อ่านทักษา

                 ยังไม่ได้ ลงข้อมูลนะ
    ยายอ่าน"ยามนาฬิกา"ได้ นิดๆ หน่อยๆ นะคะ 
       พอเขียนเรื่อง "จักราศี" เพียงพอแล้ว
                  จะมาเขียนให้นะจ๊ะ
Visitors: 178,805