ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๗

   ตำนานซาติเวร เรื่องที่๗ 

พระพฤหัส (๕)     เป็นนกอีลุ้ม
พระจันทร์ (๒)      เป็นนกเหยี่ยว

   ในกาลครั้งหนึ่งพระพฤหัส (๕ ) เกิดเป็นนกอีลุ้ม พระจันทร์ (๒) เกิดเป็นนกเหยี่ยว เมื่อเหยี่ยวจันทร์เห็นนกอีลุ้มพฤหัสก็ไล่ตีเพื่อจะฆ่าเป็นอาหาร นกอีลุ้มพฤหัสบินหนีไปซ่อนตัวอยู่ในรอยเท้าโค เหยี่ยวจันทร์เห็นก็โผลงไปที่รอยเท้าโคนั้นเต็มกำลัง อกก็ไปกระแทกเข้ากับรอยมูลดินที่ข้างรอยเท้าโคนั้นโดยเต็มแรง อกเหยี่ยวก็แตกและถึงแก่ความตายอยู่ ณ ที่นั้น

    ตำนานนพเคราะห์บทนี้เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระพฤหัสบดี (๒) กับพระจันทร์ (๕) เป็นคู่ศัตรู พระจันทร์ (๒)โคจรมาต้องพระพฤหัสบดี (๕) จะเกิดโรค ห้ามไม่ให้เดินทางไกลVisitors: 178,805