อุปสมบทหมู่


#บุญบวชพระนี้สำเร็จสำเร็จแล้วนะจ๊ะ 

#บุญบวชพระนี้สำเร็จสำเร็จแล้วนะจ๊ะ

Visitors: 87,104