ปีชง ดวงปี 2564

 เช็คดวงปีชง 2564 ปีนักษัตรที่ต้องระวัง 

 พร้อมวิธีแก้ชงให้ชีวิตดีขึ้น

 

          ปีชงคืออะไร…?

“ปีชง” เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนที่เกี่ยวกับเรื่องดวงชะตา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความทุกข์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือเรื่องร้ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินชีวิตนั่นเอง โดยมีที่มาจากปรมาจารย์จื้อเพ้ง และกษัตริย์ฝูซีซึ่งเป็นผู้คิดค้นความเชื่อเรื่องปีชงขึ้นมา และมีการสืบทอดต่อกันมายาวนานนับพันปี

คำว่า "ชง" หรือ ที่เรียกว่า "โป๊ยหยี่สี่เถียว" เป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน โดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพไท้ส่วย หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี แต่ก็ไม่ได้แปลว่าร้ายเสมอไป แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ส่วนมากผู้คนมักคิดว่าเป็นสิ่งไม่ดี  เช่น อุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ  หน้าที่การงานไม่ได้อย่างหวัง ซึ่งตามตำราจีน "ปีชง" ที่ปะทะจริงๆ คือ ชง 100% 
 
โดยปีชงเป็นศาสตร์ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับองค์เทพไท้ส่วย ซึ่งเป็นเทพผู้คุ้มครองดวงชะตาที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในแต่ละปีนักกษัตร โดยเชื่อว่าปีนักกษัตรแต่ละปีจะมีชงเกิดขึ้นในทุกๆ 6 ปี ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาและส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรนั้น

คำว่า “ไท้ส่วย” ยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณ ซึ่งดาวพฤหัสบดีนี้เองก็ถือว่าเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่งหมายถึง คุณธรรม ความดี โชคลาภ ทรัพย์สิน ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทย ดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย หรือหากปีนักษัตรใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพ “ไท้ส่วย” จะทำให้ปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดี หรือที่เราเรียกว่า ปีชง นั่นเอง 

- ปีชง หมายถึง คู่ปีเกิดที่ไม่ถูกกัน ซึ่งมีหลักการในการดูง่ายๆ คือ คนที่อายุต่างกัน ๖ ปี ถ้านับตามปีเกิด ก็คือปีที่อยู่ตรงข้ามกัน โดยหลักจะเชื่อว่าปีที่อยู่ตรงกันข้าม เป็นปีปะทะชน ปีที่ไม่ถูกัน ปีคู่กัด เป็นปีที่จัดว่าเป็นปรปักษ์กัน คนจีนมักจะใช้ปีชงมาอิงกับการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน การหาคู่ครอง หรือ ปัญหาครอบครัว  หากคนใดที่เกิดที่เป็นชงกัน มักจะไม่จัดให้มีกิจกรรม การารงาน การเงิน การหาคู่ครอง ร่วมกัน เพราะว่าจะเกิดการแตกแยก มีปัญหา อุปสรรค นั้นเอง

 

     นอกจาก "ปีชงยังมีคำว่า "คัก เฮ้ง ผั่ว ไห่" ซึ่งความหมายดังนี้... 
 
- ปีคัก เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ 
หมายถึงปีละเมิดองค์เทพไท้ส่วย คือผู้ที่เกิดปีเดียวกันกับปีนักษัตรในรอบปีนั้น ส่งผลให้ปีนั้นต้องเผชิญความอัดอัด เหมือนโดนนั่งทับ จะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกติดๆ ขัดๆ 
 
- ปีเฮ้ง เป็นปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม
หมายถึง ต้องระวังเรื่องสุขภาพ ต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิต ระวังเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลไว้ด้วย หลีกเลี่ยงเรื่องที่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายบ้านเมือง เพราะมีเกณฑ์จะได้รับโทษทัณฑ์ เรื่องเอกสารต้องรอบคอบ ระวังสิ่งที่ซ่อนเร้นแอบแฝงจะทำให้ตกที่นั่งลำบาก ห้ามค้ำประกันใครเด็ดขาด ระวังตัวอาจโดนประทุษร้ายให้ได้รับบาดเจ็บ
 
- ปีผั่ว เป็นปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ
หมายถึง ให้ระวังเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วย การงานหยุดชะงัก หรือการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดหมาย ต้องรีบเตรียมการวางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบรัดกุม เรื่องความรักอับเฉา มีเรื่องขัดแย้งไม่ราบรื่นกับคนรักคู่ครอง
 
- ปีไห่ เป็นปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องชื่อเสียง เกรียติยศ ความเชื่อถือ 
หมายถึง การถูกให้ร้าย ถูกใส่ความทำให้มัวหมอง เสื่อมเกียรติ เสียชื่อเสียง ซึ่งมีผลทำให้มีผลกระทบในครอบครัว การงาน
 
 
โดยปีชงตรงๆจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ปีไห่ ซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า
 
 

        ในปีพ.ศ. 2564 นี้ …
    ปีชง หรือปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแบบ 100 เปอร์เซ็น ได้แก่ ปีนักษัตร ปีมะแม  หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558   โดยประมาณ 


     ปีชงร่วม หรือปีที่ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ไม่มากเท่าปีชง ได้แก่ ปีนักษัตร ฉลู, มะโรง, จอ  หรือคนที่เกิดปี พ.ศ. 2465, 2468, 2471, 2477, 2480, 2483, 2489, 2492, 2495, 2501, 2504, 2507, 2513, 2516, 2519, 2525, 2528, 2531, 2537, 2540, 2543, 2549, 2552, 2555, 2561

 

ข้อห้ามของคน ปีชง 2564

หลีกเลี่ยงการไปงานศพ

สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรที่โดนปะทะ หรือเป็นปีชงดังกล่าวข้างต้น ไม่ควรไปร่วมงานศพ หรือการอยู่ร่วมในพิธีฝังศพ หรืองานอวมงคล เช่นงานล้างป่าช้า เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะตามมาภายหลัง เช่น การเจ็บป่วย หรือติดขัดเรื่องการงาน  

แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ควรนำใส่พระ หรือ กิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วย และหลังจากไปงานศพหรือก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมปัดให้ทั่วตัวก่อนหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ควรนำกิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วย และหลังจากไปงานศพหรือก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมปัดให้ทั่วตัวก่อน

หลีกเลี่ยงการเดินทางไกล

งดหลีกเลี่ยงการเดินทางไกล หรือการออกทริปที่เสี่ยงอันตราย เช่น เดินป่า ปีนผา ล่องแก่ง ฯลฯ แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็ให้ระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ ไม่ประมาท และควรพกพระ ยันต์ หรือวัตถุมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาเป็นประจำติดตัวไปด้วย จะช่วยคุ้มครองเป็นการช่วยได้อีกทางหนึ่ง

  วิธีแก้ชง

ให้ไหว้ขอพรแก้ปีชง เพื่อฝากดวงชะตา เชื่อว่าหากใครเป็นปีชงให้ไปไหว้หรือฝากดวงไว้กับ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย หรือที่คนจีน และคนไทยเชื้อสายจีนรู้จักกันดีในนามของ “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” ผู้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน ผู้คนจึงมักไปกราบไหว้ และขอพรท่านให้ช่วยช่วยคุ้มครองดวงชะตา บรรเทาเคราะห์กรรมหนักกลายเบา และช่วยเสริมสิริมงคลชีวิต ให้พบกับความราบรื่น และแคล้วคลาดปลอดภัย  ถ้าหากดวงดีอยู่แล้วก็จะยิ่งส่งเสริมให้ดีขึ้นไปอีก

ข้อคิดเห็นของผู้เขียน ควรที่จะปฎิบัติธรรม ถือศีล๘ และหมั่นทำบุญ ทำทาน ไถ่ชีวิตสัตว์ เป็นประจำหรือทุกวัน  บุญจะช่วยให้ปกปักษ์คุ้มครองดวงชะตา และทำให้บรรเทากรรมหนักให้กลายเป็นเบา และหากกรรมเบาจะได้สิ้นไป ยิ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

สำหรับการทำพิธีแก้ชง ที่วัดเล่งเนยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาส สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

  • เมื่อไปถึงวัดเล่นเน่ยยี่ให้ไปซื้อชุดสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงก่อน ชุดละ 100 บาท ทางวัดจะมีใบฝากดวงแก้ปีชงมาให้ ทั้งนี้หากใครที่เป็นปีชงแต่ไม่ได้ไป ก็สามารถฝากคนอื่นให้ทำแทนได้
  • เขียนชื่อ-นามสกุล อายุ วัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟาก ลงในใบฝากดวงแก้ปีชง ถ้าช่องไหนไม่รู้ให้เติมคำว่า “ดี” ลงไปแทน
  • จากนั้นให้นำชุดฝากดวงปีชงพร้อมหยิบธูป 3 ดอก ไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย โดยก่อนไหว้ให้จุดธูปให้เรียบร้อย เสร็จแล้วให้ไปยืนที่ด้านหน้าองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย พร้อมอธิษฐานขอบารมีองค์ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปี (คำอธิษฐานสามารถอ่านได้ในใบฝากดวง)
  • เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ให้นำใบฝากดวงแก้ปีชง ปัดออกจากตัวเอง 12 ครั้ง (ในกรณีที่ทำแทนคนอื่น ไม่ต้องปัด ให้อธิษฐานแทน) เมื่อปัดเสร็จแล้วก็ให้นำใบฝากดวงวางไว้ที่กล่องรับฝากด้านหน้าองค์เทพไท้ส่วยเอี้ย ซึ่งทางวัดก็จะนำไปสวดทำพิธีต่อไป
  • สุดท้ายนำธูปทั้ง 3 ดอกออกไปปักไว้ที่กระถางธูป เป็นอันเสร็จพิธีแก้ชง

      วัดแก้ชง
ท่านใดที่สนใจไปไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยเเก้ชง สามารถไปได้ที่วัดดังต่อไปนี้
วัดมังกรกมลาวาส หรือที่เรียกกันติดปากว่า วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นหนึ่งในวัดจีนแต้จิ๋วยุคแรกๆ ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในไทย มีประวัติมายาวนานถึง 147 ปี และใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 8 ปีจึงแล้วเสร็จ ที่วัดแห่งนี้มีการประดิษฐานพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และองค์เทพเจ้าสำคัญหลายองค์ ผู้คนจึงนิยมมากราบไหว้ขอพร เสริมดวงชะตา และแก้ปีชง
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ 423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 
     วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 50 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี และได้ตั้งเป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชนได้มาปฏิบัติธรรม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ 75 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 
    วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่ เป็นวัดจีนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีปี พ.ศ. 2319  มีการประดิษฐานองค์เทพสำคัญๆ มากมาย ผู้คนนิยมมาขอพรและทำบุญแก้ชง หากใครมาที่นี่แล้วก็ให้ผู้ที่เกิดปีมะโรงควรมาไหว้เทพบุ่งเชียง คนปีมะเส็งควรมาไหว้เทพไท้อิม (จันทราเทพ) ส่วนคนปีมะแมให้มาไหว้เทพไท้เอี๊ยง (สุริยะเทพ) ผู้ที่เกิดปีปีระกาให้มาไหว้เทพฮั่วท้อ ส่วนคนที่เกิดปีจอให้มาไหว้เทพฮั้วกวงไต่ตี่ (เทพสามตา)  
ที่ตั้ง: ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร เขตพระนคร (บ้านหม้อ) กรุงเทพมหานคร

 
   วัดโพธิ์แมนคุณาราม หรือ วัดโพวมิ้งป่ออึงยี่ เป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ที่มีการผสมผสานของศิลปะจีน-ไทย-ทิเบต ซึ่งถือว่าหาดูยาก  มีสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือ พระคัมภีร์ของวัชรยาน (ทิเบต) นิกายมนตรายาน ซึ่งสมบูรณ์ที่สุดในโลก
ที่ตั้ง: ซอยสาธุประดิษฐ์ 19  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

 
   วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (วัดนาจา) หรือศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในมีรูปปั้นมังกรมากถึง 2,840 ตัว กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีองค์ไท้ส่วยเอี้ย (ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์) ครบ 60 องค์ เชื่อว่าหากได้มากราบไหว้ “องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ” จะทำให้มีชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนธุรกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง
ที่ตั้ง: ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 

    ปีชงกับศาสนาพุทธ

ปีชงเป็นความเชื่อโบราณที่มาจากโหราศาสตร์ของชาวจีนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่มีปรากฏอยู่ในศาสนาพุทธแต่อย่างใด เพียงแต่มีชาวพุทธบางกลุ่มนำมาเชื่อมโยงกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยเท่านั้นเอง แต่แท้จริงแล้วการชงนั้นไม่ได้มีแค่ปีชงอย่างเดียว แต่มันยังมีทั้งเดือนชง วันชง และเวลาชงอีกมากมาย

ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงเห็นชาวพุทธหลายคนที่เชื่อเรื่องปีชง และมีการแก้ปีชงกันตามวัดด้วยหลายวิธีเพื่อความสบายใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาท ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสัตว์ การทำบุญ การบริจาคสิ่งของ การถือศีล รวมถึงการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ดังนั้นปีชงจึงเป็นความเชื่อเรื่องดวงชะตาตามโหราศาสตร์ของชาวจีน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแต่อย่างใด โดยเชื่อว่าดวงชะตาของคนในปีนักกษัตรแต่ละปีจะมีปีชงเกิดขึ้นทุก 6 ปี ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินชีวิตตามมา ปีชงจึงเป็นความเชื่อที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก โดยสอนคนใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาท และสามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีสติ 

สรุปแล้วปีชงโดยตรง 2564 คือ ปีนักษัตรมะแม  ส่วนปีชงร่วม ได้แก่ ปีมะโรง  ปีฉลู  และปีจอ ท่านใดที่เกิดในปีนักษัตรดังกล่าวก็อย่าพึ่งกังวลจนเกินไป เพราะขึ้นว่าชงหรือชงร่วมแล้ว ก็ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งไม่ดีหรือเจอแต่เรื่องร้ายเท่านั้น แต่อาจมีเรื่องดีเกิดขึ้นได้เช่นกัน

ทั้งนี้เพื่อความสบายใจ นอกจากไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อขอพรและแก้ปีชงที่วัดจีนแล้ว ให้หมั่นทำบุญทำทาน ไม่ว่าจะเป็นทำบุญตักบตร ทำบุญ 9 วัด ปล่อยนกปล่อยปลา หรือการช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็นับว่าเป็นการทำบญเช่นเดียวกัน เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ ไม่ประมาท เมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าจะเจอเรื่องเลวร้ายเพียงใด สุดท้ายสติจะพาท่านแคล้วคลาดจากอันตรายได้อย่างแน่นอน

ที่มา : บางส่วนจาก  www.ruay365.com  
 
 
#By_คุณยายกลิ่นโสม
#เรียนดวงฟรี #เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ...ได้ที่ : 
#บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
------------------------------------
Visitors: 155,452