อังคารย้าย


ยังไม่ได้เขียน รอใก้ลๆดาวย้ายราศีนะอังคาร
ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 25 มกราคม พ.ศ.2568   01:59น.พ.
ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 1 เมษายน พ.ศ.2568   21:11น. ม.
ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2568  05:46น. 
ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2568  20:26น.
ยกเข้าสู่ ราศีตุล 12 กันยายน พ.ศ. 2568  19:47น.
ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 26 ตุลาคม พ.ศ.2568  08:39น.ส.
ยกเข้าสู่ ราศีธนู 6 ธันวาคม พ.ศ.2568  19:25น. ส.
Visitors: 176,669