จรรยาบรรณโหรฯ

           :: จรรยาบรรณโหร ::
 
ผู้เป็นโหรหรือนักโหราศาสตร์นั้น ควรมีจรรยาบรรณ หรือมารยาทในการพยากรณ์เช่นเดียวกับผู้เป็นแพทย์ที่ต้องมีจรรยาบรรณ เพราะแพทย์เป็นผู้รักษาคนไข้ ความลับของคนไข้แต่ละคน แพทย์ไม่ควรนำไปเปิดเผยอย่างไร ความลับของผู้มาให้โหรพยากรณ์ก็ไม่ควรนำไปเปิดเผยอย่างนั้น ความลับในที่นี้หมายถึงเรื่องราวส่วนตัวของเจ้าของดวงชะตาพร้อมทั้งระบุชื่อเสียง ทั้งนี้ไม่นับถึงการวิจารณ์ดวงชะตาโดยทั่วไปที่ไม่เจาะจงตัวบุคคล มารยาทโหรที่สำคัญที่ผู้เป็นโหรควรสังวรไว้ พอสรุปได้ดังนี้


1. ต้องพยากรณ์โดยปราศจาก โลภะ โทสะ โมหะ คือไม่ให้พยากรณ์ไปโดยความโลภในลาภสักการะ หรือพยากรณ์ไปด้วยความโกรธ หรือด้วยความหลงเข้าใจผิด อะไรที่ไม่แน่ใจไม่ควรพยากรณ์

 2. ต้องพยากรณ์โดยปราศจากอคติ คือต้องไม่มีความลำเอียงในการพยากรณ์ เพราะรักเพราะชอบเจ้าของเจ้าชะตาจึงพยากรณ์ให้แต่สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีจะไม่ยอมบอกไม่ได้ โหรควรเตือนให้ทราบถึงสัญญาณอันตรายที่มาสู่เจ้าชะตา เรื่องที่เจ้าชะตาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 3. ต้องพยากรณ์โดยปราศจากความกลัว คือไม่ต้องเกรงกลัวบารมีใครในการพยากรณ์ หรือเกรงใจไม่กล้าบอกความจริง ถ้าเห็นว่ามีสิ่งร้ายแรงในดวงชะตา ค่อยๆ หาคำพูดที่อธิบายแบบอ้อม โดยไม่ต้องพูดตรงๆ จนเกินไป

4. ควรพยากรณ์โดยเฉพาะตัวต่อตัว การพยากรณ์ต่อหน้าบุคคลหลายคนทำให้โหรไม่กล้าระบุให้ชัดเจน เช่นเจ้าชะตาพาเพื่อนมาด้วยแล้วนั่งฟังการพยากรณ์ สมมติว่าในดวงชะตาของเจ้าชะตานั้นปรากฏว่าเพื่อนไม่ดี โหรก็ไม่กล้าพูดออกมาเพราะมีเพื่อนมาด้วย

5. ไม่ควรพยากรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ทราบเวลาเกิดแน่นอน จะเป็นการทำให้การพยากรณ์ผิดหมด

6. ไม่ควรหาโอกาสเอาผลประโยชน์จากเจ้าชะตา กรณีที่เจ้าชะตากำลังดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้าย โหรไม่ควรถือโอกาสเอาผลประโยชน์จากเจ้าชะตา โดยการเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินใดๆ จากเจ้าชะตาโดยอ้างว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ทางที่ดีแล้วควรแนะนำให้เจ้าชะตาไปทำบุญกุศลเองจะเหมาะกว่า เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา เป็นการสร้างกรรมดีไว้ และให้ทำบ่อยๆ จนกว่าเคราะห์จะหมดไป

7. ไม่ควรโฆษณาตนเองในขณะพยากรณ์ การโฆษณาตนเองในขณะที่พยากรณ์เป็นการโอ้อวดความสามารถของตนเองต่อหน้าเจ้าชะตาหรือแขกอื่นๆ เพราะตามหลักแล้ว ความดีของมนุษย์ย่อมไม่ออกจากปากตนเอง ควรให้ออกจากปากผู้อื่นจะเหมาะกว่า

8. ไม่ควรทับถมการพยากรณ์ของของโหรคนอื่น เจ้าชะตาส่วนใหญ่มักผ่านโหรมาหลายคน และมักจะมีการเอ่ยชื่อถึง หรือพูดว่าเคยมีโหรคนนั้นคนนี้ทายไว้แล้วไม่ถูกบ้าง อะไรบ้าง ตามมารยาทโหรแล้วควรรับฟังไว้เฉยๆ แต่ไม่ควรวิจารณ์ทับถมต่อหน้าเจ้าชะตาหรือแขกอื่นๆ เพราะโหรแต่ละคนก็มีหลักเกณฑ์ และประสบการณ์ในการพยากรณ์ต่างๆ กัน

9. ควรพยากรณ์ให้ตรงจุดไม่ปิดบังอำพราง ส่วนใหญ่ผู้มาให้การพยากรณ์มักมีความทุกข์มา โหรควรเป็นผู้แก้ปัญหาให้ โดยพยากรณ์ให้ตรงจุดที่เจ้าของชะตาต้องการทราบ และควรบอกให้หมดไม่ควรขยักไว้เพื่อให้มาหาคราวต่อไปอีก

10. ควรระมัดระวังถ้อยคำที่ใช้พยากรณ์ ในการพยากรณ์ดวงชะตาควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ควรกล่าวผลุสวาท และอย่าพยายามซักถามก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของเจ้าชะตามากเกินไป โดยเฉพาะเจ้าชะตาที่เป็นหญิงมาให้พยากรณ์นั้น โหรไม่ควรถือโอกาสเอาเปรียบเจ้าชะตา เพราะเจ้าะชะตาที่มาพบโหรส่วนใหญ่มักมีปัญหามาปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากโหรอยู่แล้ว ฉะนั้นโหรจึงควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพและสำรวมกิริยาเพื่อให้เป็นที่เคารพนับถือของเจ้าชะตาที่มาให้พยากรณ์

11. ต้องรักษาความลับของผู้มาให้พยากรณ์ เช่นเดียวกับแพทย์ต้องรักษาความลับของคนไข้ ไม่เอาเรื่องของเจ้าชะตาไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นที่สนุกสนานขบขันกันในหมู่เพื่อนฝูงของโหรเอง โหรควรจะขอบคุณเจ้าชะตาที่ทำให้ตนเองได้มีโอกาสศึกษามากกว่า

         ที่มา : https://www.payakorn.com/ 


#By_คุณยายกลิ่นโสม :: 141
#โหราศาสตร์ไทยฉบับเรียนด้วยตนเอง
#บ้านคุณยายกลิ่นโสม #baankhunyai.com
---------------
ดูดวงติดต่อ Line  : baankunyai

 หมายเหตุจ๊ะ : โหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในเวปนี้ เป็นแบบดวงไทย(ดวงอีแปะ) และเป็นการเขียนแบบให้อ่านง่ายๆ ตามแบบสไตล์ของยาย ที่ยายเคยเขียนไว้ที่เวปๆหนึ่ง ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ ให้กับเพื่อนๆ ผู้ที่กำลังศึกษาและสนใจในโหราศาสตร์ ได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะ
ทัศนะจากสมาชิกผู้หนึ่ง ... เรื่องมรรยาทโหร


#By_คุณยายกลิ่นโสม :: 141
#โหราศาสตร์ไทยฉบับเรียนด้วยตนเอง .. ได้ที่ ..
#บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#baankhunyai.com
---------------
ดูดวงติดต่อ Line  : baankunyai

Visitors: 91,136