ความหมายดาวมฤตยู

ความหมาย .. ดาวมฤตยู

 

ดาวมฤตยู  เราใช้เลข ๐  แทนดาวมฤตยู

 

ดาวมฤตยู   เป็นดาวใหม่จึงไม่มีการกำหนดกำลังตามทักษา

 

ดาวมฤตยู  ไม่ได้มีการจัดว่าดาวมฤตยูว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ แต่อานุภาพให้ความร้ายแรงเท่ากับดาวบาปพระเคราะห์

 

คุณสมบัติด้านดี หมายถึง ช่างประดิษฐ์ , ริเริ่ม , เข้าใจศาสตร์อะไรได้ง่าย , หยั่งรู้ , เข้าใจอะไรได้ง่ายในสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจ , รักความก้าวหน้า , มีความตั้งใจแน่วแน่ , ล้ำหน้าทันสมัย , ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

 

คุณสมบัติด้านเสีย หมายถึง เอาแน่เอานอนไม่ได้ , นอกลู่นอกทาง , ความดันทุรัง , ดื้อดึง , ความรั้น , หาคำตอบไม่ได้ , หาคำตอบหาเหตุผลได้จึงยอมรับ , มักมีความคิดขัดแย้งกับคนอื่น

แสดงถึงจิตใจ หมายถึง สับสน , ซ่อนเร้น , การปิดบัง , จิตวิญญาณ , การสูญเสีย , หงุดหงิด , ชอบอะไรลี้ลับ ,ชอบค้นคว้า ,

 

บุคลิกภาพ หมายถึง เก็บตัว , เงียบๆ , ดูยาก , ซับซ้อน

 

บุคคล หมายถึง คนที่ดูลึกลับ , คนที่เรียนศาสตร์ลึกลับ , นักวิทยาศาสตร์ , นักจิตศาสตร์ , นักวิเคราะห์ , คนวิปัสสนา , คนจ็บป่วย , คนที่กดดันตัวเอง , คนเก็บกด , นักสถิติ , คนแปลกแยกจากสังคม , นักเสรีนิยม , คนที่เข้าใจเหตุผลได้ยาก ,

 

สถานที่ หมายถึง วงเวียน , ที่ว่างๆ , ที่รกร้าง , ที่โล่ง , หลุม , อุโมงค์ , เมรุ , หลุมฝังศพ , ห้อดับจิต , ห้องทดลอง , ห้องแล๊ป , สุสาน , ป่าช้า(ร่วมดาวเสาร์ ) ,

 

เหตุการณ์ หมายถึง การสูญเสีย , ตายกะทันหัน , เจ็บป่วยไม่ทันตั้งตัว , โยกย้ายฉับพลัน , การกดดัน , ความรุนแรงฉับพลัน , ผกผันไม่ปกติ , แปรปรวนผิดปกติ , ความไม่คาดฝัน , การเจ็บป่วย , ความผิดหวัง , วิญญาณ , ผี ,สั่นสะเทือน , การเป็นปฎิปักษ์กับสังคม ,

 

สิ่งของ หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในเทคโนโลยี่ชั้นสูง , กำไล , แหวน , ผลการทดลอง , ของชำรุด , ของเสียหาย , เครื่องจักรกล , เหรียญ ,

 

อาชีพ หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ , นักวิเคราะห์ , นักจิตวิทยา , นักจิตวิเคราะห์ , นักจิตบำบัด , นักสะกดจิต , นักประดิษฐ์ , โหราศาสตร์ ,

 

อวัยวะ หมายถึง ทวารทุกแห่ง , ต่อมไร้ท่อ , เส้นประสาท , ไฟฟ้าสถิตในร่างกาย ,

 

โรค หมายถึง โรคที่ไม่มีสาเหตุที่มา , โรคเฉียบพลัน , มะเร็ง , โรคจิต , โรคประสาท , อาการประสาทหลอน , อาการชักกระตุก , อาการเพ้อ ,

 

แสดงจริต หมายถึง จิต วิญญาณ

                                          

เพศ หมายถึง ไม่มีเพศ

 

สี หมายถึง ความที่เป็นดาวใหม่ จึงไม่มีการกำหนดสีของดาวมฤตยู

 

รสซาติ หมายถึง รสเย็น , รสกร่อย , รสฝาด

 

สัตว์ หมายถึง เชื้อโรค , ไม่มีรูปร่าง 

 

วัตถุรูปร่าง หมายถึง ไม่มีรูปร่าง , อากาศธาตุ

 

สี หมายถึง ไม่มีสี , ว่างเปล่า , สีผสม , สีสลับ , สีตารางหมากฮอล

 

=============================
.
รับดูดวงผ่านทางโทรศัพท์  :: 098 835 6564

Line id  ::  baankunyai
.
เรียนโหราศาสตร์ไทย บ้านคุ
ณยาย.com ::  http://www.baankhunyai.com/

Visitors: 29,044