ดูดวงจาก ..


      

    โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายทายทักชะตาช่วงชีวิต  อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของมนุษย์ และปรากฏการณ์ต่างๆ ของตนเอง ของบ้านเมือง และของโลก โดยจะอาศัย เวลา และ ตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า  โดยจะพยากรณ์ะมักนำวันเดือนปี ออกมาคำนวณเพื่อออกคำทาย การทำนายนี้เกิดจาก การทำทายดวงแล้ว บันทึกไว้เก็บเป็นสถิติ เป็นสำคัญนัั่นเอง

    ซึ่งเรื่องโหราศาสตร์ เป็นสิ่งที่แปลกอยู่ว่า มีการทำนายทายทักดวงกันเกือบทั่วทุกมุมโลก โดยจะใช้วันเดือนปี ลายมือ รูปหน้าตา รูปร่างของเจ้าชะตา หรือจะเป็นการเลี่ยทาย โดยใช้สิ่งต่างๆ เช่น ไพ่ ไม่ว่าจะไพ่ป๊อก ไพ์ยิบซี ไพ่ต่างๆ หินรูน ใบไม้เซียมซี ฯลฯ ขึ้นกับ ท้องถิ่น จารีตและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยเหมือนกัน ซึ่งจะเห็นว่ามีมาตั้งแต่อดีต สืบเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนารูปแบบ แตกสาขาออกมากันมากมาย

    หากการทำนายทายทักหรือพยากรณ์ออกมาในด้านลบ การทำยายนั้นมีไว้เพื่อเตือนสติ ข้อควรระมัดระวัง มีใว้เตือนสติ เราสามารถผ่อนหนักเป็นเบา หรือส่งเสริมให้ดีขึ้นได้  ด้วยการมีสติและปัญญานั่นเอง

           
          (เครดิตรูป: http://horo.teenee.com/predict/8.html )

    การดูดวงในสังคมไทย หากคำทำนายออกด้านลบเมื่อไหร่  ก็จะมีการปรับ การแก้ไขด้วยสติ ปัญญา และจะร่วมด้วยการทำบุญทำกุศล เพื่อการไม่ประมาทกับชีวิต ในสังคมไทยเรา จะมีเตือนสติด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิ  เพื่อเกิดปัญญาในการแก้ไข ด้วยอีกทางหนึ่งนั่นเอง 
​​​​​​​
  #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141450
  #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม323
  #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322141
         -----------------------   
     ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100

  
Visitors: 131,914