ภพ/เรือน ศุภะ

ความหมาย ภพ/เรือน ศุภะ
 
ศุภะ เป็นภพที่๙ หากนับจากลัคนาไป 

ความหมายหลัก  ก็จะหมายถึง ครูบาอาจารย์ พ่อ ที่พึ่ง ผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ การเคารพบูชา การศรัทธา ความนึกคิดด้านคุณธรรม หลานชายครอบครัวชั้นสูง โชคลาภจากความสำเร็จ การประกอบกรรมดี ศาสนา จารีต ประเพณี วัฒนธรรม จิตใจที่เป็นธรรม อุดมการณ์ ศรัทธา ปัญญา การคิดค้น การค้นพบ การบุกเบิก ระเบียบแบบแผน สิ่งยึดมั่นของชีวิต ความยุติธรรม ความถูกต้อง การเดินทางระยะไกล การเดินทางต่างประเทศ การประกอบพิธีทางศาสนา การมีชื่อเสียง

เหตุการณ์  ชีวิตความเป็นอยู่ วาสนา ความดีงาม ความราบรื่นในการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษาในสถาบันชั้นสูง การศึกษาต่อต่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้า การเดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การท่องเที่ยวต่างประเทศ การเดินทางไกล การเดินทางติดต่อธุรกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ การระดมทุน ความสำเร็จ การสำเร็จของการศึกษา ความสุข ความราบรื่น วาสนาบารมี การปรับปรุงตัว การแก้ไขในทางที่ดี ชีวิตบั้นปลาย ความคุ้มครอง การอุปสมบท งานการกุศล การเสียสละ การวางแผนล่วงหน้า การดำเนินชีวิตราบรื่น(อนาคต) การจารึกบุญ การแสวงหาทางบุญ 

สิ่งของ ของฝากจากผู้ใหญ่  ของใช้ของพ่อ สิ่งของที่จำเป็นในศาสนาสถาน วัตถุมงคล พระพุทธรูป พระเครื่อง สัญญลักษณ์ทางศาสนา เครื่องอำนวยความสะดวกสบาย หนังสือวิชาการ หนังสือประกาศเกรียติคุณ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การรักษาโรค ใบประกาศนียบัตร ใบสำเร็จการศึกษา 
 

บุคคล  พ่อ คนแก่ ผู้ใหญ่  คนที่พึ่งพาผู้ช่วยเหลือ ผู้อุปถัมภ์ ผู้อุปการะ บุคลให้ความเป็นธรรม ครู อาจารย์ ผู้พิพากษา พระภิกษุ ผู้บริหารระดับสูง คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูง ผู้ใหญ่ผู้มีความยุติธรรม ผู้ใหญ่มีความเมตตา 

.สถานที่  บ้านของพ่อ สถานที่แห่งความดี ศาสนาสถาน วัด สถานที่สงบ สถานที่ของผู้บังคับบัญชา สถานที่สอบไล่ สถานที่แห่งความยุติธรรม ศาล สถานที่ให้ความช่วยเหลือ สถานสงเคราะห์ โรงทาน  สถานที่สาธารณกุศล สถาบันการศึกษาชั้นสูง  มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  วิทยาลัย โรงพยาบาล สถานอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะ

ศุภะ - สหัสชะ  หมายถึง มีความราบรื่น ในการพบปะเข้าสังคม 
สหัสชะ-สุะ-กัมมะ หมายถึง การติดต่อการงาน ราบรื่นประความสำเร็จ
ปุตตะ -ศุภะ-ศุภะ หมายถึง ลูกหลานประสบความสำเร็จ ราบรื่นดี
 
 
 
หากดูจากรูปจากเห็นว่า ศุภะ  เป็นภพที่๙ ถัดจากตนุ(ลัคนา) นั่นก็คือราศีธนู อันเป็นภพศุภะนั่นเอง ซึ่งเป็นภพที่บ่งถึงได้รับการช่วยเหลือ เกื้อกูล การอุปถัมภ์ จากผู้ใหญ่ ซึ่งจะเป็นรากฐานในความเจริญก้าวหน้า ของการงาน การดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ขึ้นกับว่า ดาวเกษตรเรือนนี้ ต้องไม่อยู่ในทุสถานะ ทางลัคนาเดิมด้วย

นั่นก็คือต้องไม่อยู่ใน อริ มรณะ และวินาส อันจะนำไปสู่อุปสรรค ขาดคนช่วยเหลือ อุปถัมภ์ คนค้ำจุนไม่ว่าจะทางสังคม การงาน การงาน นั่นเอง ซึ่งเราจะได้กล่าวเรียนในบทต่อๆไป


                                                                         

#By_คุณยายกลิ่นโสม 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          
Visitors: 176,669