ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๕

   ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๕

 พระอาทิตย์ (๑)    เป็นวานร
 พระอังคาร (๓)     เป็นนายพราน

     ครั้งหนึ่งพระอาทิตย์ (๑) เกิดเป็นวานรอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง พระอังคาร (๓) เกิดเป็นนายพราน วันหนึ่งวัวของนายพรานนั้นหลุดไป นายพรานจึงเที่ยวตามวัวไปถึงชายป่า เห็นลิงอยู่บนต้นไม้ นายพรานก็ขว้างอิฐไปต้องหัววานรแตก ตำนานนพเคราะห์บทนี้เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระอาทิตย์ (๑) กับพระอังคาร (๓) เป็นคู่ศัตรู พระอังคาร (๓) โคจรต้องพระอาทิตย์ (๑) ในดวงชะตากำเนิดให้เกรงศีรษะจะแตก จะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนแล

Visitors: 178,804