ก้าวไปในบุญ

⛔️ ปิดบุญโคมไฟฯแล้วจร้าาา ❌️
⛔️ ปิดบุญโคมไฟฯแล้วจร้าาา ❌️
⛔️ ปิดบุญโคมไฟฯแล้วจร้าาา ❌️
.
ถวายปัจจัยบุญโคมไฟฯทั้งสิ้น 131,200 บาท
.
#บุญโคมไฟคริสตัสประดับใต้ฐานมณฑปหลวงพ่อฤาษีฯนี้สำเร็จ
#บุญโคมไฟคริสตัสประดับใต้ฐานมณฑปหลวงพ่อฤาษีฯนี้สำเร็จ
.
จึงประกาศบุญโคมไฟฯนี้ เพื่อโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะจ๊ะ
.
อานิสงส์บุญ ::  :. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุญาณ(ตาทิพย์) เป็นผู้มีปัญญาสว่างไสว
:. ย่อมเป็นผู้รู้พระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
:. เป็นผู้มีความเคารพ มีคนเคารพนบน้อมให้ ชีวิตย่อมไม่สู่ทุคติภูมิ
:.เป็นผู้ที่สายตายาวไกล ในการดำเนินชีวิต ดุจมีไฟส่องดำชีวิตตลอดเวลา
:. ผิวพรรณผ่องใส จิตใจสดชื่นเบิกบาน
:. เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมาก ปฎิภาณว่องไว แตกฉานใน สรรพวิชาทั้งทางโลก และทางธรรม
:. เป็นผู้ที่มีชีวิตไม่ตกต่ำ ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง สว่างไสว
:. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ปัญญาญาณมาก 
:.เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม ดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบรูณ์ สู่มรรคนิพพานโดยง่าย
รายนามเจ้าภาพ  โคมไฟคริสตัสประดับใต้ฐานมณฑปหลวงพ่อฤาษีฯ
.
ต้นบุญคุณแหม่ม กลิ่นโสม_คุณริท วิริท_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว_ทองทอง    729   บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม ปิดประตุนรกไว้  593 บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้กับคุณณัฐพล กวัสราภรณ์ ด้วย ๙๙    บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้ทุกท่านที่มาดูดวง และเจ้าเวรของท่านทั้งหลาย มาด้วย ๙๙ บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณสมพร ขุนทอง (พี่ไก่แพทย์แผนไทย) พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอัมภิกา เดชสุวรรณาชัยพร้อมครอบครัว  ๕,๐๐๐  บาท
คุณก้อย ภวนันท์เตชานนท์  พร้อมครอบครัว  ๓,๐๐๐  บาท
คุณจิณณะ สินส่ง พร้อมครอบครัว  ๕,๐๐๐ บาท
คุณพนิตตา เกตุรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๔๙๙  บาท
คุณชาญณรงค์ ใจกล้า พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณระพีย์ นำแสงวาริช พร้อมคครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล พร้อมครอบครัว  ๒๕๙  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว ๑๙๙ บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว ๑๙๙ บาท
คุณพาณี เดชสุชน พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณตุ๊กตา ริญญาภัสร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณประสงค์ ละชั่ว พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจินดามณี ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว ๕,๐๐๐  บาท
คุณสุภาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณโฆษิต สมะโน - คุณราตรี สมะโน  ๒๐๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ  ๓๐๐ บาท
คุณนัยพัศ อินจวงจิรภักดิ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสวรรค์ แสงอยู่ (Sawan Sangyoo) พร้อมครอบครัว  ๒๙ บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๖๒  บาท
คุณปิยะนุช สุราฤทธิ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณพิมนรัศม์ ไล้เลิศ พร้อมครอบครัว ๑๖๐  บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณกุลพงษ์ บุญเลิศ พร้อมครอบครัว ๒๕๐  บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนฑัต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนฤมล แต้ภักดี พร้อมครอบครัว ๒๗๐  บาท
คุณประภาพร สมคิด และครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณพร้อมพรรณ ลการโอฬาร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณติ่ง กลิ่นสีห์ธนกร พร้อมครอบครัว ๕๙ บาท
นายกฤตธี / นางธนวันต์ หงษ์ทอง และครอบครัว ๑,๗๙๘  บาท
คุณศิรินน่า เรณ่า สิริบวรวงศ์ และ นาย บุณยวีร์ บุณยสุรกุล พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๑,๕๙๙  บาท
คุณรัฐวิชญ์ จันทร์เฉลียว พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณกุง พร้อมพรรณ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณกุง พร้อมพรรณ  พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดโคมไฟอีก  ๑๐๐  บาท
คุณคุณัศนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ ,คุณศุภนันท์ ,คุณนรภัทร ,คุณสุนทร อเนกโพธิ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณจัทร์ญา ฤทธานัน พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณชัชวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว ๓๖๕  บาท
คุณปาริซาติ เอี่ยมจันทร์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
นางกัณฐญา สิริดำรงเดชและครอบครัว  ๕๕ บาท
คุณณัฐนันท์ วัชรกุน , คุณวรรณิศา ~ คุณเกรียงไกร สุขสมัย ร่วมปิดโคมไฟ โคมที่7 มาด้วย  ๔,๑๗๙  บาท
คุณณัฎฐพิชา พจน์สมพงษ์ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐ บาท
คุณญาตา ชัญตักต์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณปณิชา การะยะ และครอบครัว ๕๐  บาท
คุณธัญญลักษณ์ พงษ์เมต พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นางสาวธัญญรัสม์ รุจจิราภัคศิริ และ นายวุฒินันท์ หงส์คำ  ๑๑๒  บาท
คุณธีรนันท์ คูห์สุวรรณ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์ พร้อมครอบครัว  ๒๕๐  บาท
คุณ KA IAN WAYER พร้อมครอบครัว  ๕,๐๐๐  บาท
คุณวัฒนา สุขแสน พร้อมครอบครัว  ๑๘๘ บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณวรินทิพย์ สังข์ทอง พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกรู  พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณวรพงษ์ อนุรักษ์อธิกุล พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณกัญญพร  พร้อมเพรียง  พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณวรางค์ศิริ จอมชาญพันธ์ พร้อมครอบครัว ๒๘๘  บาท
คุณดาษิตา ภคินวลัญช์ พร้อมครอบครัว  ๑๐  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษฌัมพก พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณสุมาลี  โฟบีส พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณติ๊ก ณัฐชมนต์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณิชาภา ฉิมพะเนาว์  พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณวันดี เทียมศร พร้อมครอบครัว ๕๙  บาท
คุณนันทภณ ตรีพูนสุข พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณวราพร โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๘๘ บาท
คุณรุ่งนภา พันวิลัย และ คุณวิมล บัวขาว  พร้อมครอบครัว  ๘๙  บาท
คุณอุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงค์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญโคมไฟโคมที่10  มาด้วย  ๒,๓๐๐  บาท
คุณชลธิชา คมขำ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญโคมไฟประดับ โคมที่ 12 มาด้วย  ๓,๗๓๓  บาท
คุณเพชรรัตน์  บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิมลรัตน์ โชว์ธนะพานิชพร้อมครอบครัว  ๒๐๙  บาท
คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจันทนี ชลจราชีพ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจิระสุ จารุพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๒,๒๙๘  บาท
คุณอิทธิเดช ทีปรักษพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณระดม พบประเสริฐ พร้อมครอบครัว   ๑,๐๐๐  บาท
คุณอนุชา อรัญญเกษม พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณธนัยนันท์  ชุณห์วิจิตรา พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณณิชาภา น้องคุณเปิ้ล พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณแอน ชมพูนุท พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอัจฉรา เมฆแดง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเบญจวรรณ กิติธีระกุล พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ  ๒๐๐  บาท
คุณทัตชญา มาเพ็ง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเจือ สุชญา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเจนจุรีย์ จันทะบูลย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศศิวดี พุกกะณะสุต พร้อมครอบครัว  ๑๑๙  บาท
คุณวรณัน วรินทร์ลาภ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณณฤดี ถังสูงเนิน พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
พี่บอย พี่ต่าย พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
พี่คมน์ พี่เรียม พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณบารมี ลู่ธรรมากูล พร้อมครอบครัว ๙ บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณบารมี ลู่ธรรมากูล พร้อมครอบครัว ๖ บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์  พร้อมครอบครัว   ๒๐ บาท
คุณรักษิตา ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณออม สวนีย์ พิมนล์พันธุ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณเขมิกา พลสถาพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพิมสิริ จิวะมิตร และคุณสกล หรรษานนท์ พร้อมครอบครัว ๓๙๙ บาท
คุณบ๊อบบี้ กนกพรรณ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเมตตา มีศาสตร์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญโคมไฟที่ 13  มาด้วย  ๒๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณนฤชล เครือยิ้ม พร้อมครอบครัว  ๕๓  บาท
คุณปาริซาติ เอี่ยมจันทร์ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญโคมไฟ โคมที่ 14 มาด้วย   ๒๐๐ บาท
คุณเกียรติภูมิ  ปังดำรงค์พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว ๕๔๘  บาท
คุณชัยพร กาญจนดิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณนัท กันต์ฤทัย พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณพิน ภาณิภัค พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสิริพัฒน์ สิริพัฒน์กาญจนะ พร้อมครอบครัว ร่วมบุญโคมไฟ มาด้วย ๑๐ โคม   ๕๐,๐๐๐ บาท
คุณจิระณัฐพัชญ์ เทียนศิริ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท
คุณสมศรี ธีระมั่นคง พร้อมครอบครัว  ๕,๐๐๐ บาท
คุณเอ็ม  พร้อมครอบครัว ๒ บาท
คุณต้อ อิชฐ์ชยา พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณช่า บารมี ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย ๑๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ ร่วมปิดยอดบุญมาด้วย ๓๘ บาท
คุณจุ๋ม ฐิดา ร่วมปิดยอดบุญโคมไฟ มาด้วย  ๓๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๒๐๐  บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยมงคล พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ ๒,๑๐๐ บาท
คุณหทัยรัตน์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์นาม พร้อมครอบครัว  แต่โอนเข้ามิได้แจ้งชื่อ   ๑,๐๓๒  บาท
.
คณะคุณเต็มสุข ไทยทองสุข
คุณเต็มสุข ไทยทองสุข  ๕๐๐ บาท
คุณภูมิบดินทร์ ไทยทองสุข ๕๐๐ บาท
คุณภูมิพัฒน์ ไทยทองสุข  ๕๐๐  บาท
คุณธนิก ไทยทองสุข  ๕๐๐ บาท
คุณธีทัต ไทยทองสุข ๕๐๐ บาท
คุณกนกวรรณ พรามพริ้ง ๕๐๐ บาท
คุณไอศิกา แสงอุไรพร ๕๐๐ บาท
คุณชูเกียรติ แสงอุไรพร ๕๐๐ บาท
คณะคุณเต็มสุข ไทยทองสุข ร่วมปิดบุญ โคมไฟที่ 14 มาด้วยอีก   ๖๐๖  บาท
.
.
อัพเดทยอดปัจจัยบุญ   ๑๓๑,๒๐๐  บาท
.
       By_คุณยายกลิ่นโสม 100
         ---------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
     

  • @.png
    ขอเชิญร่วมบุญ ไถ่ชีวิตโค กระบือ อัพเดทยอดบุญฯ 170,379 บาท ปิดบุญถวายปัจจัยไถ่ชีวิตโค_กระบือ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 (วันอาสาฬหบูชา-วันพระใหญ่)

  • # บุญโคมไฟประดับซุ้มนี้สำเร็จแล้ว # บุญโคมไฟประดับซุ้มนี้สำเร็จแล้ว # บุญโคมไฟประดับซุ้มนี้สำเร็จแล้ว . เปิดบุญงานแรกของปี ด้วยความสว่างไสว ด้วยบุญโคมไฟ ประดับซุ้ม งานประจำปี ขอให้...

  • ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ _/i\_ _/i\_ _/i\_ xxx ปิดบุญสร้างสะพานพระยานาค แล้วนะจ๊ะ xxx ปิดบุญสร้างสะพานพระยานาค แล้วนะจ๊ะ xxx ปิดบุ...

  • บุญเสาเข็ม ๑๐๐ ปี


  • การสวดมนต์ สวดคาถานั้น ที่ได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กนั้น จะนิยมสวดเป็น ภาษาบาลี ซึ่งต้องเข้าใจด้วยว่า เป็นภาษาที่ใช้กันในสมัย ซึ่งหากแปลความหมายออกมา ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคำ...


  • แก้วกายสิทธิ์ (เพชรเขาพระงาม) ของกายสิทธิ์ ตำราทางไสยศาสตร์กล่าวไว้ว่า ของกายสิทธิ์แท้จริงแล้วแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด หรือสามขั้น ได้แก่ ๑. ทนสิทธิ์ หมายถึง ของดีตามธรรมชาติ ...
Visitors: 183,190