บ้านคุณยาย.com

::  Welcome to บ้านคุณยาย.com ::

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " บ้านคุณยาย.com " นะคะ  

เวป " บ้านคุณยาย.com "นี้ เกิดขึ้นตามคำชี้แนะของพระเดชพระคุณ พระภาวนาประชานุกูล (หลวงพ่อองอาจ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เวปนี้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ ให้แก่ผู้ที่สนใจ และแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องตามหลักธรรมชาติ เพื่อเป็นเหตุให้คลายทุกข์ให้บรรเทาเบาบางลง ซึ่งจะเน้นให้มีการปรับแก้ไขด้วยการปฎิบัติธรรมตามวิถีพุทธ ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เผยแผ่คำสอนของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ)และพระสุปฎิปันโณ ตลอดจนถึงการแจ้งข่าวสาร งานบุญฯ

 

ซึ่งเนื้อหาในเวปนี้จะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์แบบเล็กๆน้อยๆ สำหรับผู้สนใจและผู้ศึกษาในศาสตร์แขนงนี้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นผูกดวงชะตา จนกระทั่งฝึกอ่านดวงของตนเองได้ 

 

นอกจากนี้ทางเวปฯก็ยังมีศาสตร์ในการพยากรณ์ในด้านอื่นๆ ซึ่งนอกจากจักรราศี เช่น ทักษา เลขเจ็ดตัว ชื่อดี บ้านมงคล (ฮวงจุ้ย) อัญมณี นรลักษณ์ ลายมือ ทำนายฝัน ฯลฯ ซึ่งจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามกำลัง , เวลา และความสามารถ ภายหลัง 

 

ยายได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ไทยในเวปนี้ เป็นไปเพื่อการเผยแพร่ความรู้เชิงโหราศาสตร์ซึ่งเป็นความรุ้แบบเล็กๆน้อยๆ ตามแบบฉบับของยายเองเท่านั้น ซึ่งถ้าใครอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วจะเข้ามาทักท้วงแบบชวนตี ลองดีวิชา ว่าวิชาคุณเก๋าส์กว่า กรุณาออกไปได้เลยนะ

 

ซึ่งในการเขียนโหราศาสตร์ในเวปฯนี้ อาจจะประกอบจากหลายอาจารย์และหลายตำราฯ อาทิเช่น
อาจารย์ ส. แสงตะวัน
อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ
อาจารย์ประทีบ อัครา
อาจารย์เชียร บางบอน
อาจารย์อั้น สาริกบุตร
อาจารย์ยอดธง ทับทิวไม้
และ อาจารย์อีกหลายๆท่าน และต้องขอกราบประทานโทษท่านด้วย ที่มิได้เอ่ยนาม
 
ซึ่งในการเขียนแนะนำความรุ้ทางโหราศาสตร์สาตร์ในเวปนี้เป็นไปตามแบบฉบับของยายเท่านั้น ซึ่งได้พยายามเรียบเรียงเขียนเอาตามความเข้าใจ หากมีท่านหนึ่งท่านใดสามารถอ่านแล้วเข้าใจสามารถนำเอาไปอ่านดวงตนเองหรืออ่านดวงสงเคราะห์ผู้อื่นได้ ยายก็จักยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
 
ด้วยความรู้ใดๆ อันเกิดจากการที่ข้าพเจ้าได้ อ่าน เขียน เรียนรู้ สรรพวิชานี้ได้ มาจนกระทั่งทุกวันนี้ นั่นเพราะครูอาจารย์เมตตาสงเคราะห์ แนะนำ อบรมเสมอมา ข้าพเจ้าขอก้มกราบอภิวาทครูบาอาจารย์ ตั้งแต่องค์ปฐมต้นจนถึงครูในกาลปัจจุบัน โดยเฉพาะพระเดชพระคุณ พระภาวนาประชานุกูล (หลวงพ่อองอาจ อาภากโร)  ที่เมตตาสงเคราะห์ปัญญาญาณและครูอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ประสิทธิ์ประสาทในสรรพวิชาให้ร่ำเรียนเขียนอ่าน รู้เข้าใจ จนกระทั่งมาแนะนำ เขียนบอกสอนแก่ผู้อื่นได้ทุกวันนี้นั้น นั่นเป็นเพราะพระคุณ คุณครูอาจารย์ ที่เมตตาสงเคราะห์เสมอมา  หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเกิดขึ้นผิดพลาดประการใดๆ ที่ข้าพเจ้าแนะนำ หรือบอกต่อผู้อื่น ที่เกิดขึ้นนับจากนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว
 
 
 
 with love

:: By คุณยายกลิ่นโสม ::

Visitors: 7,115