ดูดวงจาก เศษพระจอมเกล้า

ดูดวงชะตาตนเอง ฉบับ “นับเศษ” ของรัชกาลที่ 4 ฮิตมากจนสตรีชาววังนับเป็นกันทุกคน!
 
เรื่อง “ดวง” กับคนไทยนั้นถือเป็นของคู่กันมาตั้งแต่โบราณ ผสมผสานเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ดวงวันคลอดลูก ดวงวันแต่งงาน ฤกษ์งามยามดีต่าง ๆ วันตกฟาก หรือแม้แต่ปัจจุบันที่เอาเรื่องดวงมาผสมโรงกับเรื่องของสี จนกลายเป็น “สีเสื้อเสริมดวง” ที่ฮิตติดลมในช่วงไม่กี่ปีนี้

ในสมัยรัชกาลที่ 6 สตรีชาววังที่อาศัยอยู่ในวังสวนสุนันทาก็มีความเชื่องเรื่องดวงมากเช่นกัน จนหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ข้าราชสำนักในตำหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ฯ อธิบายว่า “…นับเศษของเก่าแก่แต่โบราณ คนในวังสวนสุนันทา ผมหงอกผมดำนับเล่นกันเป็นทุกคน…” หากคนไหนนับเลขแล้วตกเศษดี ก็จะเป็นที่โปรดของเจ้านาย ได้รับประทานสิ่งของ หากนับเลขแล้วตกเศษไม่ดีก็จะไม่เป็นที่โปรดเลยทีเดียว

การนับเศษนี้เป็นตำราของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ขึ้นชื่อว่าทำนายได้แม่นยำมาก ว่ากันว่าหากผู้ใดประสงค์นำบุตรชายมาถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ก็จะต้องนับเลขวัน เดือน ปีก่อน ผู้ที่ตกเศษ 8 นั้นจะรับพิจารณาเข้ามาเลี้ยงดูทันที แต่หากตกเศษ 7 ให้เอาตัวกลับไปทันที

หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ กล่าวว่าได้พบเจอคนตกเศษ 7 มาหลายคนแล้ว และไม่ผิดคาดอย่างตำราว่าไว้ อย่างไรก็ตาม การนับเศษนี้มิใช่เพื่อหวังประโยชน์โชคลาภเงินทอง เพียงแต่ดูดวงชะตาพื้นฐานของคนนั้นว่าชีวิตดีหรือไม่ รวยหรือจนไปชั่วชีวิต หรือดูให้รู้ว่าต้องให้ระวังตนอย่าประมาท
 

   วิธีการนับเลขมีดังนี้
นำเลขปี เลขเดือน เลขวัน ตามตารางด้านล่าง มาบวกกัน แล้วลบออกทีละ 10 เหลือเท่าใดก็เป็นเศษเท่านั้น เช่น ปีกุน ได้เลข 12 เดือน พฤศจิกายน ได้เลข 12 วันเสาร์ได้เลข 7
12+12+7 = 31 เมื่อลบออกทีละ 10 ตามท่านว่า จึงเหลือ 21 11 และ 1 ตามลำดับ ดังนั้น ตกเศษ 1

สำหรับคนที่รวมแล้วได้ 10 20 หรือ 30 เช่น คนเกิดปี ชวด (ได้เลข 1) เดือนมกราคม (ได้เลข 2) วันเสาร์ (ได้เลข 7) จึงได้ 1+2+7=10 เมื่อลบออกทีละ 10 ได้ผลลัพธ์คือ 0 จึงตกเศษ 0 แต่ตำราท่านไม่ได้ทำนายคนตกเศษ 0 เพราะทำนายตั้งแต่ 1-10 เมื่อตำราไม่ได้ทำนาย เศษ 0 ไว้ และหม่อมหลวงเนื่องก็ไม่ได้อธิบายเช่นกัน จึงเข้าใจได้ว่า เมื่อคำนวนถึงเลข 10 แล้ว อาจจะยึดเอาเลขนั้นเป็นเลขตกเศษเลยเสียกระมัง และตามตำราท่านทำนายเลขตกเศษของแต่ละคน ดังนี้
  
เศษ 1 เสาเรือนไฟไหม้     ชะตาร้ายทั้งชายหญิง
ไร้เรือนที่พึ่งพิง                 ที่พึ่งพักสำนักเนา
จะร่อนเร่ระเหระหน            เร่งเจียมตนอย่าดูเบา
เพราะว่าชะตาเรา              โทษประกอบจึงเกิดกรรม
 
เศษ 2 จะครองไข้     มีโรคภัยสิงประจำ
หยูกยาจะหาทำ         บ่ถูกแท้จนแก่ตาย
 
เศษ 3 ความสบาย     มีข้าควายและเกวียนวัว
พอสมสกุลตัว             เท่าที่ทายสถานกลาง
 
เศษ 4 มีข้าครอก     อเนกนอกคนานาง
อุปถัมภ์ล้วนสำอาง     บ่ไข้ชุกบ่ทุกข์เป็น
 
เศษ 5 ชะตากลับ     ทุนทรัพย์จะแสนเข็ญ
ภายหลังชะตาเป็น     ทุนทรัพย์นับอนันต์
 
เศษ 6 จะยกญาติ     เป็นเชื้อชาติประเสริฐสรรค์
เงินตรายศถาพลัน     ทุนทรัพย์ลำดับมี
 
เศษ 7 นั้นผ้าขาด     จะนุ่งห่มก็เต็มที
ภัตราย่อมราคี            ระคายคับทั้งทรัพย์สิน
 
เศษ 8 จะเปรื่องยศ        จะปรากฏในแผ่นดิน
ทรัพย์ศฤงคารสถานถิ่น     ทั้งอำนาจและวาสนา
 
เศษ 9 กินข้าวกลางตลาด     เสมอชาติสุนัขา
ถึงจะมีวาสนา                       ต้องประกอบทำงานการ
เปรียบตระกูลวณิพก               ถึงต่ำตกก็บ่นาน
ดั่งนักเลงสุราบาน                 พอขวนขวายใส่ท้องตน
 
เศษ 10 ดังนกแขกเต้า     ทำรวงรังไว้บังฝน
แสวงดีย่อมมีผล               อย่าคลุกเคล้ากับเหล่าพาล
เหมือนปักษีอันมีปีก          รู้หลบหลีกธนูพราน
ถ้าประมาทจะเสียการ        ถึงชอกช้ำระกำกาย

หม่อมหลวงเนื่องอธิบายว่าการทำนายดวงเช่นนี้เป็นเพียงการทำนายพื้นฐานดวง มิใช่การทำนายทุกข์ หาเคราะห์ร้าน เคราะห์ดีหรือหาโชคหาชัย แต่ท่านเองก็ยอมรับว่าการนับเศษเลขนี้ แม่นนักคนรอบข้างท่านก็มีชีวิตไปตามพื้นดวงนั้นๆ ไม่ผิดตามคำทำนายเลย
 
เมื่อดูดวงชะตาตนเองเสร็จแล้วก็อย่าได้วิตกหรือลำพองไปนัก ดวงก็เป็นเพียงศาสตร์ทำนายชีวิตแขนงหนึ่ง สิ่งที่จะกำหนดชีวิตของเราอย่างแท้จริงและเห็นเป็นรูปธรรมนั้นมิใช่ดวงชะตาหรือเวรกรรมนำพาแต่ชาติปางก่อน แต่คือตัวของเรานั่นเอง


อ้างอิง : เนื่อง นิลรัตน์, หม่อมหลวง. (2550). ชีวิตในวัง 1. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ.
ขอบคุณที่มา : https://www.silpa-mag.com/culture/article_34978


 
#By_คุณยายกลิ่นโสม 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
  ------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          
Visitors: 183,187