ดูดวงจาก ตำราเศษมอญ

   ตำรา “โลกสิทธิ” ประพันธ์โดยพระอาจารย์อะเฟาะ เมื่อปี พ.ศ. 2283 ว่าด้วยครรลองการดำเนินชีวิตทั้งปวง เช่น การดูวัน การดูทิศ การเดินทาง การปลูกบ้าน การดูสัตว์ การปลูกต้นไม้ การดูวันทอผ้า วันตัดผม การทำนา การดูช้าง การทำนายฝัน สัตว์มงคล หนึ่งในนั้นคือ “ตำรา 12 ราศี” ที่มีอายุกว่า 280 ปี และตำรานี้ได้รับการแปลจากภาษามอญออกเป็นภาษาไทยโดย อาจารย์จวน เครือวิชฌยาจารย์ ชาวมอญบ้านโป่ง ราชบุรี นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นิยมนำไปใช้ และเรียกกันว่าตำรา “เศษพระจอมเกล้า” หรือ “ตรีภพ” —– ลองเช็คความแม่นตรงกันดูครับ
ตำราท่านว่าให้เอาอายุตั้งแล้วหารด้วย 12 เหลือเศษเท่าใด ก็ตกตามคำทำนายนั้นๆ

เศษ 1 ต้นโพธิ์บัลลังก์
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่ต้นโพธิ์บัลลังก์นี้ เกิดได้ลาภก้อนใหญ่อย่างมหาศาล ถ้าเป็นลูกเจ้านายจะได้รับปราสาทราชวัง หรือพระที่นั่ง ถ้าเป็นลูกท่านหลานเธอของเจ้านายทั้งหลาย ได้รับการเชิดชูยกย่อง ได้ทั้งลาภและเศวตฉัตร—ถ้าเป็นชายหนุ่ม ได้หญิงสาวสวยที่มีชาติตระกูลที่ประเสริฐ ผู้อื่นเขาจะนำพามอบให้จากทิศตะวันตกหรือทิศใต้ลม (อุดร) ทิศใดทิศหนึ่ง—ถ้าเป็นหญิง ก็เป็นผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญปรากฏกว้างไกลไพศาล ได้ลาภสิ่่งของ แก้วแหวน เงินทอง มาจากทิศหรดี ถ้าเป็นคดีความกับคนวันอังคารและวันพุธแล้ว ขอให้งดหลีกเร้นเว้นเสีย—โดยทิศอาคเนย์กับทิศเหนือลม (ทักษิณ) ถ้าต้องเดินทางไม่ดี มีแต่ทุกข์ งดเสียจึงจะดี

เศษ 2 พญานาค จัมเปยยะ
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่พญานาค จัมเปยยะ กำลังถือศีลอยู่ในโลกถูกหมองูจับได้เพื่อประสงค์เงินทองจึงให้พญานาคทำการร่ายรำให้คนชมเก็บเงิน ถึงกระนั้นโทสะจริตก็ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะยึดมั่นในขันติ—มีเวลาวันหนึ่งถูกให้แสดงต่อหน้าพระเจ้ากรุงพาราณสีในราชวัง มเหสีได้ติดตามขึ้นมาจากเมืองพญานาค ถึงวังพระเจ้ากรุงพาราณสีเห็นพญานาคกำลังแสดงอยู่ พญานาคได้เห็นมเหสีเข้า เกิดความอับอายถึงกับหลั่งน้ำตาแล้วรีบหนีเข้าไปในหีบทันที มเหสีได้กราบทูลความเป็นมาทั้งสิ้นถวายแด่พระเจ้ากรุงพาราณสี เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบความแล้ว เกิดความเมตตาสงสารพญานาคเป็นที่สุด จึงได้ขอซื้อจากหมองูนั้น แล้วมอบให้มเหสีพญานาค ทั้งสองก็พากันลงไปยังเมืองพญานาค ครองคู่อยู่สุขกันต่อไป—บุคคลนั้นมีทุกข์ยากต่อมาก็มีความสุขมหาศาล ดังพญานาคนั้นถ้าเป็นพรรคพวกของเจ้านายเปิดเผยขึ้น ได้รับข้าทาสชายหญิงบริบูรณ์—ถ้ายังเป็นหนุ่มได้สาวกัญญาสวยงามมีไฝที่แก้มขวาเป็นคู่ครอง จะได้มาจากทิศเหนือลม (ทักษิณ) เป็นแน่แท้ คนอยู่ทางทิศอาคเนย์ มีตาถลน ปานกลมหนา ตาอย่างตาไก่ จะก่อเรื่องราวให้เรา เพราะน้ำมัน พริก ข้าวสาร เกลือ ต้องเป็นคดีความต่อกัน ทางทิศใต้ลม (อุดร) เข้าออกในบ้านเราต้องงดเว้นเสีย—ถ้าเกิดภรรยา ช้าง ม้า วัว ควาย หาย อยู่ทิศตะวันตก 7 วัน นับจากวันนี้ได้ลาภ ความคิดอ่านก็สำเร็จทุกประการ

เศษ 3 พระชนกเรือล่ม
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่พระชนกเรือล่ม ต้องงดคดีความ ทำมาค้าขายสินค้าก็ขาดทุน ทำคุณแก่ใครไม่เป็นคุณ ใกล้ชิดสนิทสนมกับพวกเจ้านายก็ไม่ดี เกิดเจ็บป่วยทุกขเวทนา เป็นตายเท่ากัน ข้าวของก็หาย เกิดโศกเศร้าปริเวทนาการ คนที่เรารักใคร่ต้องพลัดพรากจากกัน—นามวัน วันอังคาร กับนามวัน วันศุกร์ออกไปจากตัวเราแล้ว แก้วแหวน เงินทอง วัวควาย หายไป ไม่มีทางกลับคืน ต้องคบหาสมาคมกับคนวันเสาร์—เอาข้าวสุกปั้นเป็นก้อนเท่าอายุเรา ดอกไม้ 6 ดอก เทียน พัด ขนม แลผลไม้กวนตากแห้ง เมื่อจัดการเสร็จแล้ว ทางทิศใต้ลมให้นำเอาไปเลี้ยงให้เขากินเสีย ภยันตรายต่างๆ จึงจะหายไป

เศษ 4 หม้อทอง
บุคลลใดก็ตาม ถ้าตกที่หม้อทอง จะลือชาปรากฏไม่ว่าทำกิจการใดๆ ไม่ต้องเกรงกลัวว่าไม่สำเร็จแม้แต่น้อย ต้องสำเร็จมีชัยอย่างแน่นอน—ถ้าทำการค้าขายสินค้า ได้เป็นเศรษฐี ถ้าเป็นลูกทัพ (พลทหาร)ได้เป็นถึงแม่ทัพนายกอง ถ้าเป็นบุตรเจ้านายได้เป็นถึงพระราชาครองแผ่นดิน คิดโครงการอะไรไว้สำเร็จอย่างมีชัยทุกประการ—แต่บุตรภรรยาต้องทำใจให้ดีมั่นคงหนักแน่น ถ้าไม่มั่นคงแล้วก็จะเป็นอย่างท่านอำมาตย์วิฑูร ต้องประสบภัยถูกอปุณณะกะยักษ์จับตัวไปก็เป็นได้—ถ้าแก้วแหวน เงินทอง วัวควาย หายไป เขาจะต้องนำกลับมาคืนให้ถึงบ้าน เบื้องบนยังมีบิดามารดา ครูอาจารย์และญาติทั้งหลาย ต้องมีจิตใจเคารพรักนอบน้อม—คนวันอาทิตย์กับคนวันพุธ อย่างได้ร่วมใกล้ชิดสนิทสนม ท่านก็จะได้ดีแน่แท้

เศษ 5 อาจารย์ไคเซิก
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่อาจารย์ไคเซิก แม้จะแสวงหาวัตถุสิ่งของอะไรก็ไม่มีทางหาได้ ต้องจากที่อยู่ ละทิ้งบ้านเมือง ต้องละทิ้งกิจการงาน แม้ทำก็เป็นกิจการปานกลาง เกิดเจ็บป่วย เกิดคดีความ จะทำอย่างไรจึงจะพ้นอันตราย ท่านให้ทำการบูชาข้าวพระพุทธ—คนวันพุธกับคนวันศุกร์นั้น ให้คบค้าสมาคบอย่างใกล้ชิดสนิทสนมได้ แต่คนวันพฤหัสบดีกับคนวันเสาร์สมควรหลีกหนีไปให้พ้น จึงจะได้ดี—เงินทองที่ได้ให้เขาขอยืมเราไปนั้น ยากเย็นที่สุดที่จะได้กลับคืนมา—สามีภรรยาต้องประสบความเสียหาย ผู้คิดร้ายต่อเราก็มีมาก ควรบำเพ็ญตัวเราให้เข้าใกล้ชิดกับคุณพระศรีรัตนไตรให้มากๆ จึงเจริญ
เศษ 6 เต่าชูธง
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่เต่าชูธง เพราะเหตุจากวัตถุสิ่งของ แก้วแหวน เงินทอง เกิดเป็นคดีความขึ้นได้ วัตถุสิ่งของเงินทองแม้จะซ่อนเอาไว้ในท้องพระคลังยังถูกผู้อื่นลักเอาไปได้—คนวันพุธกับคนวันศุกร์ ควรหลีกหนีไปเสียให้พ้น ตนจึงได้รับความสุข—คบหาสมาคมกับคนวันเสาร์ คนวันพฤหัสบดีจึงจะได้ดี—ทิศใต้ลม (อุดร) กับทิศเหนือลม (ทักษิณ) ทั้ง 2 นี้ขออย่าได้ออกเดินทางเป็นเหตุให้บุตรภรรยาเกิดวิตกทุกข์ร้อนใจได้   
 
เศษ 7 กลดขาว
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่กลดขาว (ร่มสีขาว) เหมือนดังพระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองทวีปทั้ง 4 มีพระพักตร์งดงามศิริโฉมรุ่งเรืองยิ่ง ทรัพย์สมบัติ แก้วแหวน เงินทอง เกิดขึ้นมากมาย คนอื่นๆ ก็มาขอสวามิภักดิ์แทบเท้า ข้อคิดเห็นหรือโครงการต่างๆ ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีมีชัย—สรรพอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ก็จะหายอัตรธานไปหมดสิ้น ได้ชัยชนะข้าศึกศัตรู ผู้คนทั้งหลายห้อมล้อมพร้อมเพรียงยกย่องให้เราเป้นเจ้าเป็นนายเขา
เศษ 8 ขโมย
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่ขโมย แม้พยายามเก็บวัตถุสิ่งของเงินทองก็ไม่สามารถทำได้ เหมือนเก็บรวมไว้ไปโยนทิ้งแม่น้ำ เมื่อถูกขโยลักเอาไปแล้วสูญเสียถึงกับน้ำตาตก ต้องเกิดความเดือดร้อน โศกเศร้าปริเวทนาการ แม้เป็นคดีความก้ต้องแพ้เขา อาจถึงติดคุกตะรางก็เป็นได้ เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนา—ท่านให้ทำบุญทำทาน จีวร และบูชาด้วยข้าวปั้น เทียน คบไฟ ฉัตรธงจำนวนเท่าอายุ ทำการค้ำโพธิ์ ปูสะพาน ปล่อยปลาตามนี้แล้วจึงจะดีขึ้น ขอให้หมั่นรักษาศีลให้มั่นคง ท่านจะยืนยงปลอดภัย

เศษ 9 นายแพทย์
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่นายแพทย์ เป็นคนจิตใจสูงมักเอาไว้ตัว ต้องเกิดบ้าเลือด แม้ใครๆ จะพูดจาพาทีทางดี ก็ไม่ถูกหูถูกตา ต้องเกิดเจ็บป่วยแน่ ไปทำการงานทางทิศตะวันออกจึงเกิดลาภได้—ทางทิศเสาร์ขอให้งดเว้นเสีย ถ้าวัวควายหายไปแล้ว ยากอย่างยิ่งที่จะได้กลับคืนมา ต้องพลัดพรากจากภรรยาก็ว่าได้—ตั้งแต่เวลาเช้ามืด ให้ทำการบูชาด้วยข้าวตอก เทียน ประทีปโคมไฟ จำนวนเท่ากับอายุก็จะดีขึ้น—(ทิศเสาร์ คือ ทิศที่พระเสาร์อยู่)

เศษ 10 พระราหู
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่พระราหู ต้องพลัดพรากจากบ้านเรือน เกิดเดือดร้อนขุ่นข้องหมองใจอย่างยิ่ง ทั้งจะเกิดการเจ็บป่วยก็เป็นได้ อาการจะอาบน้ำท่าไม่ค่อยได้ กินอะไรไม่ค่อยได้ ถ้าทำมาค้าขายก็ถูกหลอกถูกเขาปลิ้นปล้อนเอาไป—ถ้าทำตัวให้ใกล้ชิดบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันตรายทั้งปวงจึงจะหายไป—วัวควายหาย กว่าจะได้กลับคืนมาก็เป็นเวลานาน ถ้าเกิดคดีความทรัพย์สินจะหมดไป คดีก็แพ้เขา—ท่านให้ทำการบูชาทิศพระราหูด้วยฉัตรธง เทียน ประทีปโคมไฟ แล้วจึงกลับได้ดี—(ทิศพระราหู คือ ทิศที่พระราหูอยู่)
เศษ 11 หม้อเงิน
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่หม้อเงิน ได้เป็นใหญ่กว่าคนอื่น หน้าตาเกิดมีสง่าราศี เล่าเรียนวิชาปัญญาดีที่สุด พวกเจ้านายคอยปุปการะช่วยเหลือให้ ทำการค้าขายก็ดี ได้ภรรยาที่มีใจรักเราและมีใจซื่อตรง—ถ้าได้คบค้าสมาคมกับคนเกิดนามวันวันพฤหัสบดี ได้รับความสำเร็จ ทั้งชนะคดีความ—ถ้าคบหาสมาคมกับคนเกิดนามวัน วันอาทิตย์ และนามวัน วันจันทร์ ต้องประสบความหายนะ ขอให้พยายามหลีกไปเสียให้ไกล
เศษ 0 คนถูกมัด
บุคคลใดก็ตาม ถ้าตกที่คนถูกมัด ต้องประสบภัยพิบัติใหญ่หลวงเหลือกำลัง เป็นคดีความต้องไปถึงโรงศาลก็เป็นได้ เกิดการเจ็บป่วยไข้ แม้จะรับหมอมาทำการรักษาพยาบาลก็ยากที่จะหายได้เง่ายๆ—คนที่อยู่ทางทิศตะวันออกเป็นผู้ลักเอาวัตถุสิ่งของเราไป คนที่เกิดนามวัน วันพุธ กับคนที่เกิดนามวัน วันเสาร์ ถ้าเขาให้ความปุปการะช่วยเหลือเรา จึงจะรอดพ้นจากอันตราย—วัวควายหายไปแล้ว ไม่มีทางจะได้กลับคืน ทำการบูชาพระพุทธด้วยฉัตรธง เทียน ประทีปโคมไฟแล้วจะได้ดีแลหนังสือ “วิถีชีวิตชาวมอญ” รวบรวมตำรามอญโบราณที่สำคัญ 2 ตำรา คือ “โลกสิทธิ” และ “โลกสมมุติ” ผลงานแปลและรวบรวมของ อาจารย์จวน เครือวิชฌยาจารย์ ชาวมอญบ้านโป่ง ราชบุรีอาจารย์จวน เครือวิชฌยาจารย์ ชาวมอญบ้านโป่ง ราชบุรี ผู้แปลตำราโลกสิทธิ
[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: รามัญคดี – MON Studies]ขอบคุณที่มา : https://www.silpa-mag.com/history/article_15532
 
 
 
 

#By_คุณยายกลิ่นโสม 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
  ------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          
Visitors: 183,196