บ้านคุณยาย.com

::  Welcome to บ้านคุณยาย.com ::

ยินดีต้อนรับเข้าสู่  "Smiley บ้านคุณยาย.com" นะคะ 

     ที่เวปแห่งนี้ " บ้านคุณยาย.com " เกิดขึ้นตามคำชี้แนะของพระเดชพระคุณ พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ท่านได้แนะนำให้มีการสอนโหราศาสตร์ไทย

    เพื่อที่ให้เวปฯนี้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจและแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามหลักธรรมชาติ(โหราศาสตร์) เพื่อให้คลายทุกข์ให้บรรเทาลง ซึ่งจะเน้นให้มีการปรับแก้ไขด้วยการปฎิบัติธรรมตามวิถีพุทธ ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยจะมีการเผยแผ่คำสอนของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ) ตลอดถึงพระสุปฎิปันโณฯและแจ้งข่าวสารงานบุญ ฯ

   ซึ่งในเวปฯนี้ ยายจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแบบเล็กๆน้อยๆ สำหรับผู้สนใจและศึกษาในศาสตร์แขนงนี้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นผูกดวงชะตา จนกระทั่งฝึกอ่านดวงของตนเองได้นั่นเอง ส่วนเพื่อนๆท่านไหนสนใจดูดวง รบกวนติดต่อทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ

    นอกจากนี้ทางเวปฯนี้ จะมีศาสตร์อื่นๆ ซึ่งนอกจากจักรราศี เช่น ทักษา เลขเจ็ดตัว ชื่อดี บ้านมงคล(ฮวงจุ้ย) อัญมณี นรลักษณ์ ลายมือ ทำนายฝัน ฯลฯ ซึ่งจะค่อยๆทะยอยเพิ่มขึ้นภายหลัง ตามวัน เวลา และกำลังความสามารถของยายที่จะอำนวย 

   ซึ่งในการเขียนโหราศาสตร์ไทยในเวปฯฯนี้ ยายได้อ่านจากตำราและเก็บเกร็ดจากหลายๆตำราและของอาจารย์หลายๆท่าน แล้วนำมาสรุปออกมาเป็นการเขียนลงในเวปฯกนี้ อาทิเช่น

อาจารย์เทพ  สาริกบุตร

อาจารย์อ้น สาริกบุตร

อาจารย์เอื้อน มณเฑียรทอง

อาจารย์ ส. แสงตะวัน

อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ

อาจารย์ประทีบ อัครา

อาจารย์เชียร บางบอน

อาจารย์ยอดธง ทับทิวไม้

อาจารย์ประจวบ วัชรปาน และ อาจารย์อีกหลายๆท่าน ที่ยายมิได้เอ่ยนามท่าน

ซึ่งในการเขียนแนะนำความรุ้ทางโหราศาสตร์ในเวปฯนี้ เป็นไปตามแบบของยายเท่านั้นเอง ซึ่งได้พยายามเรียบเรียงเขียนเอาตามความเข้าใจ หากมีท่านที่สนใจท่านหนึ่งท่านใดสามารถอ่านแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปอ่านดวงตนเองหรืออ่านดวงสงเคราะห์ผู้อื่นได้ ยายก็จักยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ด้วยความรู้ใดๆ อันเกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้ อ่าน เรียน เขียน รู้จำ สรรพวิชาเหล่านี้ได้ มาได้จนกระทั่งทุกวันนี้ นั่นเพราะครูบาอาจารย์ตั้งแต่บรรพกาลจนถึงปุัจจุบันเมตตาสงเคราะห์ แนะนำ อบรมสั่งสอน มาด้วยทั้งสิ้น 

ข้าพเจ้าขอก้มกราบอภิวาทครูบาอาจารย์ ตั้งแต่องค์สมเด็จองค์ปฐมจนถึงครูบาอาจารย์ในกาลปัจจุบัน โดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน(องค์หลวงพ่อฤาษีฯ )วัดท่าซุง อุทัยธานี และ พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา และพระอาจารย์เอกลักษณ์ ปญฺญาคโม  ที่เมตตาสงเคราะห์ประสิทธิ์ประสาทในสรรพวิชาให้ อ่าน รุ้เรียน เขียนเข้าใจ จนกระทั่งให้ข้าพเจ้า สามารถมาแนะนำ เขียนบอกต่อแก่ผู้อื่นได้ทุกวันนี้นั้น นั่นเป็นเพราะบารมีของพระคุณ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาสงเคราะห์แก่ข้าพเจ้าเสมอมา 

แต่ด้วยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเกิดขึ้นผิดพลาดประการหนึ่งประการใดในการแนะนำ บอกต่อในวิชาฯ ที่ข้าพเจ้าได้เขียนแนะนำลงไปแล้วนั่น ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

 with love SmileySmiley

:: By คุณยายกลิ่นโสม ::


Visitors: 8,598