ความหมายภพ/เรือนภพ หมายถึง อาณาเขตแห่งราศี ที่มีลัคนาเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นการแทนขอบเขต แห่งความหมายของชีวิต ซึ่งเป็นการปรับความหมายของดาว ราศีบนฟ้า ไปสู่ความเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์ 

เรือน หมายถึง อาณาเขตของราศี ที่อยู่ในครอบครองของดาวเกษตร(ซึ่งจะเขียนเพิ่มเติมภายหลัง) ซึ่งในแต่ละราศี ซึ่งในแต่่ละราศีจะมีดาวเกษตรเป็นของตัวเอง ซึ่งเราเรียกว่าเกษตรเรือนใน

ซึ่งมีความหมายใก้ลเคียงแต่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  ซึงบางทีก็จะพบในอาจารย์บางท่านเรียกภพหรือเรียกเรือน แต่ก็ให้ทราบไว้เท่านั้นเอง

ภพ ก็คือราศีในดวงชะตา ที่ถูกกำหนดขึ้นจากลัคนาเป็นที่หมายตั้งต้น โดยแต่ละภพแต่ละเรือน จะเกิดความหมายในการพยากรณ์ ดวงชะตา แต่ละภพ จะมีความหมายแตกต่างกันไปตามภพ ซึ่งแต่ละภพจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ สภาวะแวดล้อมสังคม ของมนุษย์ 

แต่โบราณในทางโหราศาสตร์ มีความหมายเฉพาะไม่กว้างนัก เพราะชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปง่ายๆ ต่อมาโลกเจริญขึ้น สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมายความหมายทางโหราศาสตร์ จึงต้องขยายตัวเองตามวิวัฒนาการ ครอบคลุมเหตุการณ์ให้ทั่วถึง แต่การขยายนั้น ก็ยังอยู่ในความหมายหลัก อันเป็นความหมายเดิมของโหรโบราณนั่นเอง 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีผู้ได้ใช้หลักเกณฑ์แบบต่างๆใหม่ๆเพื่อที่จะได้อ่านดวงชะตาให้แม่นยำ แต่บางหลักเกณฑ์ก็แม่นยำดี แต่บางหลักเกณฑ์ก็แม่นยำแต่เพียงบางอย่างบางส่วนเท่านั้น

ซึ่งในถือหลักการอ่านดวงชะตา ตามหลักเกณฑ์ของท่าน อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ เป็นสำคัญส่วนใหญ่
ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญๆ ที่ใช้มาเป็นหลักประกอบการเกี่ยวกับอ่านดวง มี ๔ ประการคือ 
๑.ภพบอกถึงเหตุการณ์ 
๒.ภพบอกถึงสิ่งของ 
๓.ภพบอกถึงบุคคล
๔.ภพบอกถึงสถานที่  

หากว่าเราใช้หลักในการพยากรณ์ ตามหลักเกณฑ์นี้ เราก็จะสามารถออกคำพยากรณ์ได้ครอบคลุม นอกนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญการของโหรแต่ละท่าน
 
 

 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ # https://www.baankhunyai.com/ 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 155,451