การใช้ตนุเศษในการอ่านดวง

         โหราศาสตร์ไทยเราเป็นระบบโหราศาสตร์ที่มีหลักปรัชญาแห่งชีวิ ตามธรรมซาติของมนุษย์ก็คือในดวงชะตาจะแบ่งแยกชีวิตของเจ้าชะตาออกเป็น ๒ ภาค 


ภาคหนึ่ง คือภาคของบุคคลิกภาพ อันเป็นลักษณะของร่างกาย ซึ่งจะตามบุคลิกภาพ ร่างกายของดาวเจ้าเรือนลัคนา  นั่นคือ ตนุลัคน์ 


ภาคสอง คือภาคแห่งจิตใจ อารมณ์ ความคิด ซึ่งอันเป็นอุปนิสัย ซึ่งเป็นการบ่งบอกในการผลักดันการกระทำ ในการตัดสิน ในการคิด ในเสาะแสวงหา ในการผลักดันพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะทำดี หรือ ทำชั่วก็ตาม ในดวงชะตานั้น นั่นก็คือ "ตนุเศษ" นั่นเอง          ฉะนั้นในครั้งนี้ เราจะพูดถึง "ตนุเศษ"  

ตนุเศษ มีความจำเป็น ที่ใช้ในการออกคำพยากรณ์ ในดวงชะตานั้นๆ เพื่อใช้ในความคิด การตัดสินใจ รัก ชอบ เกลียด ฯ จึงทำให้รุ้ว่าในสถานการณ์นั้นๆ เจ้าชะตาจะทำอย่างไร ด้วยเหตุนี้ ตนุเศษ จึงมีความจำเป็นมากทีเดียว ฉะนั้นในฐานะคนเรียนดวง จึงมีความจำเป็นต้องทราบจิตของผู้มารับคำพยากรณ์ด้วยว่า คนนนี้ ขณะนี้ มีจิตใจ มีความคิดอย่างไร   

ในสมัยโบราณมาจะใช้ ตนุเศษ ในการออกคำพยากรณ์ ได้หลากหลายวิธีทีเดียว ทั้งนี้ขึ้นกับความชำนาญของผู้พยากรณ์ แต่จะมีหลักๆ อยู่ประมาณ ๔ ข้อ คือ 

๑.ในดวงเดิม ... ใช้ความหมายของดาวที่เป็นตนุเศษเพื่อรู้จักจิตใจ นิสัย อารมณ์ สันดานเดิม ของเจ้าชะตา ซึ่งทำให้ออกคำทำนายนั้นๆ ในดวงเดิม และ อ่านสัมพันธ์ ในจรปี 

๒.ในดวงจรปี .. ใช้ในการทำนายดวงชะตา เพื่อรับรุ้ในเหตุเกิดการณ์ในชีวิตเขา เพื่อใช้ในการปฎิบัติ การปรับปรุงแก้ไข สถานการณ์ที่เกิดนั้นๆ

๓. ในอนาคต .. ใช้ในการทำนาย แนวทาง ความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ เเปลี่ยนแปลง ในชีวิต การเงิน การงาน ความรัก หรือแม้นแต่เรื่องอื่นๆ จะได้ทราบ จิตใจในปีนั้นๆ เดือนนั้นๆ เพื่อการจัดการ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสมหวัง สมปราถนา แก่เจ้าชะตา 

๔.ในคนหรือคู่กรณีของปีนั้นๆ ..เพื่อจะได้ระมัดระวัง ป้องกัน ประเมิน  สถานจิตใจของคนที่จะเข้ามามีผลต่อเจ้าชะตา หรือในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นๆ เดือนนั้นๆ 

ในดาวทุกดวง ดวงจะมีบุคคลิกภาพ มีธรรมซาติของดาวนั้นๆโดยเฉพาะ ฉะนั้นเมื่อเป็นตนุเศษย่อมแสดงธรรมซาติของดวงชะตา อันเป็นจุดเด่น ออกมาตามสภาพดาวด้วย
 
         ซึ่งแม้นแต่ในคัมภีร์โบราณ ยังมีกล่าวถึงดาวพระเคราะห์ที่เป็นจริตไว้ ซึ่งจริตในที่นี้ ก็คือจิตใจนั้น
ซึ่งจริตก็คือ จิต ในทางโหราศาสตร์นั่นเอง ซึ่งในสมัยโบราณ ได้ใช้ดาวพระเคราห์บอกจริต ไว้บอกว่าเจ้าชะตาชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด ซึ่งเราอาศัยดาวพระเคราะห์ในอ่านจิตใจ ในสิ่งนั้น นั่นคือ
๑ อาทิตย์  -
๒ จันทร์  -
๓ อังคาร  แทน โทสะจริต  ซึ่งจะหมายถึง จะหงุดหงิดง่าย โกรธง่าย
๔ พุธ แทน ศรัทธาจริต เชื่อง่าย หวั่นไหวง่าย
๕ พฤหัส แทน พุทธจริต การใช้ปัญญา การยับยั้งชั่งใจ การมองเห็นอย่างเป็นจริง
๖ ศุกร์ แทน ราคะจริต การติดชอบของสวยงาม กามารมณ์ทางโลก ในรูป รส กลิ่น เสียง 
๗ เสาร์ แทน วิตกจริต การฟุ้งซ่าน การเตลิดทางจิตใจ 
๘ ราหู แทน โมหะจริต การลุ่มหลง งมงาย การขาดชั่งใจ

ซึ่งโบราณไม่ได้ไม่มีการบอกกล่าวถึงจริต ในดาวอาทิตย์ และ ดาวจันทร์ 

นิสัยของดาวที่เป็นตนุเศษ บ่งถึงจิตใจ อุปนิสัย อย่างไร ซึ่งเราจะกล่าวถึง ดาวต่างๆในบทต่อไป 
      เมื่ออาทิตย์ เป็น ตนุเศษ
           จันทร์ เป็น ตนุเศษ
           อังคาร เป็น ตนุเศษ
           พุธ เป็น ตนุเศษ
           พฤหัส เป็น ตนุเศษ
           ศุกร์ เป็น ตนุเศษ
           เสาร์ เป็น ตนุเศษ
           ราหู เป็น ตนุเศษ


 Smiley  with love SmileySmiley 
141 》》 By :: คุณยายกลิ่นโสม :: 141

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.<<< เรียนดวง ครั้งละนิด >>>
บ้านคุณยาย.com : https://www.baankhunyai.com
blog : https://baankhunyai.bloggang
ดูดวง Line  : baankunyai
Visitors: 114,187