ความหมายดาวคู่ จันทร์(๒)  อังคาร(๓)

 
 ความหมายดาวคู่ จันทร์(๒)  อังคาร(๓) คู่ชู้ 
ดาวคู่นี้ส่งผลให้อิทธิพลปานกลาง 
 
จันทร์ หมายถึง ผู้ตาม  พระราชินี ผู้หญิง ความใส่ใจ การเอาใจ การโอบอ้อมอารี การโอนอ่อนผ่อนตาม การรับใช้ การดูแล (อ่านความหมายเพิ่มเติม ดาวจันทร์)
 
อังคาร(๓) ขยันขันแข็ง ความกระตือรือร้น ความกล้า การเอาชนะ ความรุนแรง นักรบ(หาอ่านความหมายเพิ่มเติมได้ที่ความหมาย ดาวอังคาร)

การแปรธาตุ ระหว่างดาวจันทร์ธาตุดิน และดาวอังคารธาตุลม  จึงทำให้ส่งผลถึงความผันผวนของจิตใจ 
 
ความหมายดาวคู่ จันทร์(๒)  อังคาร(๓)  โดยทั่วไป จะหมายถึง การเอาอกเอาใจใส่ ความระมัดระวัง การรอบคอบ  การคบชู้  การหมุนเงิน การกล้าแสดงออกของความรู้สึกของจิตใจ 

ด้านดี แสดงถึงสภาวะแห่งความระมัดระวัง ความรอบคอบ การกล้าที่แสดงภาวะที่แท้จริงออกของจิตใจ

ด้านเสีย 
 
 
 
Visitors: 114,183