ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๓

ตำนานซาติเวร เรื่องที่ ๓

พระอังคาร (๓)     เป็นกบ
พระเสาร์ (๗)       เป็นงู
พระศุกร์ (๖)        เป็นรุกขเทวดา

           ในอดีตกาลนานมาแล้ว พระอังคาร (๓) เกิดเป็นกบ พระเสาร์ (๗) เกิดเป็นงู พระศุกร์ (๖) เกิดเป็นรุกขเทวดาเมื่องูเห็นกบ ก็ไล่จับกินเป็นอาหาร กบก็กระโดดหนีเข้าไปหลบในโพรงไม้ที่รุกขเทวดาอาศัยอยู่ รุกขเทวดาเห็นงูไล่กบมาก็เกิดความสงสารกบ จึงร้องตวาดงูด้วยเสียงอันดัง งูเกิดความตกใจกลัวอำนาจรุกขเทวดาก็ไม่กล้าไล่กบต่อไปกบรอดอันตรายจึงกล่าวคำสรรเสริญคุณรุกขเทวดาเป็นอันมาก

           ตำนานนพเคราะห์บทนี้เป็นมูลเหตุแห่งชาติเวรว่า พระศุกร์ (๖) กับพระเสาร์ (๗) เป็นคู่ศัตรู เป็นมูลพยากรณ์ได้ว่าพระเสาร์ (๗) โคจรมาต้องพระศุกร์ (๖) ทายว่าศัตรูคอยจะทำร้าย หรือโจรปล้นทรัพย์ แต่ถ้าพระศุกร์ถึงพระเสาร์ว่าจะมีผู้เบียดเบียนขัดลาภ พระอังคาร (๓) กับพระศุกร์ (๖) เป็นคู่มิตร เป็นมูลพยากรณ์ได้ว่าพระอังคาร (๓) โคจรต้องพระศุกร์ (๖)หรือพระศุกร์ (๖) โคจรต้องพระอังคาร (๓) ทายว่าจะได้มิตรสหายเป็นที่พึ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นอันดี ถ้าเจ็บไข้ว่าจะหายในเวลานั้น


Visitors: 178,805