บ้านคุณยาย


ยินดีต้อนรับเข้าสู่  Smiley บ้านคุณยายกลิ่นโสม " นะจ๊ะ     


          เวปฯ"บ้านคุณยาย.com" แห่งนี้เกิดขึ้นจากคำแนะนำของพระเดชพระคุณ พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) ปฐมเจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีการสอนโหราศาสตร์ไทย

          วัตถุประสงค์เพื่อที่แบ่งปันความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ไทย และเป็นแหล่งเผยแพร่วิชาอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามหลักธรรมชาติ(โหราศาสตร์) เพื่อให้บรรเทาคลายทุกข์ลง ซึ่งจะเน้นให้มีการปรับแก้ไขด้วยการปฎิบัติธรรมตามวิถีพุทธ ตามหลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา โดยจะมีการเผยแผ่คำสอนของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ) ตลอดถึงพระสุปฎิปันโณฯ และแจ้งข่าวสารงานบุญต่างๆ ฯ

         ซึ่งที่เวปแห่งนี้ จะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแบบเล็กๆน้อยๆ สำหรับผู้สนใจและศึกษานี้เท่านั้น ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นผูกดวงชะตา จนกระทั่งฝึกอ่านดวงของตนเองและผู้อื่น หรือมากกว่านั้นคือสามารถทำเป็นวิชาชีพเลี้ยงตนเองได้นั่นเอง

         นอกจากนี้ทางเวปฯ จะมีการเสนอศาสตร์อื่นๆ ซึ่งนอกเหนือจากจักรราศี เช่น ทักษา มหาทักษา ชื่อ ชัยภูมิ(ฮวงจุ้ย) อัญมณี นรลักษณ์ เลขเจ็ดตัวสองฐาน(ระบบโหรฯ) ลายมือ ทำนายฝัน  อักขระเลขยันต์ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นหนังสือตำราโหรศาสตร์ บทความจากอาจารย์โหรฯ ที่ไม่มีมีการจัดพิมพ์แล้วและไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆ หรืออาจจะเป็นการเก็บเกร็ดจากประสบการณ์การดูดวงของยายเอง ซึ่งจะค่อยๆทะยอยเพิ่มขึ้น ตามวัน เวลาว่าง และกำลังความสามารถของยายที่จะอำนวยให้ 139


          ซึ่งในการสอนโหราศาสตร์ไทยในเวปฯนี้ ยายจะเขียนการอ่านดวง "จักราศีแบบดวงอีแปะ"
 ซึ่งหลักการอ่านดวงนี้ ยายได้หลักการอ่านจากหนังสือตำรา จากบทความของอาจารย์โหรฯหลายๆท่าน และครูพักลักจำ ซึ่งยายได้อ่านและเก็บเกร็ดจากหลายๆตำรา จากอาจารย์หลายๆท่าน แล้วนำมาสรุปออกมาเป็นการเขียนลงในเวปฯนี้ อาทิเช่น  

102..พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปญฺญาคโม  

102..อาจารย์ ส. แสงตะวัน

102..อาจารย์ประทีบ อัครา

102..อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ(อาจารย์เถาว์)

102..อาจารย์เทพ  สาริกบุตร

102..อาจารย์อ้น สาริกบุตร (หลวงวิศาลดรุณกร)

102..อาจารย์เอื้อน มณเฑียรทอง

102..อาจารย์เชียร บางบอน

102..อาจารย์ยอดธง ทับทิวไม้ 

102..อาจารย์เชย บัวก้านทอง

102..อาจารย์อักษร ไพบูลย์

102..อาจารย์ประจวบ วัชรปาน และ 

102..อาจารย์อีกหลายๆท่าน ที่มิได้เอ่ยนาม


          ซึ่งในการเขียนการสอนการอ่านดวงในเวปฯนี้ เป็นการอ่านดวงในแบบฉบับของยายเท่านั้น ซึ่งยายได้พยายามเรียบเรียงเขียนเอาตามความเข้าใจของยายเอง หากมีท่านที่สนใจท่านหนึ่งท่านใดสามารถอ่านแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปอ่านดวงตนเองหรืออ่านดวงสงเคราะห์ผู้อื่นได้ หรือจักพัฒนาโหราศาสตร์ได้มากขึ้นไป ยายก็จักยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

          ด้วยความรู้ใดๆ อันเกิดจากการที่ข้าพเจ้าสามารถ อ่าน เรียน รู้ เขียน รู้จำ สรรพวิชาเหล่านี้ได้เข้าใจได้ มาจนกระทั่งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ นั่นเป็นเพราะด้วยครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตบรรพกาลมาจนถึงปัจจุบันเมตตาสงเคราะห์ อบรม สั่งสอน แนะนำ ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาด้วยกันทั้งสิ้น 

         ลูกก้มกราบน้อมอภิวาทครูบาอาจารย์ ตั้งแต่บรมองค์สมเด็จองค์ปฐมจนถึงครูบาอาจารย์ในกาลณ.ปัจจุบัน ตลอดถึงพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน(องค์หลวงพ่อฤาษีฯ )วัดท่าซุง อุทัยธานี  พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อเจ้าคุณองอาจ อาภากโร) วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา  และพระอาจารย์เอกลักษณ์ 
ปญฺญาคโม วัดพุทธพรหมยาน ฉะเชิงเทรา ที่เมตตาสงเคราะห์ประสิทธิ์ประสาทในสรรพวิชาให้อ่าน เรียน เขียน รู้ จนเข้าใจ จนให้ข้าพเจ้า สามารถมาแนะสอน บอกต่อแก่ผู้อื่นได้ทุกวันนี้นั้น นั่นเป็นเพราะบารมีของพระคุณ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาสงเคราะห์สั่งสอนแก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้นเสมอมา 

         หากแต่ด้วยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเกิดขึ้นผิดพลาดประการหนึ่งประการใดในการเขียนสอนในวิชาโหราศาสตร์ไทยที่ข้าพเจ้าได้เขียนลงไปแล้วนั่น ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
By_คุณยายกลิ่นโสม :
ติดต่อดูดวง Line  : baankunyai 

......................................

#โหราศาสตร์ไทยฉบับเรียนด้วยตนเอง

bloggang : https://baankhunyai.bloggang

 บ้านคุณยาย.com : https://www.baankhunyai.com

หมายเหตุจ๊ะ : โหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในเวปฯนี้ เป็นการเขียนการอ่านดวงแบบดวงอีแปะ ซึ่งจะเขียนวิธีการให้อ่านง่ายๆตามแบบสไตล์ของยายเท่านั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ ได้บ้างนะจ๊ะVisitors: 40,030