ดาวกุมลัคน์


   ดาวกุมลัคน์ หรือ ดาวกุมลัคนา

ดาวกุมลัคน์
กุม คือลักษณะการที่มีดาวพระเคราะห์อยู่ในเรือนเดียวกันกับลัคนา เรียกว่า กุมลัคน์ หรือ กุมลัคนา

ในโหราศาสตร์ไทยเรา ใช้ดาว ๑๐ ดวง ในการอ่านดวง นั่นก็คือ
อาทิตย์ (๑)
จันทร์ (๒)
อังคาร(๓)
พุธ (๔)
พฤหัส(๕)
ศุกร์ (๖)
เสาร์(๗)
ราหู(๘)
เกตุ(๙)
มฤตยู(๐)
ดาวแต่ละดวง เมื่อกุมลัคนา ก็จะส่งผลกับเจ้าชะตาตามคุณลักษณะตามดาวนั้นๆ ซึ่งดาวกุมลัคนา อาจจะใช่ดาวตนุลัคน์หรือไม่ก็ได้  

และเมื่อดาวที่สถิตอยู่ราศีเดียวกันจะกี่ดวงก็ตามเรียกว่าดาวกุมกัน ฉะนั้นเมื่อมีดาวกี่ดวงก็ตามอยู่ลัคนาจึงเรียกว่า ดาวกุมลัคน์ ทั้งสิ้น 

ถ้ามีดาวอยู่ในลัคนาจะเรียกว่า “ดาวกุมลัคน์” และดาวที่กุมกันในลัคนานี้ จะให้ผลให้เจ้าชะตามากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าดาวที่กุมลัคน์นี้  มาจากภพเรือนใด ดาวนั้นมีตำแหน่งไหม สัมพันธ์เรือน สัมพันธ์ธาตุ สัมพันธาตุในราศี สัมพันธ์ดาว สัมพันธ์ดาว ของดาวอะไร เกื้อกูลกันหรือหักล้างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะส่งผลจะให้คุณหรือโทษแก่เจ้าชะตา ดาวมีตำแหน่งด้วยไหม หากให้ผล จะผลเต็มที่นั่นก็คือ ให้คุณจะให้คุณเต็มที่  ให้โทษจะให้โทษเต็มเช่นเดียวกัน 

หากในลัคนาใด มีดาวกุมลัคนาหลายดวง ก็จัดว่าเป็นดาวกุมลัคน์เหมือนกัน เพียงแต่เป็นดาวกุมกันหลายดวงเท่านั้น  หลักการให้คุณ ให้โทษ ก็เช่นเดียวกันกับดาวกุมลัคน์ ดวงเดียวเหมือนกัน  วิธีการอ่านจะเหมือนกันดาวดวงเดียวเช่นเดียวกัน
 
ตลอดจนว่าดาวกุมลัคน์นั้นเป็น
ดาวคู่ธาตุ ๑-๗  ๒-๕  ๓-๘  ๔-๖
ดาวคู่สมพล  ๑-๖  ๒-๘  ๓-๕  ๔-๗
ดาวคู่มิตร  ๑-๕  ๒-๔  ๓-๖  ๗-๘
ดาวคู่ศัตรู  ๑-๓  ๒-๕  ๔-๘  ๖-๗
กันหรือไม่ อันจะกล่าวในบทต่อๆไป ซึ่งต้องใช้ในการอ่านดวงชะตา

ความหมายของดาวเคราะห์กุมลัคนา เนื่องด้วยดาวเคราะห์ที่กุมลัคน์นี้ มีสำคัญมาก เพราะส่งผลถึงเจ้าชะตาเต็มที่ ๑๐๐ % คือให้คุณและให้โทษ เพราะจะแสดงถึงเจ้าชะตา ไม่ว่า.. สภาวะแวดล้อม  อันเป็นคุณลักษณะ ส่งผลถึงบุคลิกภาพ กิริยา ท่าทาง  และอุปนิสัย สันดาน ที่จะส่งผลถึงความชอบ ความเกลียด ความคิด การตัดสินใจ ของเจ้าชะตา

ดาวที่กุมลัคน์นี้ ถือว่าเป็นวาสนาของเจ้าชะตา  เพราะดาวกุมลัคน์นี้สัมพันธ์ตนุลัคน์อันเป็นดาวประจำตัวอันเป็น วาสนาของเจ้าชะตานั่นเอง  และยังบ่งความถนัดในการประกอบการงาน อาชีพ ตามนิสัยของดาวเคราะห์นั้นๆด้วยนั่นเอง


#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ฉบับวิทยาทาน By คุณยายกลิ่นโสม
#www.baankhunyai.com #บ้านคุณยายกลิ่นโสม

Visitors: 176,669