ออกโรงทาน วัดท่าซุง

    

#ประกาศบุญ เพื่อโมทนาทั่วกัน

#บุญออกโรงทาน งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓๐ ปี
แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ) นี้สำเร็จแล้ว 

xxx ปิดแล้ววว บุญออกโรงทานนี้ปิดแล้ว xxxx
xxx ปิดแล้ววว บุญออกโรงทานนี้ปิดแล้ว xxxx
xxx ปิดแล้ววว บุญออกโรงทานนี้ปิดแล้ว xxxx

     ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐี และญาติธรรมทุกๆท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน 
เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ)

ด้วยกุศลแห่งผลบุที่ร่วมบุญโรงทานมาในงานบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ขอผลบุญนี้ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประสพสุขกายสุขใจ มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย  อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ หน้าตาผ่องใส เดินทางไปที่ใดมีแต่ความปลอดภัย  พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ของกิน ของใช้ มีกินมีใช้ไม่ขาดสาย เดินทางไปที่ใดมิมีอดอยาก อิ่มใจ อิ่มกาย 
ขอโมทนาสาธุ สาธุ ด้วยทุกๆท่านนะคะ
.
 รายนามเจ้าภาพโรงทานขนมจีนน้ำยา และแกงเขียวหวานไก่ 3,000 ชาม  และขนมปัง 500 กล่อง  
 (คณะกองทานบารมีฯ ) 
.
….. คณะอาจารย์เอ้  และ ญาติธรรม  10,000 บาท
.
.... คณะคุณธนภร  ธนาวณิชย์กุล 
คุณสุภาพร เจริญเลิศทวี  3,000 บาท
คุณบุญชัย ธนวณิชย์กุล  2,000 บาท
คุณดวงพร ครูรัตนานุวัฒน์  2,000 บาท
คุณธนภร ธนวณิชย์กุล  1,000 บาท
คุณอัจฉรา ธนวณิชย์กุล  2,000 บาท
คุณพงศ์ธนิต ธนสินวณิชกุล  2,000 บาท
คุณศิรประภา จินดาเลิศอุดมดี  500 บาท
.
ต้นบุญ_คุณแหม่ม ๕๐๐  บาท
น้องศาศา_ปั้นเงิน_กวักกวัก_ทองจิ๋ว_ทองเต็ม   ๙ บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณก้อย ณัฐพัชร์ พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณอรุญ  โจชิ พร้อมครอบครัว   ๔๙๙  บาท
คุณฟาง  วรินทิพย์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
พี่บอย และ พี่ต่าย  เจ้าหน้าที่วัดวีระโชติฯ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว (ร้านสีส้ม)   ๑,๐๐๐  บท
คุณแอน ธนภร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ  พร้อมครอบครัว  ๒๑๕  บาท
คุณอรุญ  โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย มาด้วย   ๔๙๙  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์  ๑,๐๐๐  บาท
คุณธนพิรุฬห์  พัชร์พลวัญ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณโกสินทร์  กีรติปัญญากุล  พร้อมครอบครัว  ๑๕๐  บาท
คุณอรรถพร  งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณโชติมนต์  จันทร์หอม พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณคุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์  คุณนรภัทร​ - คุณศุภนันท์​ - คุณสุนทร​ อเนกโพธิ์​   ๓๐๐  บาท
พี่โก้ สุพิชญนันท์ เจ้าหน้าที่โรงครัว(แม่ครัว) พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณกฤตธี และธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัวหงษ์ทอง และ ครอบครัวบุญญฤทธิ์ ๑,๙๙๙ บาท
คุณโชติภักดิ์  เอี่ยมศิริวฒน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณศุภานัน  นิยมทอง  พร้อมครอบครัว  ๑๒๑   บาท
คุณศิรินนา  สิริบวรวงศ์  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณสมบรูณ์  วงศ์ชัยสิริกุล  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
พี่อิ๊ด ณัฐพร  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์ พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกรู  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณวรรณวดี  รัตนเกษมสุข  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณหยาดอรุณ  นาคเกิด  พร้อมครอบครัว  ๑๘๘  บาท
คุณอาภากร  สุจิสกุลวงค์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณทยาภา บรูณะพิมพ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณภาส์ณัฐ  บุญชื่น  พร้อมครอบรัว  ๓๗๓   บาท
คุณธิดารัตน์  มีคช พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรุ่งนภา พันวิลัย  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิมล  บัวขาว  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
นางสาวชันษ์ภี รำไพ และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณศัสยมน  สาสนิกะ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล พร้อมครอบครัว  ๕๐   บาท
คุณลิลลี่  ชุติพร  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อ  พร้อมครอบครัว    ๑๐๙  บาท
คุณปิยะพร  สีหวัลลภ  พร้อมครอบครัว   ๓๐๐   บาท
คุณวรพงษ์ อนุรักษ์อธิกุล พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรณ  เทพอัมพร  พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณอัญ  ณัชพัชร์  พร้อมครอบครัว   ๙๙   บาท
คุณวันดี  เทียมศร  พร้อมครอบครัว  ๕๙   บาท
คุณสิทธิโชคนาท้าว  พร้อมครอบครัว   ๓๐๐   บาท
คุณสายป่าน  ศรีสองเมือง   พร้อมครอบครัว  ๑๐๐    บาท
คุณนพัชนันต์  ธันยภัทรโรจน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนารีรัตน์  กฤษฌัมพก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณปอ  สรวงอุษา พร้อมครอบครัว    ๒๕๐  บาท
คุณสหทัศน์  ฉัตรนพคุณ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณตูน  นุชนารถ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณวราพร โทรจุฬานนท์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอภิชญาณ์  ตุลาพันธ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณวรางค์ศิริ  จอมชาญพันธ์  พร้อมคอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณจิรยุทธ  ลีละกรไพบูลย์  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณธันยณภทร  โชติปุณยวัจน์  พร้อมรอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอทิรัตน์  กลิ่นสีห์ธนกร  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณอลิสา จีรภิญญาภัฎ  พร้อมครอบครัว  ๒,๐๐๐  บาท
คุณสุเพ็ญ  ศรีเมือง  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุมาลี  โฟบีส พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสุรสิทธิ์  ศรัณย์วรนาถ  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณสุธนา  ลีลาอดิศร  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณผึ้ง กุลฉัตร  พร้อมครอบครัว  ๑๑๑  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนีรนุช อุทุมพิรัตน์และครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณกระต่าย  กษิรา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐวิน พงศ์นราพันธ์  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐   บาท
คุณชญานิศ  จิตผ่องอำไพ  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
นางสาวยื่งภัคหิรัญ วจีเสกโชคมาหาลาภ 295 บาท
นายประเสริฐ ชุ่มชนต์ 295 บาท
คุณคชาทัช  สมนึกธนโชติ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณปณิชา การะยะ  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณอรุณ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญต่อยอดรวย  ๔๙๙  บาท
คุณพัณณ์นิญา ศรีวราวรกิตต์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเบญจมาพร  จูงใจ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอนุศรา อนุอัน  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณพะเยาว์ ปัญจศิล และครอบครัว  ๕๙๙  บาท
คุณจูน  จุรีรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนางวาศ  ศรีทันเดช  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณกรองแก้ว  มาเจริญ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณแพรทิพย์  ตียะไพบูลย์สิน พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณสุพรรษา  เนตรพรม  พร้อมครอบครัว  ๑๕๙  บาท
คุณปราณีต กันเกตุ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณจิ๊บ ณัฎฐ์ธีรตา  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณสิทธิศักดิ์  วีณะคุปต์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณชญาดา เจริญงาม พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณติ๊ก ณัฐชมนต์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสรัญญาภา  สุดจิตร  พร้อมครอบครัว   ๑๐  บาท
คุณเอ  อุไรภัสร์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์  พร้อมครอบครัว  ๑๑๙  บาท
คุณปิติทรัพย์ เกษมทรัพย์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสิรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณยุภา ซูซาติ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณมาลี  เรืองอร่าม  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนทัต  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐   บาท
คุณหนึ่ง  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณกระดิ่ง  เสาวลักษณ์  พร้อมคอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพรศรี ภัทรินทร์ และ คุณวิภาสินี สิริดำรงเดช  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณธนัยนันท์ ชุณห์วิจิตรา พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณรชตะ  พร้อมครบครัว  ๙๖  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี  พร้มครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณเสก รมย์รวินท์ พร้อมครอบครัว    ๕๐๐  บาท
 
คณะคุณจินตนา มาพงษ์
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณปิ่นปินัทธ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนันทนี รอดเรือง  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
เพื่อนคุณนันทนี รอดเรือง  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
 
.... คณะอุษณี เจริญอภิบาล
นส.อลิสรา รุ่งเผ่าพันธ์ และ นส.อุษณี เจริญอภิบาล   ๑,๐๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
นส.เกศินี สุนทรนันท และ นายณัฐพงศ์ คงประสานกาล  ๑๐๐  บาท
นส.อริษา ยินรัมย์  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณสายฝน คำสะไมล์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณธนาภรณ์  คุณสมคะเน​  สุขศิริ​  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณธนิตา ดวงแจ่มกาญจน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณศศิธร บุญอินทร์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอำไพ ทานากะ   พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
 
 
ปัจจัยขณะนี้     56,215   บาท
 
:: https://www.facebook.com/bongkot.wongphachand/videos/430177755895863
 
 
 
 
 
 


    #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141450
    #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม323
    #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322141
     -----------------------   
   #ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100
  
Visitors: 155,457