อาจารย์พัฒนา พัฒนศิริ

         
                         
                อิทธิพล และ อิทธิฤทธิ์ ของดาวราหู โดย อาจารย์พัฒนา


ประวัติ  : พัฒนา พัฒนศิริ เกิดที่ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพฯ ปัจจ6บัน ๕๕ ปี  สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญารัฐศาสตร์ บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยผ่านงานด้านวิทยุ  ทีวี  และหนังสือพิมพ์ สนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙  โดยได้รับการกวดขันเป็นพิเศษจาดพระราชดิลก(มหาอิ่น) วัดโสมนัสวิหาร ปี ๒๕๑๙ เข้าสู่แวดวงสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ปัจจุบันอาชีพรับราชการ  กรมพัฒนาชุมนุม  กระทรวงมหาดไทย  ระดับ๗  และเป็นกรรมการฝ่ายวิชาการสอนวิชาพื้นฐานการวางดวงฤกษ์  พยากรณืดวงชะตา  งานวางฤกษ์กิจการที่มีมูลค่านับพันล้าน  หมื่นล้านบาท 

....ในบรรดาแง่มุมทางโหราศาสตร์  โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับกับดวงดาวนั้น " พระราหู " จัดว่าเป็นพระเคราะห์สำคัญที่ทำเอาผู้คนส่วนใหญ่เกิดความปริวิตกหวาดกลัวเมื่อมีการกล่าวขวัญถึงดาวดวงนีั้ตามความเป็นจริงแล้ว " ราหู " ไม่ใช่เป็น " เทห์ฟากฟ้า " เหมือนอย่างดาวอังคาร  ดาวพุธ  ดาวศุกร์  หรือพระเคราะห์อื่นๆ  หากเป็นพระเคราะห์ฉายา  กล่าวคือนักโหราศาสตร์ ได้อุปโลกน์  ให้เป็นพระเคราะห์ดวงหนึ่ง  ซึ่งมีที่มาจากจุดคราสนั่นเอง 

นักโหราศาสตร์สมัยปีมะโว้  ได้คิดคำนวณเป็นอันดิบดีว่า " จุดคราส " ที่ว่านี้มีการเคลื่อนที่ไปได้  เคลื่อนที่ไปตามจักราศีต่างๆทั้ง ๑๒ ราศี  ที่สำคัญคือเคลื่อนที่ไปบดบังความสดสว่างให้กลายเป็นความมืดมนอนธกาล  "การเคลื่อนที่ " ดังกล่าวนี้หมายความถึงการเคลื่อนย้านไปในราศีต่างๆ  ในดวงชะตาของมนุษย์แต่ละคน

สวนทางชาวบ้าน 
เมื่อถูกสมมุติห้เป็นดาว" ราหู " ย่อมมีวิถีการโคจรเช่นเดียวกับดาวอื่นๆ แต่เส้นทางโคจรของดาวราหูอยู่ในลักษณะแหวกแนวไม่เหมือนดาวอื่นๆทั่วไป  ตามปกติดาวต่างๆจะโคจรทวนเข็มนาฬิกาคือเดินตั้งแต่เลข๑๒ ไปหาเลข๑ หรือราศีเมษผ่านราศีพฤษภไปยังราศีมีน แต่ของดาวราหูมีวิถีย้อนจักรสวนทางชาวบ้าน คือเดิมตามเข็มนาฬิกา

              

" พระราหู " ถูกจัดให้มีตำแหน่งในจักราศี เช่นเดียวกับดาวอื่นๆ  คือเป็นเกษตรที่ราศีกุมภ์ ปรเกษตรที่ราศีสิงห์  อุจน์ที่ราศีพิจิก  นิจที่ราศีพฤษภก  ราชาโชคที่ราศีตุลย์  มหาจักรที่ราศีมังกร  และยังมีตำแหน่งที่ราหูได้องค์เกณฑ์อีกหลายตำแหน่ง 

มีสัญญลักษณ์เหมือนนาฬิกายี่ห้อหนึ่งคือ ที่ว่ากันตามโหราศาสตร์สากล แต่โดยทั่วไปนิยมใช้เลข ๘ แทนดาวราหู มีวิถีโคจรราศีละ ๑๘  เดือน  เมื่อวิถีโคจรย้อนศรดังกล่าวมาแล้ว  ดราราหูย่อมโคจรเข้าทางหลังบ้าน  ไปออกทางหน้าบ้าน  ด้วยเหตุนี้นักโหราศาสตร์จึงจัดให้พระราหูเป็นดาวร้าย  ดาวอันธพาล  ดาวมัวเมา  ดาวแห่งความม์ ฯลฯ 

ถ้าทับลัคนาถือว่าเป็นดาวฆาต
มีสูตรหรือมีพระคาถาเกี่ยวกับดาวราหูทับลัคนาว่าไว้ว่า
" ผิว์จะฆาตลัคนาอายุขัย           อสุรินทร์ถึงลัคนาใน
บาปเคราะห์จรไป                     มาทับกัน
ทั้งพระจันทร์มาทับ                   ในลัคนา
ท่านทายตัดชีวา                       ถึงอาสัญ "

คำว่า "  อสุรินทร์ " ในพระสูตรนี้หมายถึงดาวราหูนั่น  แต่การพยากรณ์เรื่องนี้มีความสลักสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่  เป็นกำลังใจของผู้ถูกพยากรณ์เป็นอันมาก  ผู้เป็นโหรต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน  เพราะคำว่า " ตาย " นั้น  มีความหมายหลายอย่าง เช่น ตายในทางชีวิต คือหมดลมหายใจตายไปเลยอย่างหนึ่ง  ตายในทางการเงิน  ตายในทางชื่อเสียง หมายถึงชีวิตยังไม่ตาย  แต่เศรษฐกิจ เครดิตเกรียติยศชื่อเสียงพังพินาศไปจนหมดสิ้้น 

ที่ให้คุณก้อมี 
ยังมีอีกหลายพระคาถาที่กล่าวถึง " ดาวราหู " นำความยุ่งยากเดือดร้อนมาสู่มนุษยซาติแต่ใคร่ขอผ่านเรื่องนี้ไป  เพราะผมอยากจะพูดถึงอิทธิพลของดาวราหูในทางที่ดีบ้าง  ทั้งนี้มีอยู่หลาย  ฟอร์มิวล่าที่กล่าวถึงดาวราหู  ในกรณีให้ผลให้คุณแก่มนุษย์  โดยเฉพาะมีอยู่หนึ่งสูตรกล่าวไว้ว่า 

" ผิว์จะควณโชคใหญ่ในชันษา 
อสุรินทร์ต้ององค์            พระเสารา 
สุริยต้องครู                    เป็นคู่คง
เสาร์เล็งอสุรา                 ท่านว่าไว้
เป็นโชคใหญ่ปีนั้น            ดังประสงค์  "


อสุรินทร์ต้ององค์พระเสารา   หมายความว่าดวราหูโคจรไปทับหรือเล็งพระเสาร์  ในพื้นดวงเดิม  แต่ถ้าจะให้มีโชคมีลาภขนาดใหญ่ร่ำรวยไม่รุ้เรื่องจะต้องดูให้แน่ๆ ว่าราหูที่โคจรมาถูกดาวเสาร์ในพื้นดวงเดิมนั้นมีตำแหน่งเป็นอะไร  พูดง่ายๆคือต้องดูว่าพระเสาร์เดิมมีคุณภาพหรือไม่ พระราหูจรมีคุณภาพน้อยแค่ไหน  ถ้าพระเสาร์เดิมไม่ดี  ดาวราหูจรมาถูกก็คงไม่ดีขนาดว่าจะร่ำรวยยกใหญ่ ไม่รู้ดั่งว่ามานั้น 

ลำดับอิทธิพลของดาวราหู
เท่าที่ผมได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากท่านเกจิอาจารย์  และจากการสังเกตุดวงชะตาของบุคคลสำคัญต่างๆ  จะเห็นได้ว่าดาวราหูจะให้ผลให้คุณแก่ดวงชะตาเป็นลำดีบ ดังนี้

๑.. ให้คุณชั้นหนึ่ง 
ดาวราหูเป็น ๔   เป็น ๑๐  แก่ลัคนา
๒.. ให้คุณชั้นสอง 
ดาวราหูเป็น ๕  เป็น ๙  แก่ลัคนา
๓.. ให้คุณชั้นสาม 
ดาวราหูเป็น๓   เป็น ๑๑ แก่ลัคนา


แต่การพยากรณ์หรือการกำหนดลำดับอิทธิพลของดาวราหูในลักษณะนี้นั้น  ขอให้ระวังเรื่ององค์เกณฑ์ไว้ด้วย  เพราะองค์เกณฑ์จะทำให้อันดับอิทธิพลเปลี่ยนแปลงได้ 

กล่าวโดยทั่วไป
ผมขอเพิ่มเติมข้อดี ข้อเสีย ของดาวราหู ต่อไปอีกนิดหนึ่ง  ผมคิดว่าคนเรียนโหราศาสตร์ส่วนใหญ่ย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่า  หากพระพระราหูเป็น ๗ แก่ลัคนาเมื่อใด  หรือชะตาใดมีพระราหูเป็น ๗  แก่ลัคนาคือราหูเล็งลัคนาแล้วไซร้  ท่านว่าให้ผลเดือดร้อนเอาเรื่อง  เพราะคือว่าเป็นดวงแตกที่แย่เอาจริงๆ 

ส่วนกรณีดาวราหูกุมลัคนาก้อให้ผลแตกต่างกันไปตามราศีและตามเจ้าเรือน  เช่น กุมลัคนาในเรือนของพระศุกร์ย่อมทำให้เจ้าชะตามีความมัวเมาไปในทางกิเลส  หลงไหลในความสวยงาม  ผู้ชายจะมีนิสัยกระเดียดไปทางผู้หญิง  ถ้าเป็นหญิงจะมีนิสัยกลับกกระเดียดไปผู้ชาย  ไม่ใช่หมายความว่าเป็นเกย์เป้นทอมอะไรนั่นนะครับ  ขอให้พิจารณาคำว่า " กระเดียด "  ที่ผมใช้ให้ถ่องแท้  ถ้ากุมลัคนาเรือนพุธ ก็มักทำให้เจ้าชะตาเป็นคนอ่อนหวาน  ไม่เยือกเย็นดังนี้เป็นต้น  แต่ถ้าเจ้าเรือนลัคนาไปสถิติในเรือนเป็นต้น  หรือดีด้วยลักษณะปัจจัยต่างๆ  ความไม่ดีของดาวราหูก็ย่อมบรรเทาเบาบางลงไปตามส่วน 

แต่อย่าลืมเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง  คือมีพระคาถาอีกบทหนึ่งความว่า
" อสุรินทร์มาตรแม้นกุมลัคน์  เมษ  พฤษภ  ตามจักรเลิศแล้ว  "
พระคาถาบทนี้สำคัญมาก  ผมเคยชะตาลักษณะนี้เป็นผู้จัดการธนาคาร  เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  นายพลนายพันคนสำคัญ แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายค่อนข้างจะติ๋มๆ  นอกจากนี้ัยังมิอีกพระคาถาหนึ่งซึ่งจะมองข้ามไปไม่ได้  พระคาถานี้กล่าวถึงราศีที่  ดาวราหูสถิติอยู่  ความว่า  " มารเมษแลตุลใน  มังกรนี้ดีจริงๆ "  ท่านผู้อ่านลองไปพิจารณาหาดวงดูเอาเอง  ว่าถ้ามีดาวราหูสถิติที่ราศีเมษ  หรือตุลย์ หรือมังกร แล้วจะมีผลมีคุณต่อเจ้าชะตาอย่างใดหรือไม่

ราหูค้นทรัพย์
พระราหูที่เป็นที่สองแก่ลัคนาคือนำหน้าลัคนานั้น  ท่านจัดว่าเป็นราหูค้นทรัพย์  แต่ที่สังเกตุว่าค้นจริงๆ  จะได้แก่ลัคนาสถิติ  ณ ราศีกรกฎกับราศีกันย์  ซึ่งมีดาวราหูอยู่ที่ราศีสิงห์และราศีตุลย์ลำดับ  ดาวราหูที่ราศีสิงห์สำหรับลัคนาราศีกรกฎย่อมมีที่มาจากเกษตรเรือนมรณะเมื่อมาอยู่เรือนกดุมภะก็ย่อมเบียดเบียนการเงิน  เช่นเดียวกับราหูที่ราศีตุลสำหรับลัคนาราศีกันย์  ย่อมมีที่มาจากเจ้าเรือนอริก็เชื่อว่าเบียนจริงๆ  เพราะเคยเห็นอิทธิฤทธิ์มานักต่อนักแล้ว  ส่วนที่ราศีตุลย์และราศีมีนนั้นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าค้นไม่ค้นอย่างไร  เพราะดวงชะตาลัคนาราศีตุลย์เมื่อมีราหูนำหน้า  ราหูย่อมได้ตำแหน่งมหาอุจน์ที่ให้ผลให้คุณในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเอนกอนันต์  ถ้าดาวพฤติกรรมของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ดี  ราหูย่อมมีโอกาสค้นทรัพย์ได้น้อยลง  ส่วนลัคนาราศีมีนมีพระราหูนำหน้า  ราหูได้ตำแหน่งที่ดีตาม พระคาถาที่ว่า  " มารเมษและตุลย์ใน ...."  และเป็นปกิณกะราหู  คือทำให้มีโชคมีลาภอยู่เนืองๆ อย่างนี้คงไม่ใช่เป็นราหูค้นทรัพย์ทุกแห่งทุกลัคนาไป

แล้วราหูในเรือนทุสถานภพจะเป็นอย่างไร 
ราหูที่อยู่ในทุสภาพภพ  คือ  เป็นอริ  มรณะและวินาศแก่ลัคนานั้น  ท่านว่าถ้าเป็นนักบวช นักพรต  เป็นพระภิกษุก็เหมาะมาก  เพราะทำให้หมดกิเลสหมดตัณหาอุปทาน  ถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาๆ  เห็นทีจะแย่หน่อยคือไม่สู้จะทันคนอื่นเขา  แขกของผมรายหนึ่งมีลัคนาราศีสิงห์  ราหูอยู่เรือนวินาศ  พระพฤหัสบดีนำหน้าลัคนา  ในขณะที่ราหูจรโคจรที่ราศีกันย์ต้องดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงเดิมอยู่นั้น  เขาก็มาปรึกษาว่าจะลงทุนเข้าหุ้นทำเหมืองแร่จะดีไหม  ผมก็ทายเปรี้ยงไปว่า " ฉิบหายแน่ " เขาก็เชื่อคำพยากรณ์เป็นอันก็ดี  แต่อำนาจของราหูที่ทำให้เกิดความมัวเมา  มืดมน  ทำให้เกิดภวตัณหาอยากมีอยากได้อยากรวยขึ้น  เขาก็ไปเชื่อพรรคพวกของเขาด้วย  เมื่อเชื่อทั้งสองข้างคือทั้งพวกทั้งหมอดู  ก็หาทางออกสายกลางคือลงทุนไปครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ตั้งใจเอาไว้เพียงไม่กี่เดือนก็หวยออก  คือบริษัทเหมืองแร่อะไรนั่นได้แจ้งไปตามระเบียบ

เรื่องไม่จบเท่านั้น  อีกไม่กี่เดือนต่อมาพวกเดียวกันนี้ก้เรียกหุ้นเปิดบริษัทใหม่  ขุดไม่กี่วันก็เจอสายแร่ม โหฬาร... อย่างนี้เขาเรียกว่ารายการแหกตามหาศาล  เพราะเพื่อนเล่นเอาเงินทุนของบริษัทแรกขุดเข้าไปจนใก้ลสายแร่แล้วหยุดไว้  บอกว่าแร่ไม่มี  แล้วเลิกกิจการบริษัทแรก  เปิดขึ้นมาใหม่ขุดแพร๊บเดียวก็เจอ  นี่เรียกว่าคนลงทุนเสียรู้เขา  เพราะราหูวินาศเป็นเหตุ  

เจ็ดแปดดวงเจ๋งๆ
ขอนำดวงชะตาที่พระราหูให้คุณมาให้พิจารณาเป็นตัวอย่างสัก ๗-๘ ดวง  ลองดูดีๆ นะครับ

          
ดวงที่หนึ่ง  ลัคนาสถิติ ณ ราศีธนู  เกิดวันเสาร์ พระราหูเป็น  ๑๐ แก่ลัคนา  ดวงนี้ได้เป็นอธิบดี 


          
ดวงที่สอง  ลัคนาราศีมังกร เกิดวันเสาร์  ราหูเป็น ๑๑ แก่ลัคนา  ดวงนี้ไม่ได้เป็นอธิบดีเลย  หนีไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ


          
ดวงที่สาม  ลัคนาราศีกันย์  เกิดวันเสาร์  พระราหูเป็น ๔ แก่ลัคนา  ดวงนี้ได้เป็นอธิบดี เหมือนดวงที่หนึ่ง


          
ดวงที่สี่  ลัคนาราศีมังกร เกิดวันศุกร์  ดาวๆดีๆ เช่นดาวอังคาร  ดาวศุกร์เป็นมรณะ  เป็นวินาศ  แต่ราหูเป็น ๔ แก่ลัคนา  เป็นปกิณกะราหู  ทำให้มีหลักทรัพย์ฐานะในระดับไม่ต่ำกว่า  ๒๐ ล้านบาท  ทั้งที่อายุไม่ถึง ๓๕  ปี ขณะนี้มีเป็นร้อยล้าน 


          
ดวงที่ห้า ลัคนาราสีพิจิก เกิดวันเสาร์ ราหูเป็น๑๐ แก่ลัคนาทำให้สามารถไต่เต้าจากพนักงานขายเครื่องอะไหล่ธรรมดาๆมาเป็นเถ้าแก่ใหญ่ได้ 


          
ดวงที่หก ลัตาราศีกันย์  เกิดวันเสาร์  ราหูเป็น๔ แก่ลัคนาดวงนี้กินเงินเดือน ๕๑ บริษัทครับ 


          
ดวงที่เจ็ด ลัคนาราศีสิงห์ เกิดวันอาทิตย์ ราหูเป็น ๓ แก่ลัคนา  ขณะนี้เป็นเจ้าของกิจการสำคัญมีมูลค่านับพันล้าน           
ดวงที่แปด ลัคาราศีธนู เกิดวันพุธ ราหูเป็น ๓ แก่ลัคนา  ให้คุณชั้นสาม แถมยังมีดาวอังคารตำแหน่งกาลกรรณีเบียนดาวราหูเสียอีก  แต่ดวงนี้เป็นางสาวไทย ชื่อ" ยลดา  รองหานาม "


ขออนุญาตปิดท้ายบทความอีกดวงหนึ่ง ดวงนี้เป็นชาววันเสาร์ดาวราหูเป็น ๑๐ แก่ลัคนา  เจ้าชะตามีตำแหน่งสูงสุดทางทหารคือเป็นทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งสูงสุดทางพลเรือน คือ เป็นนายกรัฐมนตรี 
          
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕  เจ้าชะตาลาออกจากตำแหน่งสูงสุดทางพลเรือนเพราะเกิดเหตุวิกฤตทางการเมือง  มีคนสงสัยกันมากว่า  ดวงลักษณะนี้ไม่น่าจะหลุดจากตำแหน่งเลย  สงสัยจะไม่ใช่ดวงจริงๆมากกว่า 

ก็ขออนุญาตตอบเสียเลยว่าเป็นดวงจริงครับ เหตุที่ต้องพ้นไปทุกตำแหน่งเพราะ 
๑.. ดาวเสาร์จรเบียนดาวจัทร์ที่ราศีมังกร  เข้าสูตร "เสาร์ทับลัคน์ทับจันทร์พลันร้าย  เกิดวิบัติฉิบหาย..."
๒.. ดาวพฤหัสบดีจร ซึ่งมาจากเกษตรเจ้าเรือนมรณะโคจรเข้าเรือนพันธุ อ่านว่า " หมดตำแหน่งหรือหยุดงาน "
๓..ที่สำคัญดาวราหูเดิมเป็น ๑๐ แก่ลัคนา ให้คุณชั้นหนึ่ง แต่ราหูจร ( เจ้าเรือกรรมะ ) โคจรในเรือนมรณะ ทำให้หลุดร่องไม่เหลือเลย

 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ # https://www.baankhunyai.com/ 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 176,669