ความหมายดาวพุธ(๔)

     ความหมายดาวพุธ
ดาวพุธ  เป็นตัวแทนของเลข ๔ เราจึงใช้เลข๔  แทนดาวพุธ
 
ดาวพุธ  ถือครองทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
 
ดาวพุธ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ
 
ตามตำนานดาวพุธ ดาวพุธจึงมีกำลัง ๑๗ ตามทักษา ตามคัมภีร์เฉลิมไตรภพว่า พระอิศวร ร่ายพระเวทให้คชสาร(ช้าง) ๑๗ เชือกป่นเป็นธุลี ห่อด้วยผ้าสีเขียวมรกต ประพรม น้ำอำมฤต บังเกิดเป็นเทพ สีกายเป็นสีแก้วมรกต ทรงช้างเป็นพาหนะ พระพุธจึงมีกำลัง ๑๗  เป็นศุภเคราะห์ 

ดาวพุธ เป็นดาวดวงเล็กที่สุด ในระบบสุริยะจักรวาล และอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ตามหลักโหราศาสตร์ ดาวพุธจะอยู่ห่างจาก ดาวอาทิตย์ได้ไม่เกิน ๒๘ องศา ดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ตั้งแต่ ๒๗ –๒๘ องศา เรียกว่า “เพ็ญพุธ” ดาวพุธจะให้คุณในดวงชะตาอย่างเต็มที่

ดาวพุธ เป็นเจ้าเรือนสองเกษตร คือราศีเมถุน และราศีกันย์ 
ดาวพุธโคจร ราศีละประมาณ ๒๙-๓๑ วัน หรือจำง่ายๆว่า ๓๐ วันโดยประมาณ 

 
     ดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำ ธรรมซาติของน้ำ เย็น ชุ่มชื้น สดชื่น (น้ำทะเล ,น้ำบ่อ)  เพราะดาวพุธได้ตำแหน่งเข้มแข็งในราศีกันย์ ธาตุดิน เป็นทั้งเกษตรและอุจน์ ) ดาวพุธมีลักษณะการโคจรที่ปวนแปร รวนเร มักจะเดินวิกลคติอยู่บ่อยๆ จึงเป็นเหตุให้โบราณมักจะไม่เริ่มต้นทำอะไร หรือให้ฤกษ์ กับกิจการที่ต้องการให้ดำเนินการคงอยู่ยืดยาวออกไป เช่น การแต่งงาน เพราะพุธรวนเร   

คุณสมบัติด้านดี หมายถึง ภาษา สื่อสาร ศึกษา เรียนรู้ได้ง่าย มีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งได้ดาวพฤหัสในมุมดียิ่งมีความสามารถในการศึกษาสูง เป็นผู้ที่มีปฏิภาณดี เรียนรู้ได้เร็ว ชอบแสวงหาความรู้ เข้าใจได้ง่าย ปรับตัวได้รวดเร็ว ปรับได้ทุกสถานะ ปรับตัวได้ทุกที่ เหมือนสภาวะน้ำ ฉลาดในทางแก้ปัญหา ความคิดเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาความก้าวหน้า มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในทางวิชาการและในทางเทคนิก คล่องแคล่วว่องไว เจ้าสำนวนโวหาร การปรับปรุงตนเอง มีคุณสมบัติในการวิเคราะห์วิจารณ์ ฉลาดเฉลียวในการทำมาหากิน ในวงสังคมได้ดี ตื่นตัว คล่องแคล่ว ฉลาดแหลมคม รู้เท่าทันคน มีความรอบรู้ ที่เกิดจากประสบการณ์  ปราดเปรียว คุ้นเคย ช่างสังเกต ช่างเลี่ยนแบบ มีความจำที่ดี เป็นคนไหวตัวเร็ว ปราดเปรื่อง  กระตือรือร้นในทางความคิด มีจินตนาการ พลิกแพลงได้ดี  พลิกแพลงเก่ง ดูเนิบๆ อ่อนหวาน เจรจา ฉลาด เฉลียว พลิกแพลงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คุ้นเคยกับสถานการณ์ มีสามารถปรับตัวให้เคยชิน  มีฝีมือในการช่างการฝีมือ

คุณสมบัติด้านเสีย หมายถึง เจ้าอุบาย หลอกล่อด้วยคำพูด ลุกลี้ลุกลน ชอบสอดรู้สอดเห็น โกหก ช่างเสี้ยม เจ้าแผนการ เจ้ากรมข่าวลือ นินทา กล่าวร้าย ป้ายสี ปล่อยข่าว ให้ร้าย  คนสองหน้า เปลี่ยนแปลงตนเองได้ง่าย ช่างจับผิดพื้นฐานถึงจิตใจ หมายถึง ปรับได้ทุกสถานะ  ช่างCopy  มีจินตนาการเกินจริง  สามารถจดจำอะไรได้รวดเร็ว งุ่มงาม ขี้ลืม แต่มีความจำได้ไม่นาน เจ้าเล่ห์เพทุบาย มีเล่ห์เหลี่ยม สร้างความเดือดร้อนจากความพูด  โกหก ปลิ้นปล้อน หลอกลวงกระล่อนพลิ้ว โลเล พูดจาพล่อยๆ พูดจาไม่น่าเชื่อถือ พูดจาเห็นแก่ได้ พูดโลเลกลับไปกลับมา ไม่มีความแน่นอน ทะเยอทะยาน มีอาการทางประสาท เป็นคนที่ไม่น่าวางใจ ปากเสีย

บุคลิกภาพ หมายถึง คล่องแคล่ว ว่องไว ช่างพูด ปฎิภาณดี ช่างวางแผน เจ้าอุบาย มีความสามารถในการพูด รู้จักวางตน  รู้จักกาลเทศะ กิริยางาม ปรับเข้าได้ทุกสถานการณ์ เป็นคนคดในข้องอในกระดุก

บุคคล หมายถึง คนชอบพูด คนชอบอ่าน นักการทูต  นักประพันธ์  นักพูด นักเขียน นักคิด ล่าม เซลแมน พ่อค้าแม่ค้า คนกลาง นักธุรกิจ ตัวแทนนายหน้า นักการค้า วิทยากร นักเรียน นักศึกษา บุรุษไปรษณีย์ คนทำงานด้านสื่อสาร คนขายประกัน พิธีกร วิทยากร(อบรม) ประชาสัมพันธ์ บรรณาธิการ บรรณารักษ์ ผู้ดูแลหนังสือ เลขานุการ  นักข่าว พิธีกร ครูนักอบรม นักบัญชี  นักปรัชญา นายทะเบียน เสมียน  คนถ่ายเอกสาร นักวางแผน นักบัญชี นักการทูต คนมาใหม่ พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง

เหตุการณ์ หมายถึง การพูดคุย การเจรจา การแลกเปลี่ยนทรรศนะ การสัมมนา การสังสรรค์  การตกลง การทำสัญญา เหตุการณ์ชิงไหวชิงพริบ การศึกษาระยะสั้น การเดินทางระยะสั้น การมองเห็น การพิมพ์  การโต้ตอบ การโต้วาที การปราศรัย ดีเบท 
 
สถานที่ หมายถึง กรมไปรษณีย์ กรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียน สถานที่อบรม หอประชุม ห้องประชุมหอสมุด ห้องสมุด ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ร้านค้าต่างๆ  ร้านขายของชำ ร้านขายเครื่องมือสือสาร ตลาด สี่แยกต่างๆ องค์การโทรศัพท์ ตู้โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรเลข ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข โรงพิมพ์ โรงพิมพ์หนังสือ ห้องสมุด  หอสมุด ร้านค้าคุรุภัณฑ์ องค์กรคุรุสภา ร้านเครื่องเขียน ร้านขายหนังสือทุกประเภท ห้องพิสูจน์หลักฐาน เวทีปราศรัย ห้องประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ตึกใหม่ อาคารใหม่ สวนผลไม้ สถาบันการสอนประเภทต่างๆ สำนักงานออกหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บริษัทประกันภัย สำนักงานการท่องเที่ยว กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการขนส่ง กองทะเบียน ยานพาหนะ กระทรวงคมนาคม
 
สิ่งของ หมายถึงสมุด  หนังสือ หนังสือเดินทาง หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร เอกสาร ตำหรับตำรา กระดาษ จดหมาย อีเมลล์ เครื่องเขียนสิ่งตีพิมพ์  เอกสาร เครื่องเสียง  ซีดี ประตู หน้าต่าง โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร แฟกซ์ คอมพิวเตอร์ เช็ค วิทยุ จานดาวเทียม ทีวี (ต้องผสมดาวราหู)  ของกลาง ของเหลว(น้ำ) โน๊คบุ๊ต แท๊บเลต

อาชีพ หมายถึง เซลแมน นักพูด งานเกี่ยวกับการพูด นักเขียน นักประพันธ์  ประชาสัมพันธ์ คนขายประกัน ครูแบบไม่ประจำ ติวเตอร์ วิทยากร เลขา งานการพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร ประชาสัมพันธ์ นักธุรกิจ ธุรกิจโฆษณา โฆษก พิธีกร นักธุรกิจ ธุรกิจการพิมพ์  งานเกี่ยวกับหนังสือ งานสื่สารโฆษณา งานเกี่ยวกับการขนส่ง กิจการทัวร์ นำเที่ยว  แปลเอกสาร บรรณาธิการ บรรณรักษ์  

ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง ผิวไม่ขาว ผิวแดง อวบ ค่อนข้างอ้วน หน้ามน หน้ากลมแป้น(บ้างก็ว่า หน้ามน) รูปร่างไม่ใหญ่ เจ้าเนื้อ ท้วม ผิวขาว(บ้างก็ว่า ผิวขาวแดง) ตะโพกใหญ่ หน้าอกใหญ่ ผมเรียบดก
 
อวัยวะ หมายถึง สมอง เส้นประสาททั้งหมด ทางเดินหายใจ ปาก ปอด ช่องคอ หลอดลม กล่องเสียง สำไส้ มือ แขน ลิ้น ฟัน ปาก ช่องปาก 

โรค หมายถึง โรคเกี่ยวกับปอด โรคเกี่ยวกับหลอดลม โรคเกี่ยวกับช่องปาก โรคเกี่ยวกับประสาท  โรคเกี่ยวกับปลายประสาท
 
แสดงจริต หมายถึง ศรัทธาจริต 
                                          
วัน หมายถึง พุธ
 
วัย หมายถึง วัยทำงาน
 
เพศ หมายถึง หญิง และชาย ขึ้นกับภพและดาวที่ร่วม
 
รสซาติ หมายถึง จืดแบบไม่จือชืด กลมกล่อมพอดี
 
สัตว์ หมายถึง สัตว์มีเขี้ยว สัตว์มีงา สัตว์มีนอ ช้าง แรด สุนัข สัตว์น้ำ สุนัข  ปลา นกที่พูดได้ เช่น นกแก้ว นกขุนทอง ถึงโบราณจะบอกว่ามีนอ ใแต่ไม่ได้หมายถึงม้า ยูนิคอนนะจ๊ะ 555

ทิศ หมายถึงทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )
 
สี หมายถึง เขียว
 
อัญมณี หมายถึง แก้วสีเขียว มรกต ขาวแกมแดง

 
ต้นไม้  หมายถึง ส่วนดอก มะพร้าว พืชล้มลุก อ้อย แตงโม ฟัก บวบ มักจะใช้กับพืชที่เป็นส่วนส่วนดอก ไม้ประดับ

 
 
ขอบคุณที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ 

                    : โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้ 
 
   Smileywith love Smiley
#By_คุณยายกลิ่นโสม 105100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 105
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          

  • images (1).jpg
    ธรรมซาติของดาวพุธ (๔)ธรรมซาติของดาวพุธ มีการปรับสภาพตนเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม ไม่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นจะดีเลวอย่างไรมีลักษณะเหมือนน้ำอันเป็นธาตุของตน คือเมื่อน้ำบรรจุลงในภาชน...

  • 4.png
    ข้อดี-ข้อเสีย ดาวพุธ(๔) คุณสมบัติด้านดี หมายถึงมีสติปัญญาความสามารถในการสื่อสารทั้ง การคิด การพูด การอ่าน การเขียนภาษา สื่อสาร ศึกษา เรียนรู้ได้ง่าย มีความเข้าใจได้ง่ายยิ่งได้ดาว...

  • Screenshot 2024-05-24 170831.png
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 183,186