ตำนานซาติเวร เรื่องที่ 2.

    ตำนานซาติเวร เรื่องที่ 2.

    

      ตำนานซาติเวร เรื่อง ทิศาปาโมกข์กับบริวาร 

ซาติหนึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระพฤหัสบดีเกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ มีลูกสาวอยู่ ๑ คน  ชื่อนางจันทร์  พระอาทิตย์เกิดเป็นหนุ่มมานพ ได้ไปขอศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์ ในสำนักพระพฤหัสบดี   พระพฤหัสบดี เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคนฉลาดไหวพริดี การเล่าเรียนดี ก็ท่องบ่นจดจำได้มาก จึงเห็นว่าต่อไปข้างหน้าพอจะพึ่งพาอาศัยได้  จึงยกนางจันทร์ผู้เป็นบุตรี ให้เป็นภริยาแก่พระอาทิตย์  เมื่อพระอาทิตย์เชยชมนางแล้ว ก็เก็บนางไว้ในตลับทอง อังคารเป็นเพทยาธร เข้าไปเป็นชู้กับนางจันทร์ ในตลับนั้น พระพฤหัสเห็นเหตุการณ์โดยตลอด เมื่อพระอาทิตย์กลับจากป่า พระพฤหัสบดีก็แกล้งแต่งเชีย่นหมากไว้เป็น ๓ ที่ เพื่อพระอาทิตย์จะได้รู้  ว่ามีพระอังคารเข้าไปสมจรด้วยนางจันทร์ด้วยในตลับ 

ครั้งพระอาทิตย์กลับมาถึงอาศรม เห็นพระพฤหัสบดี แต่งเชี่ยนหมาก ๓ ที่ ก็ถามว่าทุกวันมาเจ้า ตั้งเพียง ๒ ที่ วันนี้ไฉนจึงตั้ง ๓ ที่ พระพฤหัสบดีจึงว่า ถ้าเธอจะใคร่รู้ เหตุ ก็จงไปเปิดฝาตลับทองดูเอาเถิด  พระอาทิตยจึงรีบไปเปืดดู เห็นว่าพระอังคารสมสู่อยู่ด้วยนางจันทร์  ก็ยกพระขรรค์ขึ้นฟัน เพทยาธร   เพทยาธร  ก็โผนเหาะขึ้นไปบนอากาศ แล้วกลับเอาพระขรรค์สับหน้าพระอาทิตย์แตก  พระอาทิตย์จึงขว้างด้วยจักร์ไปต้องเพทยาธรขาขาดหนีไปได้ 

พยากรณ์
ถ้าอังคารต้องอาทิตย์  ให้เกรงหัวแตก เลือดจะออก หรือว่าจะตกจากที่สูงหรือว่าจะผิดด้วยชู้เมียท่าน ครั้งนั้นพระจันทร์ จึงเป็นศัตรูต่อพฤหัสบดี ผู้เป็นบิดา แต่ครั้งนั้นมาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดี  ก็เป็นมิตรแก่กัน 
ถ้าพระอาทิตย์จรถึงพระพฤหัสบดี ว่าจะได้มิตรสหายมาก และจะได้ทรัพย์สมบัติลูกเมีย 
ถ้าพระอังคารจรต้องพระจันทร์ ให้เกรงจะหลงด้วยชู้เมียท่าน หรือจะจากที่อยู่จากพ่อแม่และลูกเมีย
ถ้าพระพฤหัสบดีจร ถึงพระพฤหัสบดี ให้เกรงปาก เขาจะผูกเวรแก่ตน 
ถ้าพระจันทร์ อังคาร พระพฤหัสบดี จรมาต้องกัน ว่าศัตรูเก่าจะดูหมิ่น

ยายกลิ่น คิดว่า  :-
จากตำนานข้างบน จะทำให้คนเรียนโหราศาสตร์ไทย อย่างเราจดจำพระเคราะห์ได้ง่าย โดยจดจำเรื่องราวข้างบน มาเป็นดาว จากดาว แปลงลงมาเป็นคน  

จันทร์ เป็นดาวอ่อนไหวง่าย หวั่นไหว ใก้ลอะไร ใก้ใครก็จะคล้อยตามได้ง่าย ฉะนั้นหากจันทร์เสีย(อ่านความหมายดาวจันทร์ เรื่องจันทร์ด้านเสียนะจ๊ะ) ย่อมทำอะไรโดยไม่ได้คิด ขาดความยับยั้งช่างใจ ทำอะไรมักทำตามใจตนเอง ต้องพูดว่าทำตามอารมณ์น่ะ เธอก็ออกจะติสๆหน่อย

อังคารเป็นดาวกล้าหาญ กล้าทำ ไม่ได้ถูกคิดผิด ยิ่งอังคารได้ตำแหน่งดี เช่นอุจจ์ มหาจักร์ ราชาโชค แต่ถ้าอังคาร ภพเรือนเสีย คือ เป็น อริ มรณะ วินาสน์  อังคารก็ตกเป็นอังคารด้านเสีย ยิ่งทำให้มีความกล้าคิด กล้าทำ แม้นแต่เรื่องผิดศีลธรรม ก็ยังทำ 

พฤหัสเป็นดาวครูบาอาจารย์ ปกติพฤหัสมักจะถือตนอยู่แล้วว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงมักเป็นผู้ที่จะสั่งสอนคนอื่นมากกว่าจะฟังเสียงจากใคร มักจะคิดว่าตนพูดสั่นสอนผู้อื่นนั้นตนเองทำถูกต้อง
ฉะนั้นเมื่อพฤหัสจรมาถึงพฤหัส ยิ่งทำให้มีความมั่นใจ ภูมิใจในความครูบาอาจารย์มากขึ้น มีอีโก้มากขึ้น จึงทำให้ คิด พูด อะไรแบบไม่เกรงใจใคร ยิ่งถ้าดวงชะตาใดที่มีดวงพฤหัสมีตำแหน่งเด่นมาก ย่อมทำให้เจ้าชะตามีความั่นใจ ภูมิใจในตัวเองมาก ซึ่งทำให้คนอื่นเสียหน้า เจ็บใจ แค้นใจได้ #เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง By คุณยายกลิ่นโสม
ได้ที่ :- www.baankhunyai.com
Visitors: 114,187