พระเคราะห์คู่ดาวอาทิตย์

   

   พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์ 

อาทิตย์ หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวอาทิตย์)
 
เมื่อดาวอาทิตย์  ร่วมกับดาวใด ย่อมส่งผลให้ดาวอาทิตย์ ไม่บริสุทธิ์ ย่อมถูกของคุณลักษณะของดาวร่วมเรือนกลืนไป ทำให้ดาวอาทิตย์ไม่ส่งผลของดาวอาทิตย์เต็มที่ ยิ่งอาวอาทิตย์มีดาวร่วมเรือนกันหลายดวง ย่อมทำให้ดาวอาทิตย์ ถูกคุณลักษณะของดาวหลายๆดวง กลืนเข้าสู่ดาวอาทิตย์ ย่อมทำให้ ดาวอาทิตย์ กลืนนิสัย กลืนบุคลิกท่าทาง ทำให้คุณลักษณะของดาวอาทิตย์ย่อนลงนั่นเอง
 
ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นกับว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีใด เรือนใด และร่วมกับดาวใด ที่จะทำให้ดาวอาทิตย์ส่งผลนั้น มีอิทธิพลมากหรือน้อย ด้วยเหมือนกัน ซึ่งเราจะมาอ่านกันในบทต่อๆไป #เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง By คุณยายกลิ่นโสม
#บ้านคุณยายกลิ่นโสม
พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์ - จันทร์

อาทิตย์ หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวอาทิตย์)

จันทร์ หมายถึง ผู้ตาม  พระราชินี ผู้หญิง ความใส่ใจ การเอาใจ การโอบอ้อมอารี การโอนอ่อนผ่อนตาม การรับใช้ การดูแล (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวจันทร์)

อาทิตย์_จันทร์ จึงแสดงผลถึงเรื่องราวในครอบครัว เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเล็กๆย่อยๆ กลุ่มคณะเล็กๆ การกระทบกระทั่ง การขัดแย้งที่ไม่รุนแรง บ่งถึงความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อ ไม่ใช่สดคล้องกันซะทีเดียว

ด้านดี  เป็นเรื่องความสมัครสมานสามัคคี ในกลุ่ม ในคณะ การเป็นกันเองประดุจคนในครอบครัว การใส่ใจดูแลกัน มีความจุกจิกแบบเล็กๆน้อยๆ ไม่ถึงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต

ด้านเสีย : มักมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มคน ในหมู่คณะ  มีปัญหาเกิดจากการใช้อำนาจเกินไป การไม่เกรงอกเกรงใจ มักมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆ จนบานปลาย การแตกความสามัคคีแบบเล็กๆ#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง By คุณยายกลิ่นโสม
#
www.baankhunyai.com
Visitors: 87,108