จักรราศี

    
        จักรราศี   
    จักรวาลก็คือท้องฟ้า ที่มีปริมณฑลกว้างใหญ่ไพศาล จนไม่อาจกำหนดขอบเขตได้ ในปริมณฑลนี้มีดวงดาวมากมาย จึงมีได้การสังเกตุเห็นการโคจรจริงของดวงดาว ซึ่งทำให้กำหนดเป็นข้อมูลทางโหราศาสตร์ ในการกำหนดแบ่งราศี การโคจรของดวงอาทิตย์และดวงดาว อื่นๆ สำหรับในการพยากรณ์      
 
    การแบ่งจักราศี เกิดจากเส้นสุรยะวิถี พาดเป็นวงรีรอบโลก จึงเป็นทางสุดขอบทางเดินของดวงอาทิตย์ในจักรวาล และดวงดาว 
สุริยจักรวาล มีดวงอาทิตย์ พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัส เสาร์ มฤตยู เนปจูน พูลโต ส่วนในเรื่องของดาวพูลโตนั้น เราตัดออกไปได้เลย เพราะปัจจุบันมีการพิสูจน์ว่าเป็นเพียงดาวหางมิใช่ดวงดาว 
 
    ตามโหราศาสตร์ไทย เราถือเอาโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยกำหนดให้โลกแกน และ ดวงดาวโคจรรอบโลก ซึ่งจะแย้งกับความเป็นจริง ทางดาราศาสตร์นะ  เพราะทางดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์จะบอกว่า โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์  แต่ทางโหราศาสตร์จะถือดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเพียงดาวดวงหนึ่ง  ฉะนั้นเมื่อเราเรียนโหราศาสตร์ เราก็ต้องว่าไปตามโหราศาสตร์ ไปก่อนนะ     
 
   

    ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันก่อนว่า ราศีเกิดขึ้นเพราะการโคจรของดวงอาทิตย์ตัดกับโลก ด้วยเหตุแกนโลกแกว่ง จึงทำให้เส้นสุริยวิถีไม่เป็นวงกลม สั้นบ้างยาวบ้าง ด้วยเหตุช่องแต่ละราศีจึงไม่เท่ากัน  ซึ่งเป็นการโคจรตัดเส้นสุริยะวิถี  จึงทำให้มีจุดตัด 4 จุด ที่เรียกว่าประตูฟ้า ประตุฟ้ามี 4 ประตูได้แก่ ... 
      ประตูที่ 1  เกิดที่ราศี เมษ
ประตูที่ 2  เกิดที่ราศี กรกฎ
ประตูที่ 3  เกิดที่ราศี ตุลย์
      ประตูที่ 4  เกิดที่ราศี  มังกร 

    การแบ่งราศีเป็นทิศทั้ง 4  โดยเอา ..
ราศีเมษ เป็นทิศตะวันออกเป็นหลัก นับไป ๕ ราศีเมษ  ราศีสิงห์ และ ราศีธนู เป็นทิศตะวันออกเช่นเดียวกัน
และราศีตุลย์ เป็นราศีตะวันตก ร่วมด้วยราศีกุมภ์ และ มิถุน
ราศีกรกฎ  และราศีพิจิก และราศีมีน เป็นทิศเหนือ 
ราศีมังกร เป็นทิศใต้ ร่วมราศีพฤภษ และราศีกันย์

   

    การแบ่งราศี ยังแบ่งเป็นภูมิประเทศ  ได้อีกด้วย เช่น
  ราศีเมษ มีสัญลักษณ์ราศี เป็นแกะ จึงถือเอาเป็นทุ่งหญ้า อันเป็นสถานที่ของแกะ
  ราศีพฤภษ มีสัญลักษณ์ราศี เป็นวัว จึงถือป่าโปร่ง คอกวัว คอกปศุสัตว์  อันเป็นสถานที่
  ราศีมิถุน มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปคนคู่ชายหญิง จึงถือสถานที่หาความสุข หรือ รมมณียสถาน-ห้องนอน เป็นสถานที่
  ราศีกรกฎ มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปปู จึงถือสถานที่ที่มีในน้ำ ชายทะเล  ทุ่งนาที่มีน้ำขัง บ่อน่ำฯ เป็นสถานที่ 
  ราศีสิงห์ มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปสิงโต จึงถือสถานที่ป่าใหญ่ ป่ารกทึบและถำ้ เป็นสถานที่ 
  ราศีกันย์ มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปสตรี จึงถือสถานที่สวยงาม สวนดอกไม้ ฯ เป็นสถานที่
  ราศีตุลย์ มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปตราชั่ง(คันชั่ง สินค้า ซื้อขาย)จึงถือสถานที่กลางเมืองเป็นตลาดชุมชนที่มีการค้าวานิชคับคั่ง เป็นสถานที่
  ราศีพิจิก มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปแมลงป่อง จึงถือสถานที่รกๆรุงรัง มีโพรงเป็นถิ่นอาศัย เป็นสถานที่
  ราศีธนู มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปธนูโก่งคันศร จึงถือสถานที่ตั้งกองทหาร สนามรบ เป็นสถานที่
  ราศีมังกร มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปสัตว์ จึงถือสถานที่ มหาสมุทร ทะเลสาป เป็นสถานที่
  ราศีกุมภ์ มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปหม้อน้ำ จึงถือที่ที่มีน้ำขัง สระน้ำ บ่อน้ำ บ่อตุ่ม ห้องน้ำ เป็นสถานที่
  ราศีมีน มีสัญลักษณ์ราศี เป็นรูปปลา จึงถือ แม่น้ำ ทะเล และลำคลอง เป็นสถานที่

    

   การแบ่งราศี เป็นอวัยวะ
ได้จัดให้ราศีต่างๆ  แบ่งส่วนของร่างกายคนเราเอาไว้ด้วย  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ราศีเมษ 
    
 
   แต่ก็จะมีหลายๆตำรา หลายคัมภีร์ที่ แตกต่างกันไปบ้าง 
      

   การกำหนดราศี เราแบ่งราศีจากกลุ่มดาวฤกษ์ โดยเริ่มจากอัศวินี ราศีเมษ ไปจนถึงเรวดี ราศีมีน ทั้งสิ้น 12 ราศี มี เมษ พฤภษ  เมถุน  กรกฎ  สิงห์  กันย์ ตุลย์  พิจิก ธนู  มังกร  กุมภ์  และมีน 
 
    เริ่มต้นนับที่ราศีเมษ  เพราะว่าโลกโคจรเข้ากลุ่มดาวอัศวินี ซึ่งเป็นกลุ่มแรก ซึ่งตรงพอดีกับเดือนเมษายน ในช่วงฤดูร้อนพอดี และเมื่ออาทิตย์ โคจรเข้าราศีกรกฎ ก็จะมีฝน  พออาทิตย์โคจรเข้าราศีตุลย์ จะเป็นช่วงที่มีลมพายุและฝน  และเลยมาอีกหน่อยอาิตย์โคจรเข้าราศีธนูเข้าฤดูหนาวพอดี  พออาทิตย์ดคจรเข้าราศีมังกร  อากาศก็จะแห้งแล้งพอดี  แล้วก็วนเข้าราศีเมษ วนๆต่อเนื่องกันไป 
 
   ในแต่ละราศีมีเรื่องของการใช้ ธาตุในราศี  ตัวเลข  สัญลักษณ์  แทนประจำราศี เพื่อประโยชน์ เพื่อสะดวก ง่ายในการจดจำ และการอ่านปฎิทิน 
ตัวเลขแทนประจำราศี เมษ= ๐ พฤษภ= ๑  เมถุน= ๒  กรกฎ= ๓  สิงห์= ๔  กันย์= ๕  
                             ตุลย์= ๖  พิจิก= ๗   ธนู= ๘   มังกร= ๙  กุมภ์=๑๐  มีน= ๑๑ 
   
ส่วนสัญลักษณ์ไทยเรามิค่อยได้ใช้ ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่เป็นทางสากล 
​​​​​​​    
   
    การแบ่งราศีแบบไทย คงใช้เหมือนระบบอินเดียแต่ใช้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น คือ 
  ราศี แบ่ง ๒ เรียก โหรา
  ราศี แบ่ง ๓ เรียก ตรียางค์ 
  ราศี แบ่ง ๙ เรียก นวางศ์

    การแบ่งส่วนราศี ออกเป็นส่วนย่อยอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของระบบโหราศาสตร์แทบทุกระบบ คือการแบ่งตามวิชาการคำนวณอันเป็นสากล และโหราศาสตร์ไทย จะใช้ระบบนี้เป็นส่วนใหญ่
จักราศี แบ่งเป็น ๓๖๐ องศา ( ๑๒ ราศี )
๑ ราศี     "         ๓๐ องศา
๑ องศา   "         ๖๐ องศา
๑ ลิปดา  "          ๖๐ ฟิลิปดา 

   ได้มีการจัดแบ่ง การให้ผล เป็น 3 ประเภท  
 ราศีเมษ ราศีกรกฎ ราศีตุลย์ ราศีมังกร เป็นราศีต้นธาตุ ปากทวาร ให้ผลรุนแรง จริงจังทันที
 ราศีพฤภษ ราศีสิงห์ ราศีพิจิก ราศีกุมภ์ เป็นราศีกลางธาตุ ให้ผลหนักไปในทางมั่นคง
 ราศีมิถุน ราศีกันย์ ราศีธนู ราศีมีน เป็นราศีปลายธาตุ ให้ผลไม่แน่นอน 
 
    ธาตุประจำราศี มีความสำคัญสำหรับการพยากรณ์  
  ธาตุตามหลักโหราสาสตร์ไทย มี 4 ธาตุ ได้แก่ ไฟ  ดิน  ลม  และก้อ น้ำ
เริ่มยาวไปเรื่อยแร่ะ  ขอยกยอดไปครั้งหน้า  พร้อมกับ เรื่องลัคนาราศี เลยเนอะ มึนแร่ะ ง่วงงงง ด้วยยย 55555555
 
 
ขอบคุณที่มา : หนังสือบทเรียนทางไปรษณีย์ อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ  
 

 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 164,281