ยาม

             ยังไม่ได้ ลงข้อมูลนะ
    ยายอ่านทักษาได้ นิดๆ หน่อยๆ นะคะ 
    พอเขียนเรื่อง "จักราศี" เพียงพอแล้ว
            จะมาเขียนให้นะจ๊ะ
Visitors: 178,804