บุญหน้ากาก เจลล้างมือ และชุดPPE

อัพเดทยอดบุญ         ๑๖,๒๑๗         บาท
.
บอกบุญด่วนๆๆๆ คร้าาาาา
ปิดยอดบุญ วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2564
#ร่วมด้วยช่วยกัน
#คนไทยไม่ทิ้งกัน
#เราจะช่วยเหลือไปด้วยกัน
.
เชิญร่วมบุญ หน้ากากอนามัย 30,000  ชิ้น ชุด PPE  200 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
.
เนื่องด้วยทางสภากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำการร้องขอมาทางหลวงพ่อเจ้าคุณองอาจ เจ้าอาวาส วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา  ในเรื่อง
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และชุดPPE  เพื่อใช้ในการป้องกัน การติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด
(Covid-19) ในสถานการณ์นี้ที่มีการติดเชื่อเพิ่มมากขึ้น  หน้ากาก เจลล้างมือฯ แลุชึด PPE  จึงมี
ความจำเป็นมากสำหรับการป้องกัน สำหรับบุคคลากรและผู้ป่วยติดเชื้อ
.
จึงขอเชิญร่วมบุญ หน้ากาก เจลล้างมือ และ ชุดPPE 
ตามกำลังศรัทธาแต่ไม่หนักใจได้  .... ตามบัญชีด้านล่างนะจ๊ะ
.
ธนาคารกสิกรไทย
ออมทรัพย์เลขที่ 047 324 5787
ชื่อบัญชี นิตยา กระต่ายวงษ์พระจันทร์
.
สอบถาม : 098 835 6564
บุญงานนี้ไม่มีใบอนุโมทนาบัตรนะจ๊ะ 
.
หมายเหตุ : การบอกบุญนี้เป็นการบอกบุญโดยฆราวาส มิได้เกี่ยวข้องกับวัดหรือพระท่านใด โปรดพิจารณาก่อนโอนนะจ๊ะ  
              : หากปัจจัยได้มาเกินกว่าแจ้งไว้ดั่งกล่าวข้างต้น จะนำมาซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพิ่ม
.
รายนามเจ้าภาพมหาเศรษฐี ร่วมบุญหน้ากากอนามัย 30,000  ชิ้น ชุด PPE  200 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  
.
ต้นบุญคุณแหม่ม & คุณ ศาศา ปั้นเงิน กวักกวัก  ๒๐๐  บาท
นู่กัณ อนุธิดา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณตั๊ม  ศิระ พร้อมครอบครัว    ๑๕๐    บาท
คุณอังสนา สปิลเลอร์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อม ครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอ๊อบ ศิริทัศนีย์ พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บาท
คุณการ์เด้  ศิราณี  พร้อมครอบครัว   ๑,๐๐๐  บาท
คุณอรุญ  โจชิ ร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐ บาท
คุณอรรถษิธ ชื่นสงวน พ.ต.ท.หญิง พชรมน และ ด.ช.ณัชพล ณ ลำปาง ๓๐๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณบี  นพัชนันต์ พร้อมครอบครัว  ๓๙  บาท
คุณทิพวัลย์ ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสาม สิทธิโชค  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเบญจมาพร  จูงใจ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณท๊อป  กุลธิดา  พร้อมครอบครัว   ๒๑๙  บาท
หมอแอน พิชชญากร พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณอ้น ชีระวิทย์ พร้อมครอบครัว  ๙๙   บาท
คุณนุก ระพีย์  พร้อมครอบครัว   ๕๐   บาท
คุณชนิษฐา สิริดำรงเดช  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณใหญ่ อรรถพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณน้อย ยุภา  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณแอน  ธนภร  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณกัณ  อนุธิดา  พร้อมครอบครัว  ต่อยอด   ๗๙  บาท
คุณฟาร์  ปุณณดา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณชุติ​พร​ ชว​สินธุ์​  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิพากรณ์  เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเมย์ กรณืภัสสร พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอ๊อด  ศรายุทธ  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณณัฐพร  พันธุสุต พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณพรรณิภา สุวรรณสิงห์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณกนกพรรณ เบทแมน พร้อมครอบครัว  ๑๕๐   บาท
คุณเสถียร  จัตตานนท์  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณภัทรวรินทร์  ตะกรุดโฉม  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอัครพงศ์ อิงประพันธ์กร พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘ บาท
คุณสุมาลี โฟบีส  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณแวว  อนุสรา  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธิดารัตน์ มีคช  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอนุศรา อนุอัน  พร้อมครอบครัว  ๕๙๙  บาท
คุณศศิวดี  พุกกะณะสุต  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุนทร อเนกโพธิ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณนิ่ม ใจกล้า พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอินทิรา ภาคบุตร   พร้อมครอบครัว  ๑๖๔  บาท
คุณนิสติยาภรณ์พร้อมครอบครัว  ๒๐ บาท
คุณคุณัสนันท์  ปัญญาสิทธินันท์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณเกลักษณ์ กาเล็ก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุกิจ  อักษรกิจ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณบุษยาพร  ด่านจิตร์ตรง ดช.ภูธเนศ ด่านจิตร์ตรง ดช.นพคุณ สร้อยทอง มีมี่ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ฉะเชิงเทรา ๓๐๐ บาท
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
นายกัลยกฤต  อยู่รัตน์  พร้อมครอบครัว  ๙๕  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณยุ้ย มีณญืรญาห์ พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณธันย์นรีย์ พึ่งจิตร์ พร้อมครอบครัว  ๙ บาท
คุณศตพล กลุ่มเพื่อนคุณยุ้ย  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณต่อง - คุณทิพ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณแก้ว กรองแก้ว  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณป๋อม  ชนัญชิดา  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณปุ๊ก  ณัชชา  พร้อมคอบครัว   ๒๐๐   บาท
คุณพยอม เพ็ญเจริญ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณบี นพัชนันต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณอรรถสิทธิ์  งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวัฒนา - คุณเบญจมาพร สุขแสน  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอลิษา ทองศรี  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณไพช​ยนต์ -​ คุณจตุ​พร​ บุญ​ยะ​รังสรรค์​ และครอบครัว​  ๑๐๐  บาท (ครอบครัวคุณยายลำใย)
คุณอนุวัฒน์  โคตรจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณธนิดา  ฉายาชวลิตร พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
นายสมบูรณ์​ วงศ์​ชัย​สิริ​กุล​ และ​ครอบครัว​ ๔๓๒บาท
คุณเมตตา  มีศาสตร์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณนรชัย ศรีชญา พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณมิกซ์ วีระชัย พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจริยา คชชา  พร้อมครอบครัว  ๒๘๘  บาท
น.ส.โชติมนต์  จันทร์หอม  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
นายศักดิพนธ์ ซื่อวาจา  พร้อมครอบครัว  ๖๐  บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
ขณะนี้ ยอดปัจจัย        ๑๖,๒๑๗     บาท 
 
โมทนาสาธุ สาธุ  สาธู กับทุกๆท่านด้วยค่ะ 
 
 
Visitors: 83,900