บุญทาสีองค์หลวงพ่อฤาษีฯ

ุ     
ถวายปัจจัยทาสีฯ ทั้งสิ้น  110,000  บาท   ในวันศุกร์ที่ 19  พฤษภาคม 2566 นี้เรียบร้อยแล้ว จร้า
.
_/i\_ ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐีทุกๆท่านๆ ที่ร่วมบุญ ทาสีองค์ฤาษีฯมาในครั้งนี้
ผลบุญที่ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญทาสี องค์พระ บุญเท่ากับการหล่อพระ
ทำให้เป็นผู้มีปัญญา ปัญญาสว่างไสว มีสุขภาพกายแข็งแรง แคล้วคลาด ปลอดภัย พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง
ทำให้เป็นท่านทั้งหลายเป็นมหาเศรษฐี  ไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้  หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยาก
เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย  เจริญในธรรมได้ง่าย หนทางชีวิตไม่มีวันอับจนหนทาง หริออับจนหนทาง
ขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายและ ผู้โมทนา จงเป็นผู้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ทุกประการ นับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
 
XX ปิดยอดบุญทาสีฯ XX     
XX ปิดยอดบุญทาสีฯ XX       
XX ปิดยอดบุญทาสีฯ XX  
.
#บุญทาสีองค์หลวงพ่อฤาษีนี้สำเร็จแล้วจร้า _/i\_ _/i\_ _/i\_ 
#บุญทาสีองค์หลวงพ่อฤาษีนี้สำเร็จแล้วจร้า _/i\_ _/i\_ _/i\_ 
.
ถวายปัจจัยทาสีฯ ทั้งสิ้น  110,000  บาท   ในวันศุกร์ที่ 19  พฤษภาคม 2566 นี้เรียบร้อยแล้ว จร้า
.
_/i\_ ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐีทุกๆท่านๆ ที่ร่วมบุญ ทาสีองค์ฤาษีฯมาในครั้งนี้
ผลบุญที่ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญทาสี องค์พระ บุญเท่ากับการหล่อพระ
ทำให้เป็นผู้มีปัญญา ปัญญาสว่างไสว มีสุขภาพกายแข็งแรง แคล้วคลาด ปลอดภัย พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง
ทำให้เป็นท่านทั้งหลายเป็นมหาเศรษฐี  ไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้  หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยาก
เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย  เจริญในธรรมได้ง่าย หนทางชีวิตไม่มีวันอับจนหนทาง หริออับจนหนทาง
ขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายและ ผู้โมทนา จงเป็นผู้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ทุกประการ นับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
.
รายนามเจ้าภาพทาสีองค์หลวงพ่อฤาษีฯ วัดวีระโชติธรรมาราม คลองหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา
.
ต้นบุญคุณ แหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว      ๑,๐๙๙.๗๙   บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ๙๙ บาท
คุณตุ้ม รจนา  พร้อมครอบครัว    ๑๐๐   บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๕,๙๙๙  บาท
คุณกบ พร้อมครอบครัว  ๒.๑๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสสดิ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณบารมี ลู่ธรรมากูล พร้อมครอบครัว  ๙  บาท
คุณศิริทัศนีย์ ประเสริฐมนูกิจ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอรอวรรณ อ่อนแสง พร้อมครอบครัว ๕๙  บาท
นายกฤตธี / นางธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว ๔๙๙ บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล พร้อมครอบครัว   ๔๕๙  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษฌัมพก พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณไอลดา พงษา พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสุกัญญา นนทภา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุวรรณา  ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณ ชนินทร์ คุณ วราพร และครอบ โทรจุฬานนท์ ขออุทิศบุญให้แม่เก็บ สุทธิสาร  ๕๐๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณพิมสิริ จิวะมิตร คุณสกล หรรษานนท์ และครอบครัว  ๖๙๙  บาท
คุณเต็มสุข ไทยทองสุข คุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง พร้อมครอบครัว  ๒,๐๐๐  บาท
คุณศุภานัน  นิยมทอง พร้อครอบครัว  ๑๒๑  บาท
คุณจรัสลักษณ์ ธนาธรชัย พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณพรินทรศ์ วสิษฐ์พัชรากร พร้อมครอบครัว  ๕๙ บาท
คุณชนิษฐา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณโมษิต สมะโน พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณระพีย์ นำแสงวาณิช พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
คุณชนิดา พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณพรธิดา ไทยวงษ์ พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณระรวย ธนานาถ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ๓คณัศจิรธนทัต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณวรรธณัณท์ เปี่ยม​สุวรรณ​วรา​ พร้อมครอบครัว  ๕๙  บาท
คุณกฤษฎา ธาราพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณกิ๊บ ศิริพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณสุภาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว  ๒๑๐ บาท
คุณสรินทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณจันทร์ญา ฤทธานัน  พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณจันทร์เพ็ญ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณชัชวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว  168  บาท
คุณกัมปนาท อาริยกุล พร้อมครอบครัว  ๖๑๘  บาท
คุณคมสันต์ สุทนต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณจิ๊บ ณัฎฐ์ธีรตา พร้อมครอบครัว ๑๕๓  บาท
คุณนพัชนันต์ ธันยภัทรโรจน์ พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณกมลรัชน์ มหาปิยศิลป์ พร้อมครอบครัว  ๑๑๒  บาท
คุณณัฎฐพงษ์ พิศประเทือง พร้อมครอบครัว ๕๘ บาท
คุณชโลทร วรากุลวิทย์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณคชาภา โพธิรัชต์  พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณณัฎ ณณัฎฐวี พร้อมครอบครัว  ๑๖  บาท
คุณชัชวาล เอกพิทักษ์ดำรง พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ๕๙๙  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเพ็ญ วันเพ็ญ พร้อมครอบครัว ๓๐๘  บาท
คุณดาฐารนวีร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณกรุณา ทิพยบุญราช พร้อมครอบครัว  ๒,๔๓๖  บาท
คุณดาซีล ลี พร้อมครอบครัว ๒๕ บาท
คุณปณิชา การะยะ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณต่าย อิสรีย์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐.๒๑  บาท
คุณเกสร บุญทิพย์ พร้อมครอบครัว 
คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณธนภร ธนพลปัทวัน พร้อมครอบครัว ๕๙  บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยมงคล  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว  ๑๗๙  บาท
คุณพะเยาว์ ปัญจศิล และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรุ่งนภา พันวิลัย พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณพริ้ม พิมพ์ภัทรา พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณวรพงษ์ อนุรักษ์อธิกุล พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณฑัตชญา มาเพ็ง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนันทภณ ตรีพูนสุข พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณพัฒนมณฑ์ บุญร่วม พร้อมครอบครัว ๒๑ บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวรางค์ศิริ  จอมชาญพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท
คุณวิภาวี แสงลา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสริญญาภา สุดจิตร พร้อมครอบครัว ๙ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณน้ำทิพย์ วิภาวี พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกิ๊ฟ สกุลณัฎฐ์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณยุภารัตน์ ฉิมกล่อม พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณกนก ศุภมงคล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอนุตร ตันตราภรณ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณพิชยะกิตติ์ พิณแพทย์ พร้อมครอบครัว ๑,๗๖๓  บาท
คุณส้ม จิรฐากาญจน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศิระ ตีรณานุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว  ๑๖๘ บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณปุณณดา โอกาศรัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอลิสา จีรภิญญาภัฎ พร้อมครอบครัว   ๑,๗๖๓   บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุพิชญนันท์ วรินทธิ์ธน เจ้าหน้าที่ส่วนงานครัววัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐ บาท
คุณณิชาภา ฉิมพะเนาว์ เจ้าหน้าที่ส่วนงานครัววัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐ บาท
คณะแม่ครัววัดวีระโชติฯ  พร้อมครอบครัว ๒๖๐  บาท
พี่บอย พี่ต่าย เจ้าหน้าที่ดูแลส่วนหลวงพ่อฤาษีฯ วัดวีระโชติฯ  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
ป้าชุ่ม พร้อมครอบครัว ๔๐ บาท
คุณวรินทิพย์ สังข์ทอง พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณคมกริช บัวหอม พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณลิลลี่ ชุติพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวรรณวิมล จารุกุลธวัช พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณกรมไอศูรย์ โสณเวทย์มงคล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิไลรัตน์ อุไรพงษ์ พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณพนิดา เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว ๙๙๙ บาท
คุณกชภัส คงถาวรพร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณวันดี เทียมศร พร้อมครอบครัว ๕๕ บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณปัณชนิตย์ พัฒน์ดำรงจิตร พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณสัญชัย บู่สุวรรณ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิพาภรณ์ เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอาณดา  โซ่จินดามณี พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
คุณอาทยา สุขโท พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย ๑,๓๑๑ บาท
คุณลภัสรดา ธนนิธินาถกุล พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๑๑๑ บาท
คุณจันทนี ชลจราชีพ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๒๐๐ บาท
คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย ๑๐๐  บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๓๑๑  บาท
คุณปิ่นแก้ว จันทร์สิงห์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๑๐๐ บาท
คุณสุวรรณา  ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๓๐๐  บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยมงคล  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๑,๓๑๑  บาท
คุณเจิน วิมลรัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๑๑ บาท
คุณพรทิพย์ ลิ้มเหมออนันต์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณศรัญญา พจน์สมพงษ์  พร้อมครอบครัว ๑,๓๑๑  บาท
คุณเฟริ์น ธีรนันท์ พร้อมครอบครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณสิริณพัชฒ์  ใหญ่อินทร์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๕๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๑,๓๑๑  บาท
คุณสิริพร เชื้อมอญ พร้อมครอบครัว ๓๑๑ บาท
คุณธนัยนันท์ ชุณวิจิตร พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรกัญญา วันดี เจ้าหน้าที่ส่วนร้านกาแฟ วัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว ๑๑๑  บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง พร้อมครอบครัว ๑๑๑  บาท
คุณชัญญ์ลียา เดชาหิรัญวานิช พร้อมครอบครัว  ๕๖  บาท
คุณไพรัตน์ บราวน์ พร้อมครอบครัว ๑,๘๐๐   บาท
คุณพิมพ์ลดา ธีราพิริยกรณ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณชุติเดช ยวงทองและครอบครัว  ๙๙๙   บาท
คุณชลธิชา คมขำ พร้อมครอบครัว ๑,๓๑๑ บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณออม สวนีย์ พิมนส์พันธ์ พร้อมครอบครัว  ๓๓๓  บาท
คุณเอกลักษณ์  กาเล็ก พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณชัยพร กาญจนดิษฐ พร้อมครอบครัว ๑๙๙ บาท
คุณชยพล ธีระโชติวิภู พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจิระสุ จารุพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๑,๓๑๑  บาท
คุณธัญลักษณ์ พร้อมครอบครัว  ๕  บาท
คุณชันษ์ภี รำไพ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๔๐  บาท
คุณวีนัสรินทร์  พร้อมครอบครัว  ๗๕  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณเจตนิพิฐ สมบรูณ์วัฒนา พร้อมครอบครัว  ๕๕๕  บาท
คุณเขมิกา พลสถาพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
คุณวรานิษฐ์ วิชิตไพบูลย์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรัตนา ซันท์เนอร์ พร้อมครอบครัว  ๔๑๙  บาท 
คุณแอน นภัสสร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณพานี เดชสุชน พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณศิรินนา สิริบวรวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณรักษิตา ซื้อวาจา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณคุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณเดช อิทธิเดช พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญ ๗๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๑,๓๑๑  บาท
คุณเอ็ม รังสิญา พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๗๐,๐๐๐ บาท มาด้วย ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
คุณกิ๊ฟ สกุลณัฎฐ์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๗๐,๐๐๐ บาท มาด้วย   ๔๕๑ บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยศิริ  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญ ๗๐,๐๐๐ บาท มาด้วย   ๔๕๑ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
คุณอรฑดา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญ ๗๐,๐๐๐ บาท มาด้วย ๕๐๐  บาท
คุณอัครพงศ์ อิงประพันธ์กร พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๗๐,๐๐๐ บาท มาด้วย  ๔๕๑  บาท
อาแปะเหล่าซือ และ sasa  ร่วมปิดยอดบุญ 70,000 บาท มาด้วย  ๑๐๐ บาท
คุณหยาดอรุณ  นาคเกิด พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณพิมสิริ รอดตะคุ พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณมุก ปาริซาติ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ 70,000 บาท มาด้วย  ๔๕๑  บาท
คุณโกสินทร์  กีรติปัญญากุล พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ ๗๐,๐๐๐  บาท มาด้วย   ๑,๙๙๙  บาท
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว ๙๙.๙๙ บาท
คูณปริญ ธาวินภูวดล พร้อมครอบครัว ๒๙  บาท
คุณนิธิรุจน์ พิทักษ์นิติเลิศ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณพัชรี  @Patcharee569 พร้อมครอบครัว ๑๒๑  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
พระยุทธนา ภาณุวฑฒโน  ๑๐๐ บาท
คุณภัคนิษฐ์ สุมาลย์กันต์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
นายพรชัย จารุพัฒน์หิรัญ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอกบุญ มาด้วย ๒,๕๙๙  บาท
หลวงพี่ตุ้ย  ๕๐๐ บาท
ณฤดี ถังสูงเนิน พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณพรพรหม (Luangsunthorn Pornprom) พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
คุณประเสริฐ ชุ่มชนต์ พร้อมครอบครัว  598 บาท
คุณยิ่งภัคหิรัญ วจีเสกโชคมาหาลาภ 598 บาท
คุณสุเพ็ญ  ศรีเมือง พร้อมครอบครัว ๒๐๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
ป้าแต๋ว นันทา พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณบงกช  กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ๒.๐๑  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
คุณอรพินท์  อัมพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณปิยะพร  สีหวัลลภ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอนิลชณา ผดุงเดชาวรทัต พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณณํชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณภัสนันท์ภัทร ธนนิธินาถกุล  พร้อมครอบครัว ๑๐๙  บาท
คุณบารมี ลู่ธรรมากูล พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ   ๘  บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยมงคล พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย  ๕๙๙  บาท
คุณแต้ ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๑๕๐  บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๒๓๕  บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ๑๐๐  บาท
คุณแอน พร้อมครอบครัว  ๒,๐๐๐  บาท
คุณธนสร จิรายุวัฒนา พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณมาลี เรืองอร่าม พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณมตตา มีศาสตร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
พี่หมวยห้องวัตถุมงคล พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณพัชรพร พัชรินทร์ศักดิ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐๐ บาท
คุณจิรสุดา ชมศร  พร้อมครอบครัว  ๔๐๐ บาท
คุณเพ็ญ วันเพ็ญ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
พี่เรียม ศาลาตาไข่ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
ป้าจ๊าบ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
พี่หวาน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
พี่ทัด พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเล็ก กานดา พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
ป้าตี๋ ลุงเปรม พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณ  ๑,๐๐๐ บาท
พระเบริ์ด  ๒๐๐ บาท
พระเจี๊ยบ ๑๐๐ บาท
คณะศิษย์วัดวีระโชติ  ๒,๑๘๐ บาท
พี่น้ำ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
พี่หนุ่ย ต่อยอดบุญ  ๓๐๐ บาท
คุณแม่ชูจิตร ร่วมปิดยอดบุญด้วย ๑๒,๐๐๐ บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม ปิดประตูนรก  ๕๐๐  บาท
.
คณะคุณพัณณ์นิภา ศรีวราวรกิตต์ 
คุณวรารัตน์ ลิโมทัย พร้อมครอบครัว ๑๗๗  บาท
คุณจันทร์จิรา ทองอยู่ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
ดญ.แคร์ซี่ ชัยกวินปรีดา พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
น.ส วิลาวรรณ รัตนธรรมไพศาล และ น.ส พัณณ์นิญา ศรีวราวรกิตต์  866.50 บาท
นาย เกษม รุจิระวิทยา และครอบครัว 866.50 บาท
น.ส ธัญญรัศม์ ภูฆัง  และครอบครัว  200 บาท
.
อัพเดทปัจจัย     110,000   บาท

#By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 170,671