ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๑๑

ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๑๑

พระพุธ (๔)         เป็นพระยาช้างฉัททันต์
พระอังคาร (๓)     นายพรานโสอุดร

      ครั้งหนึ่งพระพุธ (๔) เกิดเป็นช้างชื่อพระยาฉัททันต์ พระอังคาร (๓) เกิดเป็นนายพรานมีนามว่านายโสอุดร นายพรานโสอุดรอังคารได้ไปขุดอุโมงค์ยิงพระยาฉัททันต์พุธถูกที่ท้อง แล้วเลื่อยงาไปได้ พระยาฉัททันต์ได้รับความเจ็บปวดมากจนถึงแก่ความตาย

       ตำนานนพเคราะห์บทนี้ เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระพุธ (๔) กับ พระอังคาร (๓) เป็นคู่ศัตรู เมื่อพระอังคาร (๓)ถึงพระพุธ (๔) จะเจ็บท้องปวดท้อง ให้ระวังอย่ากินเนื้อสัตว์จะเป็นพิษแสลงVisitors: 178,804