ทักษา

                                        
              ยังไม่ได้ ลงข้อมูลนะ
    ยายอ่านทักษาได้ นิดๆ หน่อยๆ นะคะ 
    พอเขียนเรื่อง "จักราศี" เพียงพอแล้ว
            จะมาเขียนให้นะจ๊ะ                                               
กรุณากรอกข้อความ...
กรุณากรอกข้อความ...

  • ยังไม่ได้ ลงข้อมูลนะ ยายอ่าน"ยามนาฬิกา"ได้ นิดๆ หน่อยๆ นะคะ พอเขียนเรื่อง "จักราศี" เพียงพอแล้ว จะมาเขียนให้นะจ๊ะ

  • ยังไม่ได้ ลงข้อมูลนะ ยายอ่าน"ยามนาฬิกา"ได้ นิดๆ หน่อยๆ นะคะ พอเขียนเรื่อง "จักราศี" เพียงพอแล้ว จะมาเขียนให้นะจ๊ะ
Visitors: 178,804