ภพ/เรือน.. กัมมะ

 
      
  
ความหมายของภพ/เรือน กัมมะ

ภพ/เรือน กัมมะ 
คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๐ จากลัคนา  

ความหมายหลัก  การงาน อาชีพ  ภาระ หน้าที่่ ภาระกิจ การรับผิดชอบ คุณสมบัติ การกระทำ ปฎิบัติ การศึกษาในระยะต้นถึงปริญญาตรี การงานของเด็กคือการเรียน ความสำเร้จ ตำ่แหน่ง ศักยภาพ บุคลิกภาพ ท่าทางกิริยา 
  
เหตุการณ์  การประกอบการงาน การปฎิบัติงาน การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหวังผล ความสำเร็จจากการงาน กรรมเก่า ตรากตรำ ความยากลำบาก ภาระรับผิดชอบอยู่ การสร้างสรรค์ การกระทำส่วนตัว ความพากเพียร การกระทำที่ทำให้เกิดผล การปรับตำแหน่ง ความก้าวหน้า ความสำเร็จและสถานภาพ การได้รับการเคารพการนับถือ การก้าวไปข้างหน้า ความมั่นคง การได้การสนับสนุนส่งเสริมให้เจ้าชะตาโดยตรง

สิ่งของ  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์เครื่องในโรงงาน เครื่องมืการทำงาน  เครื่องทุ่นแรงในการงาน 

บุคคล  นายจ้าง นายทุน หัวหน้าคนงาน คนงาน เจ้านาย หุ้นส่วน ผู้ที่สร้างภาระให้ มิตร ศัตรู  เจ้าหนี้ ลูกหนี้ 

สถานที่   สถานที่ทำงาน ที่ที่ทำงาน ออฟฟิศ โรงงาน โรงเรียน เขตอุสาหกรรม

หมายเหตุ การอ่านเรื่องการงาน อาชีพ ความก้าวหน้าของการงาน เราจะอ่านตามความหลักของภพกัมมะ 
กัมมะ - ปุตตะ  จะหมายถึง การงานใหม่ การเริ่มใหม่ของการงาน 
กัมมะ - พันธุ จะหมายถึง การงานที่ทำที่บ้าน การงานของครอบครัว 
กัมมะ - อริ  จะหมายถึง การงานเกิดปัญหา การงานต้องมีการแก้ไข 

    

หากดูจากรูปจากเห็นว่า กัมมะ เป็นภพที่๑๐ ถัดจากตนุ(ลัคนา) นั่นก็คือราศีมังกร ซึ่งเป็นภพที่บ่งถึง การงาน อาชีพ ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่  การงานจะไปได้ด้วยดีหรือ ขึ้นกับว่าา ดาวเกษตรเรือนกัมมะนี้ ต้องไม่อยู่ในทุสถานะ และได้รับการส่งเสริมจากภพกดุมภะ  ทางลัคนาเดิมด้วย 

นั่นก็คือต้องไม่อยู่ใน อริ มรณะ และวินาส แก่ลัคนา อันจะนำไปสู่อุปสรรค สูญเสีย เสียหาย แบบไม่คาดหมาย ของการงาน ไม่ว่าความคิดอ่าน การตัดสินใจ การชั่งเหตุผล การมีศีลธรรม ซึ่งในเรือนกัมมะเรือนนี้ สามารถอ่านไปถึงกรรมเก่าของเจ้าชะตาได้อีกด้วย  ซึ่งเราจะได้กล่าวเรียนในบทต่อๆไป
                                                                             
                                                                                 

 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ # https://www.baankhunyai.com/ 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 149,235