ภพ/เรือน สหัสชะ

     ความหมายเรือน .. สหัสชะ 

    สหัสชะ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่3 จากลัคนา  

ความหมายหลัก ก็คือ เพื่อน เพื่อนฝูง สังคม คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวัยเรียน เพื่อนร่วมทาง เพื่อนบ้าน 
น้องสาวน้องชายลำดับถัดไป การนัดหมาย การติดต่อ ข่าวคราว การพบปะ การคบค้าสมาคม การเจรจา การค้า การอยู่ร่วมกัน การเยี่ยมเยียน การเดินทาง การเดินทางระยะใก้ล การปรับปรุง การแก้ไข การปรับรับ การปรับตัว การหาข้อตกลง การข่าว การพูด การเจรจา การติดต่อสื่อสาร คนที่ติดต่อด้วย การประสานงาน การแลกเปลี่ยน ความคิด การเปลี่ยนแปลง การยอมรับ การวิ่งเต้น การได้รับการยกย่อง การได้รับการนับถือ(สังคม) สิ่งแวดล้อม ปัญญา ความเพียร  คล่องแคล่ว การเคลื่อนตัว การเคลื่อนไหว ความทรงจำ สิ่งที่ซ่อนเร้นของครอบครัวหรือหลังบ้าน ความคิด จิตใต้สำนึก

 
เหตุการณ์  ความเป็นเป็นมิตร มิตรภาพ หรือร่วมกันเป็นมือกันฉันท์มิตร ความเห็นอกเห็นใจ(ซึ่งมาจากคำว่าเพื่อน) ปรากฎตัวในหมู่คน หรืองามสังคมพบปะ(มาจากคำว่าสังคม) งานสังสรรค์ การประชุม การชุมนุม การมีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จัก(มาจากสิ่งที่สังคมรับรู้) การได้รับข่าว การได้รับ การติดต่อ การนัดหมาย ความตกลง การพูดจาตกลงกัน การเดินทางระยใก้ลๆโดยไม่ได้ค้างแรม  การปรับปรุง การเยี่ยมเยียน การประสานงาน การประนีประนอม การแลกเปลี่ยน ความสนุกสนานในวัยเด็ก การวิ่งเต้น การยกย่องนับถือ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแบบกระทันหัน ข่าวลือ ซุบซิบ การคิด(get)ได้ 
 
สิ่งของ สิ่งของที่มาจากความเป็นเพื่อน ของที่นำไปเยี่ยมเยียน ของกำนัล ของที่ระลึก ใบโฆษณา ใบปลิว วัสดุโฆษณา(ไวนิล) ใบแจ้งความ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ จดหมาย เอกสารธุรการ เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ รถโดยสาร รถประจำทาง รถแท๊กซี่ รถไฟฟ้า(ต้องมีอาทิตย์เข้าร่วม) เครื่องมือสื่อสาร เอกสารการแจ้งข่าวเอกสาร การติดต่อนัดหมาย เอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง(ตั๋ว) หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ค่านายหน้าสังหา อสังหา(เคลื่อนที่ได้)  

บุคคล เพื่อน เพื่อนสนิท น้องสาวหรือน้องชาย แขกที่มาเยี่ยมที่บ้านเป็นประจำ คนที่คุ้นเคยสนิมสนมอย่างเพื่อน เลขานุการ คนร่วมสังสรรค์ เพื่อนร่วมงาน ผู้รับมอบฉันทะ ผู้ที่มาเยี่ยม เพื่อนบ้านที่อยู่หลังหลังบ้าน ผู้ประกาศข่าวโฆษก นักข่าว บุรุษไปรษณีย์ ประชาสัมพันธ์ คนส่งของ ตัวแทน นายหน้าคนกลาง ตัวแทน เซลแมน พนักงานขาย บรรณาธิการหนังสือ 
 
สถานที่ เราจะนำความหมายหลักของสหัสชะและนำมารวมกับสถานที่นั่นเอง หอประชุม ห้องประชุม สมาคม สโมสร สถานที่พบปะสังสรรค์ สถานที่ติดต่อ สถานีประกาศข่าว สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สถานนีขนส่ง ที่นัดหมาย สถานที่แถลงข่าว สถานีรถประจำทาง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สำนักงานหนังสือพิมพ์ กรมประชาสัมพันธ์  ท่าอากาศยาน สถานีรถประจำทาง  
 
หากดูจากรูปจากเห็นว่า สหัสชะ เป็นภพที่3  ถัดจากตนุนั่นก็คือราศีเมถุนเป็นภพสหัสชะนั่นเอง ซึ่งเป็นภพที่บ่งถึงสถานะ สภาวะ ฐานะ ทางสังคม การมีหน้าตาในวงเพื่อนฝูงของเจ้าชะตา ขึ้นกับว่า ดาวเกษตรเรือนนี้ ต้องไม่อยู่ในทุสถานะ ทางตนุเศษด้วย

นั่นก็คือต้องไม่อยู่ใน อริ มรณะ และวินาส อันจะนำไปสู่อุปสรรค สูญเสีย เสียหาย ทางการงาน ความก้าวหน้า นั่นเอง ซึ่งเราจะได้กล่าวเรียนในบทต่อๆไป 


หมายเหตุ : สหัสชะสามารถหมายถึงหูได้ด้วย เพราะหมายถึงการรับฟัง การได้ยิน ขึ้นกับการสัมพันธ์ถึงดาว เรือน และธาตุ


 
#By_คุณยายกลิ่นโสม 102100
 #อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
 #ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสมนะคะ
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 
 ----------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai  102100450
          
Visitors: 176,669