ภพ/เรือน.. พันธุ

    

ความหมาย พันธุ 
                                                     
พันธุ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๔ จากลัคนา  

ความหมายหลัก  ก็จะหมายถึง ครอบครัว เครือญาติ วงศาคณาญาติ วงศ์ตระกูล เผ่าพันธุ์ ผู้อุปถัมภ์พี่ๆน้องๆร่วมสายโลหิต พี่บุญธรรม น้องบุญธรรม ภูมิลำเนาที่เกิด ถิ่นเกิดของมารดา หลักทรัพย์เดิม ตระกูลเดิม ตระกูลฝั่งมารดา สินทรัพย์ ยวดยานพาหนะ 

เหตุการณ์  จากความหมายข้างต้น ของพันธุ จึงมีหมายถึงความผูกพันธ์  ความคุ้นเคย การรับรอง การคำ้ประกัน ความเป็นปึกแผ่น ความมั่นคงถาวร ความเห็นอกเห็นใจกัน เรื่องที่คาราคาซังเป็นระยะเวลา เรื่องราวของแม่ ภูมิเดิม ตำแหน่งหน้าที่ของการงาน เงื่อนไข สัญญา(อ่านพุธเข้าร่วม) ปฎิปทาเจ้าชะตา ผลผลิตของการเกษตร อุปนิสัยสันดาน วาระสุดท้ายของเจ้าชะตา การพลัดพราจากถิ่นฐาน เหตุอันตรายในวัยเด็ก

สิ่งของ  ที่ดิน บ้าน ทรัพย์สินขนาดใหญ่ ทรัพย์สินของตระกูล ยวดยานพาหนะ รถยนตร์ เครื่องบิน ของใช้ในบ้าน สมบัติตกทอด มรดก 

บุคคล  มารดา สายเลือด ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมวงศา ผู้ร่วมตระกูล เครือญาติ ญาติผู้ใหญ่ ผู้ที่สนิทชิดเชื้อประหนึ่งญาติ ผู้ที่เข้ามาอาศัยร่วมเรือนเดียวกันทั้งหมด หุ้นส่วนของงาน

.สถานที่  ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านเรือน อาคารสถานที่ หลักฐาน บ้านเกิด บ้านเกิดที่เป็นที่อยู่ญาติพี่น้องวงศ์วาร บ้านเรือนที่เคยพักอาศัย บ้านเช่า 
พันธุ-ศุภะ : บ้านที่เคยไปขอความช่วยเหลือ 
พันธุ-ปัตนิ : บ้านของคนรัก 
พันธุ-กัมมะ : บ้านที่ทำสำนักงาน , เอาบ้านทำเป็นสำนักงาน 
เราสรุปอย่างนี้นะจ๊ะว่า.. พันธุไปอยู่เรือนไหน เราก็ใช้พันธุตั้งแล้วอ่านสัมพันธ์ตามไปค่ะ


 

หากดูจากรูปจากเห็นว่า พันธุ เป็นภพที่4 ถัดจากตนุ(ลัคนา) นั่นก็คือราศีกรกฎ เป็นภพพันธุนั่นเอง ซึ่งเป็นภพที่บ่งถึงครอบครัว หลักทรัพย์ รากฐานของครอบครัวสถานะทรัพย์ ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ขึ้นกับว่า ดาวเกษตรเรือนนี้ ต้องไม่อยู่ในทุสถานะ ทางลัคนาเดิมด้วย 

นั่นก็คือต้องไม่อยู่ใน อริ มรณะ และวินาส อันจะนำไปสู่อุปสรรค สูญเสีย เสียหาย ทางหลักทรัพย์สิน ความมั่นคงในการงาน นั่นเอง ซึ่งเราจะได้กล่าวเรียนในบทต่อๆไป


 • ภพเรือนชะตาที่ 1 ตนุ ตนุเป็นจุดแรกเป็นจุดเดียวกันกับลัคนา จุดสำคัญของดวงชะตา เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ที่ขอบฟ้า เมื่อเจ้าชะตาเกิดนั่นเองตนุจะบอกถึงการดำเนินชีวิตที่จ...

 • กดุมภะ เป็นภพเรือนที่๒ ถัดจากตนุ ในความหมายของกดุมภะที่ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือ ทรัพย์สิน เงินทอง รายได้ ผลประโยชน์ตอบแทน แต่จริงแล้ว กดุมภะสามารถอ่านได้มากมาย เช่นครอบครัวพี่ชายห...

 • ความหมายเรือน .. สหัสชะสหัสชะ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่สาม จากลัคนาความหมายหลัก ก็คือ เพื่อนฝูง สังคม คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน น้องสาว-น้องชายลำดับถัดไป เพื่อนร่วมวัยเรียน กา...

 • ภพเรือน ปุตตะ ปุตตะ คือ ภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๕จากลัคนา ความหมายหลักของปุตตะ หมายถึง เด็กลูกหลาน ลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า ลูกจ้าง เร...

 • ความหมาย ภพ/เรือน .. อริ อริ คือภพเรือนที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๖จากลัคนาความหมายหลักอริ จะหมายถึงอุปสรรค ขัดขวาง สิ่งกีดกั้นความทุกข์ ความทรมาน การเจ็บปวด การหยุดชะงัก ถูกช่วงชิ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน.. ปัตนิ ภพ/เรือน ปัตนิคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๗ จากลัคนา นั่นก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับลัคนานั่นเองความหมายหลักก็จะหมายถึง เพศตรงข้าม คนฝั่งตรงข้าม บุคคลที่เรา...

 • ความหมายภพ/เรือน มรณภพ/เรือน มรณะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๘จากลัคนาความหมายหลักตาย สาบสูญ หาย การสูญเสีย การจาก การพลัดพราก หนีไป การเจ็บป่วย ภยันตราย การเดินทางไกล การโยกย้...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ศุภะ ศุภะ เป็นภพที่๙ หากนับจากลัคนาไป ความหมายหลักก็จะหมายถึง ครูบาอาจารย์ พ่อ ที่พึ่ง ผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ การเคารพบูชา การศรัทธา ความนึกคิดด้านคุณธรรม หลาน...

 • ความหมายของภพ/เรือน กัมมะ ภพ/เรือน กัมมะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๐จากลัคนาความหมายหลักการงาน อาชีพ ภาระ หน้าที่่ ภาระกิจ การรับผิดชอบ คุณสมบัติ การกระทำ ปฎิบัติ การศึกษ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ลาภะภพ/เรือน ลาภะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๑ จากลัคนา ความหมายหลักสิ่งที่มาโดยฟรีๆ โชค ลาภ สิ่งที่งอกเงยจากเดิม ความสำเร็จ การแสวงหาความสำเร็จ ผลประโยชน์ ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน วินาศนะภพ/เรือน วินาศคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๒ จากลัคนา เป็นภพสุดท้ายชนหลังลัคนาความหมายหลัก ข้างหลัง ด้านหลัง ปกปิด ไม่เปิดเผย แอบซ่อน ซ่อนเร้น ลึกลับ ...

 • บทความ หลักโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวัน ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับแล้วว่า วิชาโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน...
 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ # https://www.baankhunyai.com/ 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 164,287