ภพ/เรือน ลาภะ

      ความหมาย ภพ/เรือน ลาภะ  

ภพ/เรือน ลาภะ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๑ จากลัคนา  

ความหมายหลัก สิ่งที่มาโดยฟรีๆ โชคลาภ  สิ่งที่งอกเงยจากเดิม ความสำเร็จ การแสวงหาความสำเร็จ ผลประโยชน์  ความสุข ความราบรื่น เพิ่ม การแสวงหามาได้เพิ่มมากขึ้น  งอก  ขยาย ได้มาโดยมิต้องออกแรง ความปราถนา ความโชคดี ความสำเร็จที่ได้รับผลเกินกว่าความคาดหมาย 
  
เหตุการณ์ ความสำเร็จ ความหวัง สิ่งมุ่งหวัง การได้ผลประโยชน์ ความสุข การเฉลิมฉลอง ความราบรื่น งานพิเศษ  ความโลภ ความอยากได้ การประมูล การได้เพิ่มพิเศษ ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบรูณ์ การขยาย  ชัยชนะ  การหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย  ประสบความสำเร็จในการงาน การบรรลุถึงผลของการงาน ความชื่นชม 

สิ่งของ ผลกำไร ผลประโยชน์ ผลกำไร ทรัพย์สินเงินทอง ของฝากของกำนัล ของขวัญของฝาก ของได้มาฟรีๆ  ของกำนัล สิ่งที่เกี่ยวกับโชค ล๊อตเตอรี่ เครื่องอำนวยโชคความสำเร็จ เครื่องลางที่ทำให้เกิดโชครางวัล ของกำนัลได้มาเปล่าๆ 

บุคคล บุคคลที่มีความสำเร็จ คนที่กำลังรุ่งโรจน์ บุคคลที่สมหวัง คนที่เกี่ยวข้องผลประโยชน์ พี่สาวหรือพี่ชายลำดับขึ้นไปต่อจากเจ้าชะตา บุคคลที่มีความร่ำรวย บุคคลที่รับเกรียติ

สถานที่ สถานที่การพนัน สถานที่เสี่ยงโชค คาสิโน สนามม้า สถานที่ที่อยู่แล้วเกิด สำนักงานสลากกินแบ่ง บ่อนไก่ วงพนัน ความสุข สถานที่อยู่แล้วรู้สึกดี บ้านที่กำลังต่อเติม ที่ดินงอก
       

หากดูจากรูปภาพจากข้างต้น จะเห็นว่า เรือนลาภะ เป็นภพที่๑๑ ถัดจากตนุ(ลัคนา) นั่นก็คือราศีกุมภ์ ซึ่งเป็นภพที่บ่งถึง โชค  ลาภ  ความสำเร็จ ความสมหวัง  ความร่ำรวย โชคลาภนั้น จะได้มาโดยง่ายหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าา เจ้าเรือนลาภะของเจ้าชะตานั้น จะต้องไม่อยู่ในทุสถานะ ทางลัคนาเดิมด้วย 

นั่นก็คือต้องไม่อยู่ใน อริ มรณะ และวินาศ แก่ลัคนา อันจะนำไปสู่อุปสรรค ขัดขวาง ในการได้มาซึ่งความสำเร็จ ความสมหวัง ซึ่งประโยชน์แก่ของเจ้าชะตา   ซึ่งเราจะได้กล่าวเรียนในบทต่อๆไป 

หมายเหตุ การอ่านเรื่องลาภะ  เราจะใช้ลาภะเป็นตัวต้นในการอ่าน หรือจะอยู่กลางเรื่อง หรือท้ายเรื่องก็ได้ เช่นเดียวกัน 
​​​​​​​
ลาภะ - ปุตตะ  จะหมายถึง ได้ลูก  หรือ  ได้รับโชคลาภมาเล็กๆน้อยๆ 
ลาภะ - มรณะ จะหมายถึง ได้รับมรดก
ลาภะ - อริ- กัมมะ  จะหมายถึง แก้ไขการงานออกมาจนสำเร็จ

                                                                        
                                         
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 176,669