ครู

พระอาจารย์ซ้อน วรธัมโม เจ้าอาวาสวัดกลาง สุราษฎร์ฯ ครูของอาจารย์ ส.แสงตะวัน

อาจารย์แปลก อ.เมือง นครศรีฯ

Visitors: 176,669