ธาตุในโหราศาสตร์ไทย

         ธาตุในโหราศาสตร์ไทย

   ธาตุ มีความสำคัญสำหรับการพยากรณ์  ไม่ว่าจะธาตุในดาวพระเคราะห์ หรือธาตุประจำราศี

     

    การแบ่งธาตุ ตามโหราศาสตร์ไทย  มี 4 ธาตุ ได้แก่  ไฟ  ดิน  ลม  น้ำ  

    ตามทักษา แบ่งจัดภูมิ จะมีการแบ่งธาตุ เพียงต้นธาต และ ปลายธาตุเท่านั้น 

    ส่วนจักรราศี แบ่งราศีธาตุ ตามราศี มีต้นธาตุ กลางธาตุ และ ปลายธาตุ

       ต้นธาตุ ได้แก่ ราศีเมษ(ต้นธาตุไฟ) , ราศีกรกฎ(ต้นธาตุน้ำ) , ราศีตุลย์(ต้นธาตุลม) , ราศีมังกร(ธาตุดิน)

       กลางธาตุ ได้แก่ ราศีสิงห์(กลางธาตุไฟ) , ราศีพิจิก(กลางธาตุน้ำ) , ราศีกุมภ์(กลางธาตุลม) , ราศีพฤภษ(กลางธาตุดิน)

       ปลายธาตุ ได้แก่ ราศีธนู(ปลายธาตุไฟ) , ราศีมีน(ปลายธาตุน้ำ) , ราศีมิถุน(ปลายธาตุลม) , ราศีกันย์(ปลายธาตุดิน)


   ไม่ว่าจะตามทักษา หรือราศีจักร ในโหราศาสตร์ไทย  มีเพียง 4 ธาตุเหมือนกัน ได้แก่  ไฟ  ดิน  ลม  น้ำ  

   ธาตุไฟ ธรรมซาติของไฟ ไฟให้ความร้อน  ไฟให้พลังงาน ไฟให้แสงสว่าง เร่าร้อน  รุนแรง  รวดเร็ว  ให้ผล แน่นอน 
ธาตุไฟ มีความร้อนแรง ลุกไหม้ ให้พลังงานสูง ให้แสงสว่าง ให้ความรุ่งโรจน์ ให้ผลทั้งเคราะห์และโชคดี ที่เกิดขึ้นเหมือนเปลวเพลิง

   ธาตุดิน ธรรมซาติของดิน มั่นคง เชื่องช้า ค่อยเป็นค่อยไป ให้ผล แน่นอน 
ธาตุดินให้ความั่นคง ความเป็นปึกแผ่น และหลักฐานมั่นคงถาวร  ให้ผล โชคและเคราะห์ ที่เกิดขึ้น มั่นคง คงทนยืดยาว และค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลา

   ธาตุลม ธรรมซาติของลม  ผันผวน แปรรวน รวดเร็ว รุนแรง (แต่แรงอย่างลมนะ) ให้ผล ไม่แน่นอน 
ธาตุลม เป็นธาตุที่ให้ความผันแปร แปรปรวนได้ง่าย และได้ง่ายกว่าธาตุอื่นๆ ยามให้คุณก็ให้คุณผลฉับพลันทันที ให้ผลรวดเร็ว 

ยามเกิดโทษก็พัดพาดังพายุ หักสะบั้นทันทีเช่นกัน ให้ผล โชคและเคราะห์ ที่เกิดขึ้น ไม่ยั่งยืนถาวร ผลไม่แน่นอน แต่ก็ให้ความรุนแรงไม่แพ่ธาตุอื่น

   ธาตุน้ำ ธรรมซาติของน้ำ น้ำให้ความชุ่มชื่น อาบเอิบ เรื่อยๆ เอื่อยๆ ค่อยเป็นค่อยไป ให้ผล ไม่แน่นอน
ธาตุน้ำ ให้ความชุ่มชื่น เยือกเย็นเอิบอาบ ให้กำเนิดและความเจริญงอกงามแก่ชีวิต ที่เกิดของพืชและสัตว์ เมื่อเกิดความหวั้นไหวเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องปั่นป่วนเป็นสิ่งทำลายกระแสน้ำเป็นสิ่งเคลื่อนไหวรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงง่าย ตามรูปร่างของภาชนะนั้นๆ เพราะไม่มีรูปสันฐานของตนเอง จึงทำให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ ได้ง่ายและกลมกลืนเข้ากับสภาวะแวดล้อมพลังน้ำเป็นพลังสูงสุด เมื่อเป็นพลังทำลาย ย่อมไม่มีสิ่งใดขวางกั้นไว้ได้ ให้ผล โชคและเคราะห์ ที่เกิดขึ้นไม่แน่นอน


   เพียงแต่ในจักรราศีที่รายละเอียด เพิ่มกลางธาตุเข้ามา เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์ให้ลงรายละเอียดได้มากขึ้น 

เมื่อเราต้องออกคำพยากรณ์ เราต้องออกคำพยากรณ์ของธาตุดาว เป็นดาวธาตุอะไร  อยู่ในราศีธาตุอะไร  สัมพันธ์ดาวธาตุอะไรด้วย เพื่อแน่ชัดบนดวงชะตาด้วยนั่นเอง เราก็อ่านรายละเอียดทุกเรื่องที่อยู่ยนแผ่นดวง นั่นเอง 


ขอบคุณที่มา :  โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง โดยอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ (หมอเถา)วัลย์ 


   

 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยาย
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฺByคุณยายกลิ่นโสม 
 #htthttp://www.baankhunyai.com
 -----------------------
 

  • ธาตุ มีความสำคัญสำหรับการพยากรณ์ ไม่ว่าจะธาตุในดาวพระเคราะห์ หรือธาตุในราศี ธาตุตามโหราศาสตร์ไทย มี 4 ธาตุ ได้แก่ ไฟ ดิน ลม น้ำ ธาตุทั้ง 4 ปรับเปลี่ยนตามสภาพธรรมซาติแห่งธาตุน...

  • ปโด ธาตุ ตามโหราศาสตร์ไทยมี 4 ธาตุ ได้แก่ ไฟ ดิน ลม น้ำ ควาหมายทางธาตุของดาวก็เช่นเดียวกับความหมายธาตุในราศีดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้ว ความหมายของธาตุแห่งดาวนี้ มีความหมายความส...

  • ธาตุ ในโหราศาสตร์ไทย สัมพันธ์ถึงลัคนาราศี ธาตุ มีความสำคัญสำหรับการพยากรณ์ ไม่ว่าจะธาตุในดาวพระเคราะห์ หรือธาตุ ในราศี ธาตุในโหราศาสตร์ไทยเรา หากอ่านสัมพันธ์ถึงลัคนาราศี...

  • ตามโหราศาสตร์ไทยเรา นอกจากดวงดาว ภพ/เรือน ในการอ่านดวงชะตา และยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราอ่านดวงชะตาได้ละเอียดเพิ่มขึ้น นั่นก็คือธาตุ ธาตุที่เราใช้อ่านดวงก็จะมี ธาตุประจำราศี...

  • ธาตุเราสามารถอ่านสัมพันธ์เรือนได้ อย่างเช่น ลัคนาอยู่ราศีธาตุไฟ เจ้าชะตาจะมีชีวิตอยู่ไม่นิ่ง ประหนึ่งมีไฟรนอยู่เสมอ ถ้าลัคนาเป็นราศีธาตุดิน เจ้าชะตาจะม...
Visitors: 147,963