ความหมายภพ/เรือนภพ หมายถึง อาณาเขตแห่งราศี ที่มีลัคนาเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นการแทนขอบเขต แห่งความหมายของชีวิต ซึ่งเป็นการปรับความหมายของดาว ราศีบนฟ้า ไปสู่ความเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์ 

เรือน หมายถึง อาณาเขตของราศี ที่อยู่ในครอบครองของดาวเกษตร(ซึ่งจะเขียนเพิ่มเติมภายหลัง) ซึ่งในแต่ละราศี ซึ่งในแต่่ละราศีจะมีดาวเกษตรเป็นของตัวเอง ซึ่งเราเรียกว่าเกษตรเรือนใน

ซึ่งมีความหมายใก้ลเคียงแต่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  ซึงบางทีก็จะพบในอาจารย์บางท่านเรียกภพหรือเรียกเรือน แต่ก็ให้ทราบไว้เท่านั้นเอง

ภพ ก็คือราศีในดวงชะตา ที่ถูกกำหนดขึ้นจากลัคนาเป็นที่หมายตั้งต้น โดยแต่ละภพแต่ละเรือน จะเกิดความหมายในการพยากรณ์ ดวงชะตา แต่ละภพ จะมีความหมายแตกต่างกันไปตามภพ ซึ่งแต่ละภพจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ สภาวะแวดล้อมสังคม ของมนุษย์ 

แต่โบราณในทางโหราศาสตร์ มีความหมายเฉพาะไม่กว้างนัก เพราะชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปง่ายๆ ต่อมาโลกเจริญขึ้น สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมายความหมายทางโหราศาสตร์ จึงต้องขยายตัวเองตามวิวัฒนาการ ครอบคลุมเหตุการณ์ให้ทั่วถึง แต่การขยายนั้น ก็ยังอยู่ในความหมายหลัก อันเป็นความหมายเดิมของโหรโบราณนั่นเอง 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีผู้ได้ใช้หลักเกณฑ์แบบต่างๆใหม่ๆเพื่อที่จะได้อ่านดวงชะตาให้แม่นยำ แต่บางหลักเกณฑ์ก็แม่นยำดี แต่บางหลักเกณฑ์ก็แม่นยำแต่เพียงบางอย่างบางส่วนเท่านั้น

ซึ่งในถือหลักการอ่านดวงชะตา ตามหลักเกณฑ์ของท่าน อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ เป็นสำคัญส่วนใหญ่
ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญๆ ที่ใช้มาเป็นหลักประกอบการเกี่ยวกับอ่านดวง มี ๔ ประการคือ 
๑.ภพบอกถึงเหตุการณ์ 
๒.ภพบอกถึงสิ่งของ 
๓.ภพบอกถึงบุคคล
๔.ภพบอกถึงสถานที่  

หากว่าเราใช้หลักในการพยากรณ์ ตามหลักเกณฑ์นี้ เราก็จะสามารถออกคำพยากรณ์ได้ครอบคลุม นอกนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญการของโหรแต่ละท่าน
#By_คุณยายกลิ่นโสม
ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai
----------------------
#โหราศาสตรไทยฉบับเรียนด้วยตนเอง
เรียนดวงไทยกัน วันละนิด
Blog: https://baankhunyai.bloggang.com
Web :บ้านคุณยาย.com www.baankhunyai.com


 • ดาวเกษตรเรือนใน.PNG
  ภพเรือนชะตาที่ 1 ตนุตนุเป็นจุดแรกเป็นจุดเดียวกันกับลัคนา จุดสำคัญของดวงชะตา เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ที่ขอบฟ้า เมื่อเจ้าชะตาเกิดนั่นเองตนุจะบอกถึงการดำเนินชีวิตที่จะกำหนดเรื่อ...

 • ดาวเกษตรเรือนใน.PNG
  กดุมภะ เป็นภพเรือนที่๒ ถัดจากตนุ ในความหมายของกดุมภะที่ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือ ทรัพย์สิน เงินทอง รายได้ แต่จริงแล้ว กดุมภะสามารถอ่านได้มากมาย เช่นครอบครัวพี่ชายหรือพี่สาว การเจ็บป่วยพ...

 • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา

 • รหัส : กรอกรหัสสินค้ายี่ห้อ : กรอกยี่ห้อสินค้ารุ่น : กรอกชื่อรุ่นสินค้าแนะนำรายละเอียดทั้งหมดของสินค้า เช่นคุณสมบัติเรื่องราวประวัติความเป็นมาประโยชน์ใช้สอยวิธีการเก็บดูแลรักษา

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 40,007