ความหมายดาวพุธ

ความหมาย .. ดาวพุธ

 

ดาวพุธ  เป็นตัวแทนของเลข ๔ เราจึงใช้เลข๔  แทนดาวพุธ

 

ดาวพุธ  ถือครองทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )

 

ดาวพุธ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ

 

ตามตำนานดาวพุธ ได้สร้างจากช้าง ๑๗ เชือก ดาวพุธจึงมีกำลัง ๑๗ ตามทักษา

 

ดาวพุธเป็นดาวธรรมซาติน้ำ ธรรมซาติน้ำ เย็น ชุ่มชื้น สดชื่น  ฉลาด เฉลียว  พลิกแพลง ดูเนิบๆ อ่อนหวาน เจรจา ปรับตัวได้เร็ว ปรับได้ทุกสถานะ ปรับตัวได้ทุกที่  ความคิดเชิงสร้างสรรค์ พลิกแพลงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คุ้นเคยกับสถานการณ์สามรถปรับตัวให้เคยชิน สามารถปรับตัวให้ความถนัดชำนาญได้รวดเร็ว กระตือรือร้นในทางความคิด

 

คุณสมบัติด้านดี หมายถึง ภาษา สื่อสาร ศึกษา เรียนรู้ได้ง่าย  เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจได้ง่าย ปรับตัวได้รวดเร็ว ความคิดเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาความก้าวหน้า การปรับปรุงตนเอง ฉลาดเฉลียวในการทำมาหากิน ในวงสังคมได้ดี ตื่นตัว  คล่องแคล่ว ปราดเปรียว คุ้นเคย ช่างสังเกต ช่างเลี่ยนแบบ มีความจำที่ดี เป็นคนไหวตัวเร็ว ปราดเปรื่อง

 

คุณสมบัติด้านเสีย หมายถึง เจ้าอุบาย ช่างเสี้ยม เจ้าแผนการ เจ้ากรมข่าวลือ นินทา กล่าวร้าย ป้ายร้ายใส่สี ปล่อยข่าว ให้ร้าย  คนสองหน้า เปลี่ยนแปลงตนเองได้ง่าย ช่างจับผิด แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ปรับได้ทุกสถานะ      ช่างCopy  ช่างจินตนาการเกินจริง มีความจำได้ไม่นาน เจ้าเล่ห์ เล่ห์เหลี่ยม สร้างความเดือดร้อนจากความพูด  โกหก กระล่อนพลิ้ว โลเล พูดจาไม่น่าเชื่อถือ  พูดจาเห็นแก่ได้ทะเยอทะยาน

 

บุคลิกภาพ หมายถึง คล่องแคล่ว ว่องไว ช่างพูด ปฎิภาณดี ช่างวางแผน เจ้าอุบาย มีความสามารถในการพูด รู้จักวางตน  รู้จักกาลเทศะ กิริยางาม ปรับเข้าได้ทุกสถานการณ์

 

บุคคล หมายถึง คนชอบพูด คนชอบอ่าน นักการทูต  นักประพันธ์  นักพูด ล่าม เซลแมน แม่ค้า นักการค้า นักอบรม นักเรียน นักศึกษา บุรุษไปรษณีย์ คนทำงานด้านสื่อสาร ขายประกัน พิธีกร วิทยากร ประชาสัมพันธ์ วิทยากร(อบรม) บรรณารักษ์ ผู้ดูแลหนังสือ เลขานุการ  นักข่าว ครูนักอบรม นักบัญชี  นักปรัชญา นายทะเบียน เสมียน คนกลาง

 

เหตุการณ์ หมายถึง การพูดคุย การแลกเปลี่ยนทรรศนะ การสังสรรค์  การตกลง การทำสัญญา เหตุการณ์ชิงไหวชิงพริบ การศึกษาระยะสั้น การเดินทางระยะสั้น การมองเห็น การพิมพ์  การโต้ตอบ โต้วาที

 

สถานที่ หมายถึง กรมไปรษณีย์ กรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียน สถานที่อบรม หอประชุม หอสมุด ห้องสมุด ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ร้านค้าต่างๆ  ตลาด สี่แยกต่างๆ ตู้โทรศัพท์ โรงพิมพ์ โรงพิมพ์หนังสือ ร้านค้าคุรุภัณฑ์ องค์กรคุรุสภา ร้านเครื่องเขียน ห้องพิสูจน์หลักฐาน สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สวนผลไม้

 

สิ่งของ หมายถึงสมุด  หนังสือ  กระดาษ เครื่องเขียนสิ่งตีพิมพ์  เอกสาร เครื่องเสียง  ซีดี โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร  แฟกซ์ คอมพิวเตอร์ เช็ค วิทยุ ทีวี (ต้องผสมดาวราหู)  ของกลาง ของเหลว(น้ำ)

 

อาชีพ หมายถึง เซลแมน นักพูด นักประพันธ์  ประชาสัมพันธ์

 

ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง ผิวไม่ขาว ผิวแดง อวบ ค่อนข้างอ้วน หน้ามน หน้ากลมแป้น

 

อวัยวะ หมายถึง เส้นประสาททั้งหมด ปาก ปอด หลอดลม กล่องเสียง สำไส้

 

โรค หมายถึง โรคเกี่ยวกับปอด โรคเกี่ยวกับหลอดลม โรคเกี่ยวกับช่องปาก โรคเกี่ยวกับประสาท  โรคเกี่ยวกับปลายประสาท

 

แสดงจริต หมายถึง

                                          

วัน หมายถึง พุธ

 

วัย หมายถึง วัยทำงาน

 

เพศ หมายถึง หญิง และชาย ขึ้นกับภพและดาวที่ร่วม

 

รสซาติ หมายถึง จืดแบบไม่จือชืด กลมกล่อมพอดี

 

สัตว์ หมายถึง สัตว์มีเขี้ยว สัตว์มีงา สัตว์มีนอ สัตว์น้ำ สุนัข แรด ช้าง ปลา

 

ทิศ หมายถึงทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )

 

สี หมายถึง เขียว

 

อัญมณี หมายถึง แก้วสีเขียว มรกต ขาวแกมแดง

 

ต้นไม้  หมายถึง มะพร้าว พืชล้มลุก อ้อย แตงโม ฟัก บวบ

 

 ที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ 

 

        โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้ 


 • images.jpg
  ความหมายดาว เป็นความหมายที่จะนำมาใช้เป็นหลักในการพยากรณ์ ซึ่งจะมีความหมายตั้งแต่ดาวอาทิตย์ จนถึง ดาวมฤตยู ในความหมายดาวนี้เกิดจากการเก็บสถิติ ตำราและจากประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ บร...

 • 1460380236312.jpg
  ดวงความหมาย .. ดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์ เราใช้เลข ๑ แทนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ ถือครองทางทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)ดาวอาทิตย์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานดาวอาทิตย์ ได้สร้า...

 • พระจันทร์ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวจันทร์ ดาวจันทร์ เราใช้เลข ๒ แทนดาวจันทร์ ดาวจันทร์ ถือครองทางทิศบรูพา (ตะวันออก) ดาวจันทร์ จัดเป็นดาวศุภเคราะห์ ธาตุดิน ตามตำนานดาวจันทร์ได้สร้างจากนางฟ้า ๑๕ ตน...

 • พระอังคาร ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวอังคารดาวอังคาร เราใช้เลข ๓ แทนดาวอังคารดาวอังคาร ถือครองทางทิศอาคเนย์ ( ตะวันออกเฉียงใต้ )ดาวอังคาร จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุลมดาวอังคาร ตามตำนานการเกิดดาวอังคาร...

 • พระพฤหัส ๑.jpg
  ความหมาย .. ดาวพฤหัส เลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัส เราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัส ดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก) ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน ตำนานดา...

 • พระศุกร์ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวศุกร์ ในทางโหราศาสตร์ เราใช้เลข ๖ แทนดาวศุกร์ ดาวศุกร์ ถือครองทางทิศเหนือ ดาวศุกร์ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ(จัดอยู่น้ำ ประเภทน้ำฝน) ตามตำนานดาวศุก...

 • พระเสาร์ ๒.jpg
  ความหมาย .. ดาวเสาร์ เราใช้เลข ๒ แทนดาวเสาร์ในการพยากรณ์ ดาวเสาร์ ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้(หรดี) ดาวเสาร์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานโหรฯ ดาวเสาร์สร้าง...

 • พระราหู.jpg
  ความหมาย .. ดาวราหู ดาวราหู เราไม่จัดว่าดาวแต่ก็ยังเคยชินเรียกเป็นดาว เราใช้เลข ๘ แทนดาวราหู ดาวราหู ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ( พายัพ ) ดาวราหู จัดเป็นดาวบาปพระเคร...

 • พระเกตุ.jpg
  ความหมาย .. ดาวเกตุ ดาวเกตุ เราใช้เลข ๙ แทนดาวเกตุ ว่ากันดาวเกตุ เป็นส่วนหางของดาวราหู จึงไม่จัดว่าเป็นดาวที่ไม่มีตัวตน พระเกตุถือกำเนิดเกิดขึ้นจากแหล่งน้ำทางทิศใต้ ให้ถือมี...

 • images.jpg
  ความหมาย .. ดาวมฤตยูดาวมฤตยู เราใช้เลข ๐ แทนดาวมฤตยูดาวมฤตยู เป็นดาวใหม่จึงไม่มีการกำหนดกำลังตามทักษา ดาวมฤตยู ไม่ได้มีการจัดว่าดาวมฤตยูว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ แต่อานุภาพให้ความร้...
Visitors: 25,497