บ้านคุณยายกลิ่นโสม

   โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง_ฉบับคุณยายกลิ่นโสม 

   

   ต้อนรับเข้าสู่ บ้านคุณยายกลิ่นโสม Smiley 

ที่เวปฯ "บ้านคุณยาย.com" นี้ เกิดขึ้นตามคำชี้แนะของพระเดชพระคุณ  พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) ปฐมเจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม  ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่ท่านได้แนะนำให้มีการสอนโหราศาสตร์ไทยเพื่อสงเคราะห์คนที่ต้องการมีความรู้ทางโหราศาสตร์ไทย
 
เพื่อที่ให้เวปนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการศึกษา เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามหลักธรรมชาติ(โหราศาสตร์)เพื่อให้คลายทุกข์ เพื่อให้ทุกข์นั้นบรรเทาลง ซึ่งจะเน้นให้มีการปรับแก้ไขด้วยการปฎิบัติธรรมตามวิถีพุทธ ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยจะมีการเผยแผ่คำสอนของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ) ตลอดถึงพระสุปฎิปันโณฯ และแจ้งข่าวสารงานบุญต่างๆ ฯ

ซึ่งที่เวปฯนี้ ยายไม่ได้รับดูดวง "หากสนใจดูดวงติดต่อตาม ID line ด้านล่างนะจ๊ะ" ซึ่งในเวปนี้ยายจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแบบเล็กๆน้อยๆ สำหรับผู้สนใจและศึกษาศาสตร์นี้  ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นผูกดวงชะตา จนกระทั่งฝึกอ่านดวงชะตาของตนเอง  หากใครมีความสามารถมากหน่อยก็จะสามารถที่จะอ่านดวงของผู้อื่น หรือช่วยเหลือผู่อื่นได้ หรือจะทำเป็นวิชาชีพเลี้ยงตน ก็สุดแท้แต่ความสามารถของแต่ละท่าน

นอกจากนี้ทางเวปฯ จะมีศาสตร์อื่นๆ ซึ่งจะเป็นบทความหรือจากตำราน่าสนใจ ซึ่งนอกจากจักรราศี เช่น ทักษา เลขเจ็ดตัว ชื่อดี บ้านมงคล  ชัยภูมิ(ฮวงจุ้ย) อัญมณี นรลักษณ์ ลายมือ ทำนายฝัน ฯลฯ ซึ่งจะทะยอยค่อยๆเพิ่มขึ้นภายหลัง ตามความสามารถของยาย จากวัน และเวลาที่ว่าง และกำลังความสามารถของยายที่จะอำนวยให้ 102

ซึ่งในการเขียนโหราศาสตร์ไทย ในเวปฯนี้ ยายได้อ่านจากตำรา และเก็บเกร็ดจากหลายๆตำรา จากอาจารย์โหรฯหลายๆท่าน  จากครูพักลักจำ  เก็บเกร็ดจากการไปดูดวง(เป็นคนชอบดูดวง) และเก็บเกร็ดจากประสพการณ์จากการดูดวง แล้วนำมาสรุปออกมา และเป็นการเขียนลงไป หนังสือของครูโหร ที่ยายนำมาอ้างอิง และเขียนลงเวปฯนี้บ่อยๆก็มี อาทิเช่น  

อาจารย์ ส. แสงตะวัน
อาจารย์ประทีบ อัครา
อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ(หมอเถาว์)
อาจารย์ยอดธง ทับทิวไม้
อาจารย์เชียร บางบอน
อาจารย์เทพย์  สาริกบุตร
อาจารย์อ้น สาริกบุตร
อาจารย์เอื้อน มณเฑียรทอง
อาจารย์ประจวบ วัชรปาน 
และ ครูโหรฯ อีกหลายๆท่าน ที่ยายมิได้เอ่ยนาม
 
ด้วยความรู้ใดๆ อันเกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้ อ่าน เรียน รู้ เขียน รู้จำ สรรพวิชาเหล่านี้ได้เข้าใจ มาได้จนกระทั่งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ นั่นเป็นเพราะครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตบรรพกาลมาจนถึงปุัจจุบันได้เมตตาสงเคราะห์ แนะนำ อบรมสั่งสอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมมาด้วยกันทั้งสิ้น 

ซึ่งในการเขียนแนะนำความรุ้ทางโหราศาสตร์ในเวปนี้ เป็นไปตามความคิดในแบบฉบับของยายเท่านั้นซึ่งมิสามารถนำไปอ้างอิงเป็นำราได้  ซึ่งยายได้พยายามเรียบเรียงเขียนเอาตามความเข้าใจ หากมีท่านที่สนใจท่านหนึ่งท่านใดสามารถอ่านแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปอ่านดวงตนเองหรืออ่านดวงสงเคราะห์ผู้อื่นได้ด้วย ยายก็จักยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าขอก้มกราบน้อมอภิวาทครูบาอาจารย์ ตั้งแต่บรมองค์สมเด็จองค์ปฐม องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ ตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ตั้งแต่กาลก่อนในกาลณ.ปัจจุบัน โดยเฉพาะ..
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน(องค์หลวงพ่อฤาษีฯ) วัดท่าซุง อุทัยธานี
พระภาวนาประชานุกูล สย.วิ.(หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา
พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปญฺญาคโม วัดพุทธธรรมยาน ฉะเชิงเทรา

ที่เมตตาสงเคราะห์ประสิทธิ์ประสาทในสรรพวิชาให้รุ้ เรียน อ่าน เขียน เข้าใจ จนกระทั่งให้ข้าพเจ้า สามารถมาแนะนำ เขียนบอกต่อแก่ผู้อื่นได้ทุกวันนี้นั้น นั่นเป็นเพราะบารมีของพระคุณ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตาสงเคราะห์สั่งสอนแก่ข้าพเจ้าเสมอมา 

แต่ด้วยหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเกิดขึ้นผิดพลาดประการหนึ่งประการใดในการแนะนำ บอกต่อ ในวิชาโหราศาสตร์ไทย ในส่วนที่ข้าพเจ้าได้เขียนแนะนำลงไปแล้วนั่น ข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
   
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับบ้านคุณยายกลิ่นฯ #www.baankhunyai.com
#เรียนดวงไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยาย ​​​​​​​#เรียนดูดวงฟรี  #บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#ดวงดาวบอกวิถี #อ่านดวงอิงดาว #รู้ดาวอ่านดวง #ดวงคือแผนที่ชีวิต
#อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
#คุณยายกลิ่นโสม 
​​​​​​​

 

สนใจดูดวงติดต่อ : baankunyai

 หมายเหตุจ๊ะโหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในบล๊อคนี้ เป็นการเขียนการอ่านดวงแบบดวงอีแปะ ซึ่งจะเขียนวิธีการให้อ่านง่ายๆตามแบบสไตล์ของยายเท่านั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ ได้บ้างนะจ๊ะ

 


 • #บุญทำสีองค์หลวงพ่อโสธรนี้สำเร็จแล้วววว จร้าาXXXXปิดยอดบุญ XXXXX XXXXปิดยอดบุญXXXXX ถวายปัจจัยบุญ ทำสีองค์หลวงพ่อโสธร (ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก)นี้ จำนวนทั้งสิ้น๒๓,๑๖๐บาท เรียบร้อยแล้ว (ก...

 • #บุญกฐิน48วัดนี้สำเร็จแล้วจร้าาาาาาา ถวายปัจจัย(จริง)ทั้งสิ้น ๕๗,๐๑๗ บาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว . เดิมทีที่เคยประกาศ ว่ามีเพียง ๓๕ วัด ในเขตอำเ...

 • #บุญนี้สำเร็จแล้ว #บุญชุดยังชีพ 2 วัดนี้ สำเร็จแล้ว . ถวายปัจจัย(ยอดจริง)ทั้งสิ้น ๒๔,๕๒๘.๒๔ บาท ถวายปัจจัยชุดยังชีพ วัดวีระโชติธรรมรามและวัดตะพังคี เรียบร้อยแล้วววว จร้า ...

 • #บุญชุดอุปกรณ์เครื่องนอน_โรงพยาบาลเตียงสนามนี้สำเร็จแล้ว ถวายปัจจัยบุญทั้งสิ้น ๔๑,๐๗๐ บาท ได้ชุดอุปกรณ์เครื่องนอน_โรงพยาบาลเตียงสนาม 144 ชุด . _/i\_ ขอโมทนาสาธุ สาธุในบุญที...

 • อัพเดทยอดบุญ ๑๖,๒๑๗ บาท . บอกบุญด่วนๆๆๆ คร้าาาาา ปิดยอดบุญ วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2564 #ร่วมด้วยช่วยกัน #คนไทยไม่ทิ้งกัน #เราจะช่วยเหลือไปด้วยกัน . เชิญร่วมบุ...

 • บุญรถพยาบาลนี้สำเร็จแล้ว บุญรถพยาบาลนี้สำเร็จแล้ว ...ปิดบุญแล้วววจร้า...ถวายปัจจัยทั้งสิ้น54,520บาทเรียบร้อยแล้วขอโมทนาสาธุสาธุสาธุด้วยนะคร้าาา.ขอโมทนาสาธุร่วมกับท่านมหาเศรษฐ...

 • #บุญหล่อพระองค์ที่๑๑๘นี้สำเร็จแล้ววววจร้าาาาาXXX ปิดยอดบุญหล่อพระ XXXถวายปัจจัยบุญหล่อพระฯทั้งสิ้น ๑๐๐,๒๒๓ บาทในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจร้าาาาา.ขอโมทนากับคุณธนภ...

 • บุญนี้สำเร็จแล้วนะจ๊ะสาธุ สาธุ สาธุได้ถวายปัจจัยภัตตาหาร ภิกษุ-สามเณร อบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๔ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔โดยถวายปัจจัยแล้ว(จริง) ทั้งสิ้น ๔๑,๕๒๐ บาท เรีย...

 • #บุญนี้สำเร็จแล้วจร้าาาาถวายปัจจัยหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ ทั้งสิ้น ๘๑,๙๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ววว._/!\_ขอโมทนาสาธุกับเจ้าภาพคุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว (เจ้าภาพหลัก) และคณะกองทานบา...

 • #บุญบวชพระนี้สำเร็จสำเร็จแล้วนะจ๊ะ#บุญบวชพระนี้สำเร็จสำเร็จแล้วนะจ๊ะ❌

 • คณะกองทานบารมีถวายปัจจัยเสาเข็มเสริม วิหาร ๑๐๐ ปีจำนวนทั้งสิ้น ๘๒,๗๕๙ บาท เรียบร้อยแล้วจร้าาาาาาา. ขอผลบุญแห่งการถวายเสาเข็มเสริมในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยให้ท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีแ...

 • ​​ ​​​​​​​ออกโรงทาน งานครบรอบแห่งการมรณะ ๒๘ ปี ฯ#บุญโรงทานงานครบรอบมรณะ๒๘ปีพระราชพรหมยานนี้สำเร็จแล้วขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง(หลวงพ่อสมนึก) ที่เมตตาให้เข้าร่วมออกโรงท...

 • การสวดมนต์ สวดคาถา ( โบสถ์แก้ว วัดวีระโชติธรรมาราม คลองแพ่ง ฉะเชิงเทรา) การสวดแล้ว ..ชีวิตดีขึ้น การสวดมนต์ สวดคาถานั้น ที่ได้ยินได้ฟังกันมาตั้ง...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 83,901