ภพ/เรือน ตนุ

     ภพเรือนชะตาที่ 1   ตนุ

    ตนุเป็นจุดแรกเป็นจุดเดียวกันกับลัคนา  จุดสำคัญของดวงชะตา เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ที่ขอบฟ้า เมื่อเจ้าชะตาเกิดนั่นเอง 

   ตนุจะบอกถึงการดำเนินชีวิต วิถีชีวิต ที่จะกำหนดเรื่องราวในการพยากรณ์ในการทำนาย ทั้งพื้นฐานดวงเดิม ดวงจร และ เหตุการณ์ปีนั้นๆ ตนุจะเป็นจุดแรกที่เราต้องอ่านดวงชะตาเพื่อจะได้รู้ความเป็นไปของเจ้าชะตาที่เราเรียกว่า "วาสนา"
 
  ตนุ คือ ตัวเจ้าชะตา ภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพตั้งต้น อันดับแรกในดวงชะตา 
 
ความหมายหลัก ก็คือ การเกิด ตัวตนเอง เจ้าชะตา วาสนาของเจ้าชะตา พฤติกรรม ความเป็นอยู่  เป็นภพที่แสดงถึงตัวตนของเจ้าชะตาในทุกๆเรื่อง (ตั้งแต่ศรีษะถึงเท้า)  รูปร่างลักษณะของบุคคล บุคคลิกภาพที่ปรากฎแก่คนภายนอกพบเห็น ลักษณะนิสัย อารมณ์ ความประพฤติ จริต อากัปกิริยา สุขภาพ  ความยืนยาวของเจ้าชะตา อนามัย ความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม และความเป็นไปของเจ้าชะตาในอนาคต 
 
เหตุการณ์  พื้นฐานของชีวิตเมื่อแรกเกิดหรือเกิดขึ้นในเมื่อวัยเด็ก ว่าจะมีภาวะเป็นอย่างไร และแสดงการณ์ที่จะดำเนินไปอนาคต เป็นพฤติกรรมของชีวิตโดยตลอดไป เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำของเจ้าชะตา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตามสภาวะแวดล้อมของเจ้าชะตา สิ่งที่เกี่ยวพันถึงชื่อเสียง ความสำเร็จ การเลื่อนยศ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง สิ่งเชิดชูเกรียติ  ตลอดถึงมิตรภาพ ควมสัมพันธ์ ความร่วมมือ การเจรจา ความตกลง ความก้าวหน้า 
 
สิ่งของ  เมื่อภพตนุให้ความหมายถึงตัวตน เมื่อรวมกันจะหมายถึงสิ่งของ เงินทอง หรือของใช้ประจำตัวของเจ้าชะตา ของใช้ประจำ หรือของใช้ที่อยู่ใก้ลตัว 
 
บุคคล หมายถึงตนเอง บุคลิกภาพของเจ้าชะตาที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นให้เห็นและรู้สึก รูปร่าง นิสัย การแสดงออก กิริยาท่าทาง ดูปราดเปรียวหรือเชื่องช้า อ้วนหรือผอม คล้ำหรือขาว เป็นต้น ดังที่เคยมีผู้เข้าใจกัน และมิใช่อุปนิสัยใจคอ เพราะจะมีดาวอื่นที่แสเงถึงจิตใจต่างหากออกไปเรียกดาวแห่ง"ตนุเศษ"
 
สถานที่ สถานที่ที่อยู่อาศัยของเจ้าชะตา หรือไม่ก็เป็นสถานที่เกืด หรือ ภูมิลำเนา  สภาวะแวดล้อมที่คุ้นเคยหรืออยู่เป็นประจำ
 
เช่นจากรูป จะเห็นได้ว่า ลัคนาอยู่ราศีเมษ ฉะนั้นจึงถือว่าราศีเมษเป็นลัคนา และเป็นตนุของราศีเมษ ซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเกษตรเรือนใน ซึ่งถือว่าเป็นตนุลัคน์ ซึ่งจะกล่าวเรื่องเกษตรเรือนในในบทต่อๆไป

ดังนั้นตนุจะเป็นจุดเริ่มต้น และบังการชะตาให้ดำเนินความเป็นไปจนตลอดชีวิต ไม่ว่าวัยจรจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราก็ยังต้องใช้ตนุในลัคนาดวงเดิมอ่านดวงและออกคำพยากรณ์ด้วยเสมอ 

ดังนั้นตนุจะเป็นจุดเริ่มต้น และบังการชะตาให้ดำเนินความเป็นไปจนตลอดชีวิต ไม่ว่าวัยจรจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราก็ยังต้องใช้ตนุในลัคนาดวงเดิมอ่านดวงและออกคำพยากรณ์ด้วยเสมอ
 
 
 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100
 #อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
 #ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสมนะคะ
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 
 ----------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai  102100450
           
Visitors: 176,669