เก็บเกร็ด จากหลวงพ่อเปี่ยม

       หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต วัดเกาะหลัก

       ​​​​​​​

     หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต วัดเกาะหลัก จ.ประจวบฯ – วัดเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยประชาชนที่อยู่ในตำบลเกาะหลักซึ่งตั้งชื่อตามสถานที่บริเวณอ่าวเกาะหลัก สร้างเมื่อราวปีพ.ศ.2300 มีฐานะแรกเป็นสำนักสงฆ์ตั้งแต่สมัยอยุธยา พัฒนาเป็นวัดเกาะหลักและยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพ.ศ.2515

เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ด้วยความเคารพนับถือ “หลวงพ่อเปี่ยม จันทโชโต” หรือนามสมณศักดิ์ว่า “พระครูสุเมธีวรคุณ” พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก ซึ่งท่านมีความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตา และมีความเชี่ยวชาญในการบรรจุดวงชะตาทางโหราศาสตร์ อีกทั้งยังชำนาญการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ทำให้วัดเกาะหลักเป็นที่รู้จักในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่แม่นยำนั่นเอง
 
เกิดในสกุลถาวรนันท์ ที่บ้านนาห้วย ต.เมืองเก่า อ.ปราณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ค. 2426 ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่

อายุ 5 ขวบ มารดานำไปฝากเรียนหนังสือไทยและขอมกับเจ้าอาวาสวัดนาห้วย เรียนจนอ่านออกเขียนได้เล็กน้อย พออายุ 9 ขวบทางบ้านประสบอุบัติเหตุไฟไหม้บ้าน มารดาจึงกลับไปอยู่บ้านเดิม ที่บ้านสระแจง อ.หนองจอก จ.เพชรบุรี ท่านได้ไปอยู่กับมารดา ส่วนพี่ชายคงอยู่ที่วัดนาห้วย เรียนหนังสือต่อไปตามเดิม

อายุ 11 ขวบ เรียนวิชาหมอน้ำมนต์กับหมอเขียว ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในทางรดน้ำมนต์ นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาการต่างๆ หลายแขนงจากอาจารย์ต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น วิชาปลูกสร้างบ้าน ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างหยวก และวิชาอ่านเขียนหนังสือ พยายามฝึกฝนอยู่เสมอจนมีความรู้ความสามารถดีขึ้นเป็นลำดับ
อายุครบบวช อุปสมบทที่วัดลาด อ.เมือง จ.เพชรบุรี พ.ศ.2446 โดยมีพระครูสุวรรณมุนี วัดพระทรง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดบุญ วัดชีว์ประเสริฐ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า จันทโชโต 

จำพรรษาอยู่ที่วัดลาด 5 ปี ระหว่างจำพรรษาศึกษาภาษาบาลี บำเพ็ญสมณกิจด้วยความเคร่งครัด และออกไปจำพรรษาที่วัดนาห้วย ซึ่งขณะนั้นมีพระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสร้างโบสถ์วัดนาห้วยจนสำเร็จ

พ.ศ.2458 พระครูสุทธาจารคุณ (อ่ำ) ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักและเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้ไปเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาห้วย และได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ในปีพ.ศ.2459 ระหว่างที่อยู่วัดนาห้วยได้ไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์ จากพระสุวรรณมุนี (ชิต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี และเริ่มมีชื่อเสียงทางโหราศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2462 ได้รับตราตั้งเป็นพระครูชั้นประทวน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี และอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2465 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2473 เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พ.ศ.2474 ได้รับตำแหน่งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2467 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูสุเมธีวรคุณ พ.ศ.2484 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเมธีวรคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2484 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระเมธีวรคุณ

การเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก และเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของหลวงพ่อ ทำให้หลวงพ่อมีโอกาสแสดงออกซึ่งอัจฉริยภาพอย่างเต็มที่ ท่านได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ มากมาย งานสำคัญที่ท่านได้ทำ คือ การสร้างอุโบสถอันวิจิตรงดงามตระการตา การเปิดโรงเรียนนักธรรมและบาลี การสร้างบ่อน้ำ และถังน้ำประปาสำหรับวัด

ในส่วนการปกครองคณะสงฆ์ด้วยคุณธรรม งานทะนุบำรุงและการก่อสร้างสังฆาราม หลวงพ่อเปี่ยมทำไว้มาก มิใช่ทำที่วัดเกาะหลักอย่างเดียว แต่ได้ทำในสถานที่อื่นอีกด้วย

หลวงพ่อเปี่ยมละสังขารเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2492 สิริอายุ 69 ปี พรรษา 48
ทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 จะมีงานปิดทองรูปหล่อของท่านและอดีตเจ้าอาวาสทุกรูป#Byคุณยายกลิ่นโสม
#อ่านดวงสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#เรียนดูดวงฟรีที่เวปฯบ้านคุณยายกลิ่นโสม
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ได้ที่: 
www.baankhunyai.com


Visitors: 176,669