ตนุเศษ

     

          โหราศาสตร์ไทยเราเป็นระบบโหราศาสตร์ที่มีหลักปรัชญาแห่งชีวิต     

    ตามธรรมซาติของมนุษย์ก็คือในดวงชะตาจะแบ่งแยกชีวิตของเจ้าชะตาออกเป็น ๒ ภาค    

ภาคหนึ่ง คือภาคของบุคคลิกภาพ อันเป็นลักษณะของร่างกาย ซึ่งจะตามบุคลิกภาพ ร่างกายของดาวเจ้าเรือนลัคนา นั่นคือ ตนุลัคน์ 
    
ภาคสอง คือภาคแห่งจิตใจ อารมณ์ ความนึกคิด ความสนใจ ความชอบ ซึ่งอันเป็นอุปนิสัย ซึ่งจะมีผลในการตัดสินใจ การผลักดันการกระทำ ในการคิด ในเสาะแสวงหา ในการผลักดันพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วก็ตาม ในดวงชะตานั้นๆ นั่นก็คือ
 "ตนุเศษ" นั่นเอง  

     ฉะนั้นในครั้งนี้ เราจะพูดถึงเรื่อง "ตนุเศษ"  

      ตนุเศษ มีความจำเป็นที่ใช้ในการออกคำพยากรณ์ ในดวงชะตานั้นๆ เพื่อบ่งถึงอุปนิสัย ใช้ในความนึกคิด รัก ชอบ เกลียด เฉยๆ 
การตัดสินใจ  จึงทำให้รุ้ว่าในเหตุการณ์นั้นๆ สถานการณ์นั้นๆ เจ้าชะตาคิดจะทำอย่างไร ด้วยเหตุนี้ "ตนุเศษ" จึงมีความจำเป็นมากทีเดียว ฉะนั้นในฐานะคนที่เรียนดวง จึงมีความจำเป็นต้องทราบจิตของผู้มารับคำพยากรณ์ด้วยว่า คนๆนี้ ขณะนี้ มีจิตใจ มีความคิดอ่านว่าอย่างไร   

ในสมัยโบราณมาจะใช้ ตนุเศษ ในการออกคำพยากรณ์ ได้หลากหลายวิธีทีเดียว ทั้งนี้ขึ้นกับความชำนาญของผู้พยากรณ์ แต่จะมีหลักๆ อยู่ประมาณ ๔ ข้อ คือ 

๑.ในดวงเดิม ... ใช้ความหมายของดาวที่เป็นตนุเศษ เพื่อรู้จักนิสัย จิตใจ ความคิด ความนึกคำนึง อารมณ์ สันดานเดิม ของเจ้าชะตา ซึ่งทำให้ออกคำทำนายนั้นๆ ในดวงเดิม และ อ่านสัมพันธ์ ของดวง ได้อย่างถูกต้อง

๒.ในดวงจรปี .. ใช้ในการทำนายดวงชะตา เพื่อรับรุ้ในเหตุการณ์ปีนั้นๆ ว่าชีวิตเขา จะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางความคิด ในการปฎิบัติ การปรับปรุงแก้ไข ในสถานการณ์ที่เกิดนั้นๆ ได้ 

๓. ในอนาคต .. ใช้ในการทำนาย บอกแนวทาง ความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เเปลี่ยนแปลง ในชีวิต การเงิน การงาน ความรัก หรือแม้นแต่เรื่องอื่นๆ จะได้ทราบ จิตใจในปีนั้นๆ เดือนนั้นๆ เพื่อการจัดการ เพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อความสมหวัง สมปราถนา แก่เจ้าชะตา 

๔.ในคนหรือคู่กรณีของปีนั้นๆ ..เพื่อจะได้ระมัดระวัง ป้องกัน ประเมิน  สถานจิตใจของคนที่จะเข้ามามีผลต่อเจ้าชะตา  หรือในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นๆ เดือนนั้นๆ 

       ในดาวทุกดวง ดวงจะมีบุคคลิกภาพ มีธรรมซาติของดาวนั้นๆโดยเฉพาะ ฉะนั้นเมื่อเป็นตนุเศษย่อมแสดงธรรมซาติของดวงชะตา อันเป็นจุดเด่น ออกมาตามสภาพดาวด้วย
 
      ซึ่งแม้นแต่ในคัมภีร์โบราณ ยังมีกล่าวถึงดาวพระเคราะห์ที่เป็นจริตไว้ ซึ่งจริตในที่นี้ ก็คือจิตใจนั่นเอง  ซึ่งจริตก็คือ จิต ในทางโหราศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณ ได้ใช้ดาวพระเคราห์บอกจริต ไว้บอกว่าเจ้าชะตาชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด ซึ่งเราอาศัยดาวพระเคราะห์ในอ่านจิตใจ ในสิ่งนั้น นั่นคือ

     ๑ อาทิตย์  -แทน ปัญญาจริต การใช้ปัญญา การมองเห็นการคิดอย่างก้าวไกล

     ๒ จันทร์  -แทน ศรัทธาจริต เชื่อง่าย หวั่นไหวง่าย อ่อนไหวง่าย ลังเล เชื่อตามที่บอกต่อกันมา

     ๓ อังคาร - แทน โทสะจริต จะหงุดหงิดง่าย โกรธง่าย หนักไปทางเจ้าอารมณ์ เป็นคนขี้โมโหโทโส พูดเสียงดัง ทำงานหยาบ เป็นคนใจเร็ว

     ๔ พุธ - แทน ศรัทธาจริต หวั่นไหวง่าย เชื่อง่าย ขาดการพิจารณา หนักไปทางเชื่อถือจริงใจ เกิดปีติเลื่อมใสได้ง่ายเมื่อเจอคนน่านับถือ

     ๕ พฤหัส - แทน พุทธจริต การใช้ปัญญา การยับยั้งชั่งใจ การมองเห็นอย่างเป็นจริง การคิดการอ่าน ความทรงจำดี ชอบสั่งสอนคนอื่น

     ๖ ศุกร์ - แทน ราคะจริต การติดชอบของสวยงาม ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสนิ่มนวล ชอบการมีระเบียบสะอาด ประณีต พูดจาอ่อนหวาน 

     ๗ เสาร์ - แทน วิตกจริต นักไปทางชอบคิดมาก จะวิตกกังวล ฟุ้งซ่านชอบคิด ตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจ คิดอย่างไม่มีเหตุผล เกินจริง

     ๘ ราหู - แทน โมหะจริต การลุ่มหลง งมงาย การขาดชั่งใจ ไม่ค่อยชอบคิดมาก และขี้เกียจ

    นิสัยของดาวที่เป็นตนุเศษ บ่งถึงจิตใจ อุปนิสัย อย่างไร ซึ่งเราจะกล่าวถึง ดาวต่างๆในบทต่อไป 

    เมื่ออาทิตย์  เป็น   ตนุเศษ
          จันทร์   เป็น   ตนุเศษ
          อังคาร  เป็น   ตนุเศษ
          พุธ      เป็น   ตนุเศษ
          พฤหัส  เป็น   ตนุเศษ
          ศุกร์     เป็น   ตนุเศษ
          เสาร์    เป็น   ตนุเศษ

           


     #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141
     #เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด 325105145   
     #เรียนดวงไทยฟรี ได้ที่ .. บ้านคุณยายกลิ่นโสม 323174
     #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322105145 
        -----------------------   
       Smiley ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 

      

 
Visitors: 176,669