บ้านคุณยาย.com

ยินดีต้อนรับเข้าสู่  " Smiley บ้านคุณยาย.com " นะคะ 


ที่เวปฯ"บ้านคุณยาย.com"แห่งนี้ เกิดขึ้นตามคำแนะนำของพระเดชพระคุณ พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ (หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ท่านได้แนะนำให้ว่าควรที่ "สอนโหราศาสตร์ไทย" ได้แล้ว

เพื่อที่ให้เวปฯนี้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจและแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามหลักธรรมชาติ(โหราศาสตร์) เพื่อให้คลายทุกข์ให้บรรเทาลง ซึ่งจะเน้นให้มีการปรับแก้ไขด้วยการปฎิบัติธรรมตามวิถีพุทธ ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยจะมีการเผยแผ่คำสอนของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ) และพระสุปฎิปันโณฯท่านอื่นๆ ตลอดจนแจ้งข่าวสารงานบุญ ฯ 

   ซึ่งในแห่งเวปฯนี้ ยายจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแบบเล็กๆน้อยๆเท่าที่ยายรู้ ให้สำหรับผู้สนใจและศึกษาในศาสตร์แขนงนี้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นผูกดวงชะตา จนกระทั่งฝึกอ่านดวงฯ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจดูดวงกับยาย รบกวนติดต่อทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ เพราะยายไม่ได้รับดูดวงผ่านทางหน้าเวปฯนี้น่ะค่ะ

    นอกจากนี้ทางเวปฯนี้ ยายจะพยายามที่จะเพิ่มศาสตร์อื่นๆ ซึ่งนอกจากจักรราศี เช่น ทักษา เลขเจ็ดตัว ยามนาฬิกา ยามอัฐกาล ชื่อดี(นามมงคล) บ้านมงคล(ฮวงจุ้ย) อัญมณี นรลักษณ์ ลายมือ ทำนายฝัน ฯลฯ ซึ่งจะค่อยๆทะยอยเพิ่มขึ้นภายหลัง ตามวัน เวลา และกำลังความสามารถของยายที่จะเอื้ออำนวยให้  

    ซึ่งในการเขียนโหราศาสตร์ไทยในเวปฯฯนี้ ยายได้อ่านจากตำราโหรจากหลายๆตำราและของอาจารย์หลายๆท่าน แล้วนำมาสรุปและเก็บเกร็ดต่างๆ แล้วนำออกมาเป็นการเขียนลงในเวปฯนี้ ตำราของอาจารย์ อาทิเช่น

อาจารย์เทพ  สาริกบุตร

อาจารย์อ้น สาริกบุตร

อาจารย์เอื้อน มณเฑียรทอง

อาจารย์ ส. แสงตะวัน

อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ

อาจารย์ประทีบ อัครา

อาจารย์เชียร บางบอน

อาจารย์ยอดธง ทับทิวไม้

อาจารย์ประจวบ วัชรปาน 

และ อาจารย์อีกหลายๆท่าน ที่ยายมิได้เอ่ยนามท่าน ใน ณ.ที่นี้

 

   ซึ่งในการเขียนแนะนำความรู้ทางโหราศาสตร์ในเวปฯนี้ เป็นไปตามในแบบฉบับของยายเท่านั้น ซึ่งยายได้พยายามเรียบเรียงเขียนเอาตามความเข้าใจ หากมีท่านที่สนใจท่านหนึ่งท่านใด สามารถอ่านแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปอ่านดวงตนเองหรืออ่านดวงสงเคราะห์ให้ผู้อื่นได้ หรือนำไปประกอบอาชีพได้ ยายก็จักยินดีเป็นอย่างยิ่ง 


   ด้วยความรู้ใดๆ อันเกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้ อ่าน เรียน เขียน และรู้จำ สรรพวิชาทั้งหลายเหล่านี้มาได้จนกระทั่งทุกวันนี้ นั่นเป็นเพราะครูบาอาจารย์ตั้งแต่บรรพกาลจนถึงปุัจจุบันท่านได้เมตตาสงเคราะห์ แนะนำ อบรมสั่งสอน มาด้วยทั้งสิ้น 


   ข้าพเจ้าขอก้มกราบอภิวาทในพระคุณ คุณครูบาอาจารย์ ตั้งแต่องค์สมเด็จองค์ปฐม บิดมารดาแต่กาลก่อนถึงกาลปัจจุบัน จนถึงอุปัชฌาย์ครูอาจารย์ ณ.กาลปัจจุบัน พระฤาษีทั้ง ๑๐๘ พระองงค์ ครูโหร ครูพัก ครูอักขระ ครูเลข ครูยันต์ ครูอักษร ครูเวท ครูพา และครูผู้เฒ่า ผู้ประสิทธิประสาท สรรพวิชาให้แก่ข้าพเจ้า


  โดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน(องค์หลวงพ่อฤาษีฯ )วัดท่าซุง อุทัยธานี  พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา ที่ท่านเมตตาสงเคราะห์ประสิทธิ์ประสาทในสรรพวิชาให้ อ่าน รุ้เรียน เขียนได้เข้าใจ จนกระทั่งให้ข้าพเจ้าสามารถนำออกมาให้แนะนำ เขียนบอกต่อแก่ผู้อื่นได้ทุกวันนี้นั้น นั่นเป็นเพราะบารมีของพระคุณ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาสงเคราะห์แก่ข้าพเจ้าเสมอมา 


   หากแต่ด้วยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเกิดขึ้นผิดพลาดประการหนึ่งประการใดในการบอกต่อในวิชาฯ ที่ข้าพเจ้าได้เขียนแนะนำลงไปแล้วนั่น ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

 

 with love SmileySmiley

:: By คุณยายกลิ่นโสม ::


  • โหราศาสตร์กับพระพุทธศาสนา#โหราศาสตร์กับพระพุทธศาสนาเนื่องจากข้าพเจ้ามีความสนใจชอบศึกษา หาความรู้เหี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ มีมิตรสหายตลอดจนผู้ใหญ่ที่น่านับถือ บ...
Visitors: 32,028