ดวงภินทุบาทว์

        
         ขอแปะเขียน หัวข้อไว้ก่อนนะจ๊ะ    มีโคลงว่าด้วยภินทุบาทว์จากคัมภีร์เก่าดังนี้ 

เสาร์เพ่งเล็งลัคน์แล้ว   อสุรา           
ภุมเมศอัษฎา               ว่าไว้
จันทร์สิบเอ็ดแก่รา        หูเล่า
อาภัพอัปภาคให้          โทษแท้   ประเหินหีน

ระวกุมมะทั้ง                 โสรา
ปัญจะแก่ลัคนา             พุธเก้า
จันทร์กับชีวา                เป็นแปด
ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า       ว่าร้อน นิรันดร์

แปลไทยเป็นไทย ก็เป็นดังนี้ 
 
   เสาร์(๗) ราหู(๘)    เล็งลัคน์    เป็นภินทุบาทว์
   อังคาร (๓)      เป็นแปดแก่ลัคนา    เป็นภินทุบาทว์
   จันทร์ (๒)    เป็นสิบเอ็ดแก่ราหู    เป็นภินทุบาทว์
   อาทิตย์(๑) อังคาร(๓) เสาร์(๗)    เป็นห้าแก่ลัคน์   เป็นภินทุบาทว์
   พุธ(๔)    เป็นเก้าแก่ลัคน์   เป็นภินทุบาทว์
   จันทร์(๒) พฤหัส(๕)    เป็นแปดแก่ลัคน์   เป็นภินทุบาทว์
   ศุกร์(๖)    เล็งลัคน์
  เป็นภินทุบาทว์

         
Visitors: 87,109