ภพ/เรือน.. กดุมภะ

         

กดุมภะ  เป็นภพเรือนที่๒ ถัดจากตนุ ในความหมายของกดุมภะที่ใช้กันบ่อยๆ นั่นก็คือ ทรัพย์สิน เงินทอง รายได้  ผลประโยชน์ตอบแทน แต่จริงแล้ว กดุมภะสามารถอ่านได้มากมาย เช่นครอบครัวพี่ชายหรือพี่สาว การเจ็บป่วยพลัดพรากของคนรัก หรือลูกน้องเพื่อนร่วมงาน หรือแม้นแต่การแต่งงานครั้งที่๒ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะดีหรือร้ายขึ้นกับดาวเจ้ากดุมภะที่จะไปสถิตย์ในราศีใดนั่นเอง

กดุมภะ  หมายถึง เหรียญ เงินทอง ทรัพย์สิน รายได้ เอกสารที่เกี่ยวข้องการเงิน หนี้สิน มรดก ดาวการเงินที่ตำแหน่งมาตราฐานที่ดี จะบ่งบอกถึงขนาดทางการเงินของเจ้าชะตา หรือ ดาวจรที่ดีเข้ามา จะบ่งถึงโชคการเงินที่เข้ามา หรือ การหมุนเวียนทรัพย์สิน การงานใหม่ๆ การงอกเงยของรายได้  หรือบ่งถึงขนาด สัดส่วนของทรัพย์สิน หรือ การเงินที่จะเข้ามา และยังสามารถบ่งถึงทรัพย์สินที่แปลงตัวเเงินได้อีกด้วยเช่น อัญมณี เพชร พลอย หรือ ทอง เอกสารการกู้เงิน 
 
เหตุการณ์ ที่บ่งถึงสถานะทางการเงิน  การกู้ยืม ที่ไปที่มาทางการเงิน ภาวะการขาดทุนกำไร การขัดแย้งหรือฟ้องร้องการเงิน หรือการแต่งงานครั้งที่๒ การลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน สถานะทางารเงิน การซื้อขาย การก้าวหน้า การเลื่อนตำแหน่ง ทำความตกลงเรื่องผลประโยชน์ 

สิ่งของ เอกสารการเงิน  พันธบัตร ตราสารการเงิน  ตราสารหนี้ สมบัติวัตถุมีค่า อัญมณี  สิ่งของมีค่า สินค้า ใบเสร็จรับเงิน  เช็ค ตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟ เอกสารสัญญาเงินกู้ ทะเบียนสมรส(แต่งงานครั้งที่ 2 ) 

บุคคล พนักงาน นักการเงินการธนาคาร พนักงานบัญชี  คนเก็บเงิน แคชเชียร์  ลูกหนี้ เจ้าหนี้  คนที่ทำธุรกรรมทางการเงิน คนที่มีฐานะดี

สถานที่  ธนาคาร บรรษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง โรงจำนำ  คอนโด บ้าน  ที่ดิน อสังหาฯ อาคาร ที่ไม่ได้อยู่อาศัยแต่นำมาหารายได้  สถานที่แลกเงิน ร้านค้าทอง 

              

หากดูจากรูปจากเห็นว่า กดุมภะ เป็นภพที่2  ถัดจากตนุนั่นก็คือราศีพฤภษเป็นภพกดุมภะนั่นเอง ซึ่งเป็นภพที่บ่งถึงสถานะ สภาวะ ฐานะทางการเงิน ทรัพย์สิน อันเป็นรายได้ ของเจ้าชะตา ขึ้นกับว่า ดาวเกษตรเรือนนี้ ต้องไม่อยู่ในทุสถานะ  นั่นก็คือ อริ มรณะ และวินาส อันจะนำไปสู่อุปสรรคในการหารายได้ การสูญเสียของการงาน เสียหายในทรัพย์สินของการงาน จึงทำให้การเงินไม่เพิ่มพูนก้าวหน้านั่นเอง ซึ่งเราจะได้เรียนในบทต่อๆไป • ภพเรือนชะตาที่ 1 ตนุ ตนุเป็นจุดแรกเป็นจุดเดียวกันกับลัคนา จุดสำคัญของดวงชะตา เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ที่ขอบฟ้า เมื่อเจ้าชะตาเกิดนั่นเองตนุจะบอกถึงการดำเนินชีวิตที่จ...

 • ความหมายเรือน .. สหัสชะสหัสชะ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่สาม จากลัคนาความหมายหลัก ก็คือ เพื่อนฝูง สังคม คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน น้องสาว-น้องชายลำดับถัดไป เพื่อนร่วมวัยเรียน กา...

 • ความหมาย พันธุ พันธุคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๔จากลัคนาความหมายหลัก ก็จะหมายถึง ครอบครัว เครือญาติ วงศาคณาญาติ วงศ์ตระกูล เผ่าพันธุ์ผู้อุปถัมภ์พี่ๆ...

 • ภพเรือน ปุตตะ ปุตตะ คือ ภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๕จากลัคนา ความหมายหลักของปุตตะ หมายถึง เด็กลูกหลาน ลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า ลูกจ้าง เร...

 • ความหมาย ภพ/เรือน .. อริ อริ คือภพเรือนที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๖จากลัคนาความหมายหลักอริ จะหมายถึงอุปสรรค ขัดขวาง สิ่งกีดกั้นความทุกข์ ความทรมาน การเจ็บปวด การหยุดชะงัก ถูกช่วงชิ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน.. ปัตนิ ภพ/เรือน ปัตนิคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๗ จากลัคนา นั่นก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับลัคนานั่นเองความหมายหลักก็จะหมายถึง เพศตรงข้าม คนฝั่งตรงข้าม บุคคลที่เรา...

 • ความหมายภพ/เรือน มรณภพ/เรือน มรณะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๘จากลัคนาความหมายหลักตาย สาบสูญ หาย การสูญเสีย การจาก การพลัดพราก หนีไป การเจ็บป่วย ภยันตราย การเดินทางไกล การโยกย้...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ศุภะ ศุภะ เป็นภพที่๙ หากนับจากลัคนาไป ความหมายหลักก็จะหมายถึง ครูบาอาจารย์ พ่อ ที่พึ่ง ผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ การเคารพบูชา การศรัทธา ความนึกคิดด้านคุณธรรม หลาน...

 • ความหมายของภพ/เรือน กัมมะ ภพ/เรือน กัมมะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๐จากลัคนาความหมายหลักการงาน อาชีพ ภาระ หน้าที่่ ภาระกิจ การรับผิดชอบ คุณสมบัติ การกระทำ ปฎิบัติ การศึกษ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ลาภะภพ/เรือน ลาภะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๑ จากลัคนา ความหมายหลักสิ่งที่มาโดยฟรีๆ โชค ลาภ สิ่งที่งอกเงยจากเดิม ความสำเร็จ การแสวงหาความสำเร็จ ผลประโยชน์ ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน วินาศนะภพ/เรือน วินาศคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๒ จากลัคนา เป็นภพสุดท้ายชนหลังลัคนาความหมายหลัก ข้างหลัง ด้านหลัง ปกปิด ไม่เปิดเผย แอบซ่อน ซ่อนเร้น ลึกลับ ...

 • บทความ หลักโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวัน ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับแล้วว่า วิชาโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน...

 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ # https://www.baankhunyai.com/ 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 147,961