ดาวคู่อาทิตย์ จันทร์

    

      พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์ 

อาทิตย์ หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวอาทิตย์)
 
เมื่อดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวใด ย่อมส่งผลให้ดาวอาทิตย์ ไม่บริสุทธิ์ ย่อมถูกของคุณลักษณะของดาวร่วมเรือนกลืนไป ทำให้ดาวอาทิตย์ไม่ส่งผลของดาวอาทิตย์อย่างเต็มที่ ยิ่งดาวอาทิตย์มีดาวร่วมเรือนกันหลายดวง ย่อมทำให้ดาวอาทิตย์ ถูกคุณลักษณะของดาวหลายๆดวง กลืนเข้าสู่ดาวอาทิตย์ ย่อมทำให้ ดาวอาทิตย์ กลืนลักษณะนิสัย กลืนบุคลิกท่าทางฯ ทำให้คุณลักษณะของดาวอาทิตย์หย่อนลงนั่นเอง
 
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีใด เรือนใด และร่วมกับดาวใด ที่จะทำให้ดาวอาทิตย์ส่งผลนั้น มีอิทธิพลมากหรือน้อย ด้วยเหมือนกัน ซึ่งเราจะมาอ่านกันไปในลำดับไป         


 

         พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - จันทร์(๒) คู่ครัวเรือน คู่สามีภรรยา ส่งผลถึงเรื่องราวในครอบครัว 

อาทิตย์ หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวอาทิตย์)
จันทร์ หมายถึง ผู้ตาม  พระราชินี ผู้หญิง ความใส่ใจ การเอาใจ การโอบอ้อมอารี การโอนอ่อนผ่อนตาม การรับใช้ การดูแล (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวจันทร์)

อาทิตย์(๑)_จันทร์(๒) จึงแสดงผลถึงเรื่องราวในครอบครัว เป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นคณะเล็กๆย่อยๆ กลุ่มคณะเล็กๆ การกระทบกระทั่ง การขัดแย้งที่ไม่รุนแรง  ไม่ใช่สอดคล้องกันซะทีเดียว เรื่องราวในกลุ่มเล็กๆ 
บ่งถึงความสัมพันธ์สนิทชิดเชื้อ

ด้านดี  เป็นเรื่องความสมัครสมานสามัคคี ในกลุ่มคณะ การเป็นกันเองประดุจคนในครอบครัว การใส่ใจดูแลกัน มีความจุกจิกแบบเล็กๆน้อยๆ ไม่ถึงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต  มีทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตาม ถ้าเป็นนายก็ใส่ใจลูกน้อง  ลูกน้องก็เอาใจใส่เชื่อฟังเจ้านาย

ด้านเสีย มักมีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มคน ในหมู่คณะ  มีปัญหาเกิดจากการใช้อำนาจเกินไป การไม่เกรงอกเกรงใจ มักมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆ จนบานปลาย การแตกความสามัคคีแบบเล็กๆ ไม่ใหญ่โต 

 
     
  
            พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - พุธ(๔) คู่วิชาการ
 
อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)
พุธ(๔) หมายถึง การพูดคุย การสื่อสาร การเจรจา ชอบที่จะติดต่อ  (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวพุธ )
 
อาทิตย์(๑)_พุธ(๔) จึงแสดงผลถึงเรื่องราวในการพูดคุย การประชาสัมพันธ์ การประสานงาน การศึกษาเล่าเรียน การเรียนรู้อะไรได้ไว มีปฎิภาณดี  ชอบที่จะติดต่อสื่อสาร  การเจรจาธุรกิจการค้า  คู่มือ เอกสารสัญญา  
 
ด้านดี  เป็นนักพูดที่ดี  เหมาะแก่การติดต่อประสานงาน  คล่องแคล่วทางด้านการพูดและเอกสาร มีเทคนิคในการพูดคุย  ชอบศึกาหาความรู้ไปเรื่อยๆ  เป็นคนที่เก็บทริคเก็บเทคนิคได้ดี  ครูพักลักจำเก่ง
 
ด้านเสีย พูดจากเกินจริง ถ้าอาทิตย์เด่นและเสีย ชอบที่ขะยกตนข่มท่าน พูดจใหญ่โต  มีความยุ่งยากในด้านการวางแผน และเอกสาร  เสียเปรียบด้านสัญญา  
 
 
 
         พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - ราหู(๘) คู่มืดคู่สว่าง คู่ทุจริต คู่ทะเยอทะยาน
 
อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)
ราหู(๘) หมายถึง ลุ่มหลง มัวเมา ผิดพลาด เจ้าเล่ห์ หลงผิด   (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวราหู )
 
อาทิตย์(๑) - ราหู(๘) แสดงเรื่องราวผูกพันถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกันแต่ก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ทำให้เป็นผู้รู้เรื่องราวรอบตัวได้ดี เรียนรู้ทั้งสิ่งถูกและสิ่งผิด  สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่อง มีควมสามารถเฉพาะตัวดี มักหลงหรือยึดติดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นระยะสั้นๆ เช่นบ้าเรียนก็เรียนเป็นพักๆ  หากบ้างานก็จะบ้างานไปช่วงหนึ่ง 
 
ด้านดี  มีความคล่องแคล่วสูงในการทำงาน  ทำงานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ หรือจะผิดกฎหมาย  ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยได้ดี มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานสูง  มักมีเหตุต้องเดินทางบ่อยๆ มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่เสมอๆ 
 
ด้านเสีย  ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความซื่อตรง  มีการยึดติดหรือหลงติดในอำนาจ  มีความผิดพลาดเกิดจากก่ารหลงผิด มักถูกผูกมัดด้วยข้อตกลงสัญญา มีความหมายผูกติดกับคำว่าตัดไม่ตายขาดไม่ขาดใช้กับคนที่สนิท จะญาติพี่น้องหรือไม่ก็ได้  มักพลัดพรากจากบิดา มีปัญหาเรื่องสายตา  (อาทิตย์หมายถึงสายตา  ราหูหมายถึงมัว ไม่ชัด ผิดพลาด )
 
 
            พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - เกตุ(๙) คู่ส่งเสริม
 
อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)
เกตุ (๙) หมายถึง จิตวิญญาณ เพิ่มเติม เสริม ขยาย  (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวเกตุ )
 
อาทิตย์(๑) - เกตุ(๙) แสดงถึงด้านส่งเสริมให้ความหมายของอาทิตย์ รุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะได้จะด้านดีและด้านเสีย
 
ด้านดี มีผู้คนเคารพนับถือมาก มีจุดมุ่งหวังเป้าหมายในชีวิตสูง มีคนมุ่งมั่นมาก รักเกรียติรักศักดิ์ศรีมาก มีความเป็นผู้นำสูง รับผิดชอบสูงมาก 

ด้านเสีย
 มีความทะนงตัวมากเกินไป ติดเกรียติติดศักดิ์ศรี  ชื่นชมในลาภยศถึงเข้าขั้นลุ่มหลงแต่จะไม่เหมือนแบบราหู  ชอบใช้อำนาจตามใจตัวเอาแต่ใจ  
 อารมณ์ผันผวนขึ้นๆลงๆ มักยุ่งวุ่นวายในเรื่องชื่อเสียง หน้าตา
 
 
 
 

      พระเคราะห์ดาวคู่ อาทิตย์(๑) - มฤตยู(๐) 
คู่กดดัน คู่แปลกแยก
 
อาทิตย์(๑) หมายถึง ผู้นำ พระราชา ผู้ชาย เกรียติยศ ศักดิ์ศรี หน้าตา อำนาจ  ระเบียบ กฎเณฑ์ (อ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ ดาวอาทิตย์)
มฤตยู (๐) หมายถึง อาเภท  ไกล อิสระ ลึกลับ  ( อ่านควมหมายเพิ่มเติมได้ที่ มฤตยู)
 
อาทิตย์(๑) - มฤตยู (๐) แสดงถึงด้านความกดดัน  การบีบคั้นของตัวเองเพื่อจะให้ได้มาถึงความสำเร็จ หรือเป้าหมาย เป็นคนที่ดูลึกลับเข้าใจยากและมีอิทธพล มีความคิดความทันต่อเหตุการณ์  นอกกรอบนอกกฎ  มักมีความคิดแปลกแยกนอกกรอบของสังคม นักวิเคราะห์  นักวิทยาศาสตร์  นักจิตศาสตร์  ไอเดียดีแต่แปลก  มักทำตัวสุดโต่ง 
 
ด้านดี    มีความเชื่อมั่นสูงมากๆ มีสติปัญญาที่สามารถเอาชนะอุปสรรค  มีความสารถพิเศษเฉพาะตัว มีไอเดียความคิดที่ดีแบบแปลกๆ  มีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ที่ไม่เหมือนใคร  มักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ที่คนทั่วไปจะเข้าใจ  นักประดิษฐกรรม 
 
ด้านเสีย  เป็นคนเจ้าโทสะโมหะได้ง่าย แต่จะเอะอะโวยวาย  เอาแต่ใจสูง ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดรวดเร็วเกินไปจนเกิดความเสียหาย มักใช้กฎเกณฑ์มาตราตนเองมาเปรียบเทียบหรือเป็นมาตรวัดผู้อื่น  เป็นคนยะโส โอหังค์  ชีวิตมักขาดความสุข  เป็นไปได้ว่า มักกำพร้าบิดา หรือ ไม่ว่าอาจจะมีปัญหาทางสายตา มักมีเหตุในชีวิตผกผัน เป็นคนนอกลู่นอกทาง คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้าน แหกคอ 
 
 
 
หมายเหตุจ๊ะ : โหราศาสตร์ไทยที่ยายเขียนในบล๊อคนี้ เป็นการเขียนการอ่านดวงแบบดวงอีแปะ ซึ่งจะเขียนวิธีการให้อ่านง่ายๆตามแบบสไตล์ของยายเท่านั้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการแบ่งปันกัน ซึ่งยายหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆผู้ที่สนใจและกำลังศึกษาในวิชาโหราศาสตร์ ได้บ้างนะจ๊ะ

#บ้านคุณยายกลิ่นโสม  #www.baankhunyai.com 
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม
#เรียนดวงไทยฟรี ที่เวปฯ #บ้านคุณยาย.com 
#เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด  
#อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ 
#อ่านดวงอิงดาวกับคุณยาย  
#ยายกลิ่นงัดแงะแกะดวง
#คุณยายกลิ่นโสม :: 141SmileySmiley
----------------------
ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai

Visitors: 91,128