ธาตุในโหราศาสตร์ไทย

          ธาตุในโหราศาสตร์ไทย

   ธาตุ มีความสำคัญสำหรับการพยากรณ์  ไม่ว่าจะธาตุในดาวพระเคราะห์ หรือธาตุประจำราศี

     

    การแบ่งธาตุ ตามโหราศาสตร์ไทย  มี 4 ธาตุ ได้แก่  ไฟ  ดิน  ลม  น้ำ  แล้วแยกย่อยตามประเภทเพื่อประโยชน์ในพยากรณ์

    ส่วนตามทักษา แบ่งจัดภูมิ จะมีการแบ่งธาตุ เพียงต้นธาต และ ปลายธาตุเท่านั้น 

    ส่วนจักรราศี ตามประจำราศีธาตุ แบ่งราศีธาตุมีต้นธาตุ กลางธาตุ และ ปลายธาตุ

 

   ไม่ว่าจะตามทักษา หรือราศีจักร ในโหราศาสตร์ไทย  มีเพียง 4 ธาตุเหมือนกัน ได้แก่  ไฟ  ดิน  ลม  น้ำ  

   ธาตุไฟ ธรรมซาติของไฟ ร้อน  เร่าร้อน  รุนแรง  รวดเร็ว  ให้ผล แน่นอน 

   ธาตุดิน ธรรมซาติของดิน เชื่องช้า มั่นคง  ค่อยเป็นค่อยไป  ให้ผล แน่นอน 

   ธาตุลม ธรรมซาติของลม  ผันผวน  รวดเร็ว รุนแรง (แต่แรงอย่างลมนะ)  ให้ผล ไม่แน่นอน 

   ธาตุน้ำ ธรรมซาติของน้ำ เรื่อยๆ เอื่อยๆ ค่อยเป็นค่อยไป ให้ผล ไม่แน่นอน

 

เพียงแต่ในจักรราศีที่รายละเอียด เพิ่มกลางธาตุเข้ามา เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์ให้ลงรายละเอียดได้มากขึ้น 

เมื่อเราต้องออกคำพยากรณ์ เราต้องคำพยากรณ์ของธาตุดาว เป็นดาวธาตุอะไร  อยู่ในราศีธาตุอะไร  สัมพันธ์ดาวธาตุอะไรด้วย เพื่อแน่ชัดบนดวงชะตาด้วยนั่นเอง เราก็อ่านรายละเอียดทุกเรื่องที่อยู่ยนแผ่นดวง นั่นเอง   

   

 #คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com
 -----------------------
 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100


  • ธาตุ มีความสำคัญสำหรับการพยากรณ์ ไม่ว่าจะธาตุในดาวพระเคราะห์ หรือธาตุ ในราศี ธาตุตามโหราศาสตร์ไทย มี 4 ธาตุ ได้แก่ ไฟ ดิน ลม น้ำธาตุทั้ง 4 ปรับเปลี่ยนตามสภาพธรรมซาติแห่งธาตุน้...

  • ควาหมายทางธาตุของดาว ก็เช่นเดียวกับความหมายธาตุในราศีดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้ว ความหมายของธาตุแห่งดาวนี้ มีความหมายความสำคัญในทางพยากรณ์ของโหรไทยมาแต่โบราณ โหรเก่าๆท่านแตกฉานช่ำ...

  • ธาตุ ในโหราศาสตร์ไทย สัมพันธ์ถึงลัคนาราศี ธาตุ มีความสำคัญสำหรับการพยากรณ์ ไม่ว่าจะธาตุในดาวพระเคราะห์ หรือธาตุ ในราศี ธาตุในโหราศาสตร์ไทยเรา หากอ่านสัมพันธ์ถึงลัคนาราศี จะ...

  • ตามโหราศาสตร์ไทยเรา นอกจากดวงดาว ภพ/เรือน ในการอ่านดวงชะตา และยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราอ่านดวงชะตาได้ละเอียดเพิ่มขึ้น นั่นก็คือธาตุ ธาตุที่เราใช้อ่านดวงก็จะมี ธาตุประจำราศี...

  • ธาตุเราสามารถอ่านสัมพันธ์เรือนได้ อย่างเช่น ลัคนาอยู่ราศีธาตุไฟ เจ้าชะตาจะมีชีวิตอยู่ไม่นิ่ง ประหนึ่งมีไฟรนอยู่เสมอ ถ้าลัคนาเป็นราศีธาตุดิน เจ้าชะตาจะม...
Visitors: 132,317