6 ธค.68 อังคารย้ายเข้าธนู

ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีก่อนนะ

Visitors: 178,803