ดวงพินทุบาทว์

วงพินทุบาทว์

 คำว่า  พินทุบาทว์  หมายความว่าเป็นจุดด่าง จุดเสีย พินทุ แปลว่า จุดอุบาทว์ แปลว่า มืด บอด หมายคู่ความว่า ดวงมืด ดวงบอด ฉะนั้นคำว่า พินทุบาทว์ก็แปลว่าจุดมืดบอด, จุดช้ำ หรือจุดรั่วนั่นเอง ในตำราจักรทีปนีนี้เรียกว่า ทุระทุรา แปลว่า ทุกข์ ๆ ยาก ๆ จุดมืดบอดทางไหนก็ทุกข์ยากทางนั้น จะทุกข์ยาก หรือมืดบอดก็ต้องเป็นไปตามเรือนชะตา และ ตามความหมายจองดวงดาวนั้น ๆ

              เมื่อดวงเกณฑ์ให้คุณเพียงไร ดวงพินทุบาทว์ก็ให้ผลร้ายเพียงนั้น ดวงเกณฑ์ พยากรณ์ความดีแม่นยำเพียงไร ดวงพินทุบาทว์ก็พยากรณ์ความร้ายเพียงนั้น ท่านได้เขียนคำโคลงเพื่อจำง่าย ๆ มีดังนี้:-
 
          ระวิภุมมะทั้ง           โสรา
      ปัญจะแก่ลัคนา           พุธเก้า
         จันทร์กับชีวา           เป็นแปด
ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า           ว่าร้อนนิรันด์
 
คือนับจากลัคนาไป มีดาว      ๑ ๓ ๗  เป็น   ๕  แก่ลัคนา
        ,,                    ,,         ๒ ๕        ,,     ๘       ,,
        ,,                    ,,            ๔         ,,     ๙        ,,
        ,,                    ,,            ๖          ,,     ๗        ,,
 
       เสาร์เพ่งเล็งลัคนาแล้ว             อสุรา
                ภุมเมนทร์อัษฎา             ว่าไว้
       จันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่รา-            หูเล่า
              อาภัพอัปภาคย์ให้             ให้แท้ประเทินเหิน
 
คือ นับจากลัคนาไป  มีดาว ๗ ๘  เป็น  ๗  แก่ลัคนา
         ,,                    ,,      ๓  ๘  เป็น  ๘  แก่ลัคนา

และนับจากจันทร์ ไปหาราหู หรือราหูไปหาจันทร์ เป็น  ๑๑  แก่กัน คือราหู กับ จันทร์ โยคกันนั่นเอง จะโยคหน้า โยคหลัง เรียกว่า  ๑๑  แก่กัน
        
 เกณฑ์ดวงพินทุบาทว์ ยังมีอื่น ๆ อีก แต่ท่านมิได้เขียนเป็นโคลงไว้ เช่น
๑.  ดาวเคราะห์       ๒  ๖  ๔  ๕       กุมลัคนา
๒.      ,,               ๓  ๘  ๗  ๑       เล็งลัคนา
๓.      ,,               ๑  ๓  ๔            เป็น   ๓  หรือ เป็น  ๑๒  แก่ลัคนา
๔.      ,,               ๒  ๕               เป็น   ๘  หรือเป็น   ๑๒  แก่ลัคนา
๕.      ,,               ๖                    เป็น    ๑๒    แก่ลัคนา
๖.       ,,              ๗                    เป็น    ๑๒    แก่ลัคนา
๗.      ,,               ๘                    เป็น   ๒  ๔  ๑๒  แก่ลัคนา
๘.  ดาวเคราะห์ที่อยู่หน้าเสาร์ หรือ หลังเสาร์

ข้อสังเกต  มีโหรกล่าวอยู่คำหนึ่งว่า “จันทร์ล่าราหู    ราหูล่าจันทร์” หมายความว่าเมื่อจันทร์โยคหน้าราหู คือ เป็น ๓ กับราหู จันทร์จะทำราหูให้เสียเอาตามนิสัย  คือ ก็จะทำให้เป็นคนหลงคนง่าย ใครอ้อนวอนไม่ได้เป็นใจอ่อนรีบช่วยเหลือทันที ผลสุดท้ายตัวเองกลับได้รับความลำบากทุกทีและเมื่อจันทร์โยคหลังราหู คือ เป็น ๑๑ แก่ราหู  ราหูจะทำจันทร์เสีย คือมีรูปร่างไม่สวย  มีกิริยาไม่น่าดู มีร่างกายไม่แข็งแรง ขี้โรค เป็นต้น

       ข้อสังเกตดวงเกณฑ์  และ ดวงพินทุบาทว์
     - คือดวงเกณฑ์และดวงพินทุบาทว์ ดาวเคราะห์ตัวซ้ำกัน เช่นเป็นทั้งดวงเกณฑ์และเป็นทั้งพินทุบาทว์  ฉะนั้นต้องพยากรณ์ควบกันไป เช่น  ดาวอังคาร  ดาวเสาร์ ในราศีอัมพุถ้าเป็น  ๕  แก่ลัคนา ว่าเป็นอุดมเกณฑ์ แต่ทางพินทุบาทว์  ว่าเป็นพินทุบาทว์ ต้องพยากรณ์ทั้งดีและเสีย  เช่น ลัคนาอยู่มีน  อังคารเป็น ๕  แก่ลัคนาราศีกรกฎ  เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องพยากรณ์ว่า เป็นคนที่หาเงินได้แคล่วคล่อง มีเงินใช้ไม่ขาด มีโอกาสได้กุมเงินก้อนใหญ่ ๆ  เพราะอังคารเป็นเจ้าเรือน กฎุมพะ ส่วนเสียก็พยากรณ์ว่า เงินที่ได้นั้นกว่าจะได้ก็แทบแย่ เมื่อได้มาแล้วก็เก็บไม่อยู่  หรือเงนนั้นไม่ใช่ของตนเอง เป็นของคนอื่นที่ต้องเก็บไว้ เหมือนมดแดง เฝ้ามะม่วง  ทำให้มีความสุขใจไม่มีความสุขในเรื่องเงินทองสมบัติที่ตนมีเลย

      -หรือ เช่น ลัคนาอยู่ราศี มีน เสาร์ เป็น  ๕ อยู่ราศีกรกฎ เสาร์ เป็น เจ้าเรือนลาภะ ส่วนดี ก็พยากรณ์ว่า เป็นคนหาลาภได้คล่องมีรายได้ไม่ขาด ส่วนเสีย ก็ว่า ลาภนั้นที่ได้เป็นของไม่บริสุทธิ์และปลอดภัย ถ้าจะพยากรณ์เสียตามเรือนชาตา เรือน ปุตตะเป็นเรือนแห่งความอิ่มเอิบใจ พอใจ ก็พยากรณ์ว่า ไม่มีความสุขใจความพอใจในเรื่องรายได้ หงุดหงิด ใจเหี่ยวแห้งเสมอ หรือ พยากรณ์ว่า บุตรนำลาภที่ไม่บริสุทธิ์มาให้  ทำให้ดีใจและเสียใจปนกัน เป็นเหตุที่ทำให้ในคอหงุดหงิด
Visitors: 176,671