ความหมายดาวอาทิตย์ (๑)

     

     ความหมายดาว .. อาทิตย์
ดาวอาทิตย์  เราใช้เลข๑  เป็นสัญลักษณ์แทนดาวอาทิตย์ 
ดาวอาทิตย์  ถือครองทางทิศอิสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
อาทิตย์ เป็นดาวธาตุไฟ จัดอยู่ในประเภทดาวบาปพระเคราะห์  ให้ผลแน่นอนรวดเร็ว รุนแรง

ตามตำนานดาวอาทิตย์ว่า อาทิตย์ได้สร้างจากราชสีห์ ๖ ตัว
จึงทำให้เป็นผู้มีนิสัยเหมือนดั่งราชสีห์คือมีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นผู้ปกครอง เป็นหัวหน้า จึงมีนิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจ ใจร้อน ใจเร็ว  ติดว่าชอบสั่งการ ก็เหมือนผู้นำทั่วๆไป  นอกจากติดชอบสั่งแล้วยังใจร้อนอีกด้วย ดูจากอะไรคะ ดูจากอาทิตย์ไง อาทิตย์น่ะร้อน ฉะนั้นคนที่มีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าการก็ออกจะร้อนๆ ด่วนๆหน่อย ร้อนง่ายก็หงุดหงิดง่าย อะไรประมาณนั่นล่ะ

ทางทักษาตามโหราศาสตร์ ดาวอาทิตย์มีกำลังเท่ากับ ๖ อาทิตย์เปรียบดั่งราชสีห์ ราชสีห์เป็นผู้นำ มีพลังมาก ฉะนั้นราชสีห์หนึ่งว่ามีพลังเยอะแล้ว แล้วนี่มีพลังถึงราชสีห์ ๖ ตัวเชียวนะ มันจะมีพลังมากขนาดไหน ฉะนั้นเวลาเราดูคนวันอาทิตย์ส่วนใหญ่ หรือคนที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวจิตใจ ฉะนั้นดูง่ายๆคือ  จะมีติดลักษณะนิสัยของราชสีห์มา คือใจร้อน ใจเร็ว  ติดสั่งการ(นิสัยผู้นำ) อย่าไปขัดใจเค้าล่ะ5555

ดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ ธรรมซาติไฟจะร้อน ดูง่ายๆนะ ดูจากดวงอาทิตย์สิคะ เราจะรู้สึกร้อน ให้แสงสว่างมากกกก  เปรียบเทียบใก้ลๆตัวจะได้จำกันได้ง่ายๆกัน ที่ที่ร้อนมักแห้ง ฉะนั้นดวงชะตาใดที่มีดาวอาทิตย์เข้มแข็งมาก มักจะทำให้โดดเดี่ยวคนเดียวนั่นเอง 55555

อาทิตย์จะร้อนมากๆ ย่อมไม่เย็นใช่ไหมคะ ฉะนั้นเวลาที่ใครร้อนๆมากเราก็จะไม่อยากอยู่ใก้ล เรานึกกันต่อนะว่าดาวอาทิตย์มักจะให้อะไรคะความร้อน ความร้อนมักจะให้พลังงาน  ฉะนั้นคนที่มีอาทิตย์เด่นบนดวง จึงมักมีพลังงานในตัวเหลือเฟือ ล้นเหลือ และยังเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นๆรอบตัวได้อีกด้วย ดาวอาทิตย์ให้อะไรอีกคะ ที่นอกจากความร้อน แน่นอน อาทิตย์ให้พลังงาน  ให้แสงสว่าง ไงจ๊ะ

อาทิตย์ให้แสงสว่าง ถึงเราไม่อยากได้แสงสว่าง  อาทิตย์ก็ยังคงให้อยู่ดี 5555  เรียกว่ายัดเหยียดให้ไง ถึงเราไม่รับเค้าก็จะยังอยากให้อยู่ดี  ซึ่งมันบ่งว่าพระอาทิตย์เป็นอย่างไรคะ พระอาทิตย์เอาแต่ใจตัว ไงล่ะ5555 บอกอะไรคะ บ่งถึงความเป็นเบ็ดเสร็จขาดของอาทิตย์ไงคะ

   พระอาทิตย์น่ะร้อนไหมคะ ร้อนเนอะ!! ร้อนมากกกก  ร้อนอย่างพระอาทิตย์ ร้อนได้ไหม้เกรียมและไหม้เป็นจุลได้เลย ฉะนั้นทำให้รู้ว่าคนที่มีอาทิตย์เยิ่งด่นๆ น่าจะร้อน น่าจะแรง เข้มแข็ง ยึดถือ ยึดมั่น เชื่อมั่น แน่วแน่ และเยอะ 5555 นั่นคือลักษณะของดาวอาทิตย์ไงคะ ฉะนั้นการที่เราเห็นดาวอาทิตย์เป็นอย่างไร ก็จะทำให้เรานึกเปรียบเทียบและจำได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะ แล้วอาทิตย์มีเรื่องดีๆไหมล่ะ ยายต้องตอบว่า มีสิจ๊ะ ทุกอย่างไม่มีด้านเดียวอยู่แล้ว

   อาทิตย์ ย่อมให้แสงสว่าง ให้ความอบอุ่นก่อเกิดกำเนิดเป็นชีวิต เราจะเห็นว่าสรรพสิ่งเกิดก็ต้องอาศัยควมร้อน พลังงาน เพื่อก่อกำเนิดทั้งสิ้น ฉะนนั้นเราจะเห็นว่าหากขาดความร้อน พลังงาน แสงสว่าง ย่อมไม่มี เกิดของสรรพสิ่งได้  แต่หากมากเกินไปก็ทำให้ร้อนไป สว่างมากไป พลังงานมากไป ซึ่งทำให้เกิดเป็นการทำลายมากกว่าสร้างให้เกิดประโยชน์ นั่นเอง ดูง่ายๆอย่างปลูกต้นไม้ หากให้ความสว่างมากๆ ความร้อนมากๆต้นไม้แทนที่จะเจริญ งอกงาม เติบโต ก็จะกับเป็นตรงข้ามได้

   มีคำนิยามสั้นๆ ของอาทิตย์ คือ "ยศศักดิ์ทายอาทิตย์ " 

   บุคคล หมายถึง พ่อผู้ให้กำเนิด  พระราชา  เจ้าเมือง  เจ้านาย  ผู้นำ  ผู้นำฝ่ายบริหาร  ผู้มีอำนาจในการปกครอง  ผู้ที่มีตำแหน่งสูง  ผู้คนผู้สูงศักดิ์ คนที่มีความชื่นชอบจากประชาชน นายทหารชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชา  ประธานาธิบดี  นายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ  ข้าราชการชั้นหัวหน้า  นายกเทศมนตรี  หัวหน้าปกครองบ้าน  หัวหน้าคนงาน  ผู้ให้ชีวิต  สามีในดวงหญิง(ในบางตำรา) เจ้าของกิจการ  ข้าราชการ  ผู้จัดการ  หัวหน้า  หัวหน้าช่างฯ คนที่ทำงานของตนเอง  คนที่ทำงานฟรีแลนซ์  คนทำงานอิสระ  
 
   สถานที่ หมายถึง พระราชวัง  วัง  ที่ทำการรัฐบาล  ทำเนียบรัฐบาล   สถานที่ราชการ   กระทรวง  กรมกอง ส่วนราชการ ทบวง สถานที่มีเกรียติ  ทรงเกรียติ  สถานที่ให้พลังงาน  โรงไฟฟ้า  ธนาคารแห่งซาติ  สถานที่โอ่อ่าหรูหรา กรณีที่เป็น โรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย โรงเรียน จะต้องเป็นของรัฐ สถานที่่ที่เป็นศูนย์กลาง  ธนาคารแห่งประเทศ  สถานที่ที่ดูโดดเด่นที่เดียว
 
   เหตุการณ์ หมายถึง การได้รับเกรียติ  การได้รับชื่อเสียง  การได้หน้าตา  การเลื่อนยศ  เลื่อนตำแหน่ง ประดับเกรียติ  ได้รับเข็ม(ชื่อเสียง)  การประดับยศ  การได้รับตราตั้ง การได้รับรางวัล รับถ้วยรางวัล รับของขวัญ(หมายถึงได้รับชื่อเสียง) ได้ทั้งสิ้น การแสดงถึงความมีอำนาจ 
 
   สิ่งของ หมายถึง เหรียญ  ตราตั้ง  เครื่องราชฯ   เครื่องประดับยศ  ประดับดาว  หลอดไฟฟ้า (แสงสว่างไงจ๊ะ)  เพชร  เครื่องประดับทรงเกรียติ  เครื่องประดับแวววาว ถ้าเป็นรถก็จะเป็นเบ็นซ์ นั่นแร่ะ บ้านเป็นบ้านก็โอ่อ่า หรูหรา โชว้หน้าตาได้เลย
 
   อาชีพ/การงาน หมายถึง รับราชการ  เจ้าของกิจการ  กิจการตนเอง  ฟรีแลนซ์  งานอิสระ  ทำงานเอกเทศ  งานโครงการ  งานจิวเวลรี่เครื่องประดับเพชร  ช่างไฟ  ช่างทอง  ช่างเครื่องประดับ
 
   แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ความใจร้อน  ใจเร็ว  รอไม่ได้  อดกลั้นไม่ไหว  ใจไม่สงบ  หงุดหงิด ดั่งใจ  ติดอิสระ ติดยศ  ติดเกรียติ  ติดชื่อเสียง  ติดหน้าติดตา ดิ้นรน ทะเยอทะยาน ชอบโชว์อยากเด่น  มักใหญ่ใฝ่สูง  รักอิสระ  ไม่ชอบถูกควบคุม  ชอบควบคุมครอบงำ  ใจนักเลงหน้าใหญ่  ไม่ชอบเสียหน้า  ชอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้า นักเลงกล้าหาญ เฉพาะหน้ากล้าหาญกล้าได้กล้าเสีย  แต่จิตใต้สำนึกแล้วขี้กลัว ทำกล้าเฉพาะหน้าลึกๆแล้วกลัว 
 
   ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง บางแต่สมส่วน  สันทัด  ไม่สูง  ไม่ต่ำเตี้ย  ผิวสองสีถือว่าต้องโฉลก   ใบหน้ากลมติดมีแก้ม  ตามักมีสีน้ำผึ้ง  เส้นผมมักมีสีไม่เข้มจัดและไม่อ่อนเกินไป  หน้าตาโดยรวมไม่เด่นแต่ดูดี  ดวงตาหากโตเกินมักดึงเรื่องเข้ามากเกินไปทำให้ร้อนใจ
 
   อวัยวะ หมายถึง นัยน์ตา เกี่ยวกับสายตา  หัวใจ ควบคุมเกี่ยวกับหัวใจ หลัง  ด้านหลังส่วนบน  การสูบฉีดโลหิต  ระบบไหลเวียนโลหิต  สภาพไหลเวียนของหลอดเลือดแดง  ดวงตาขวาสำหรับชาย  ดวงตาซ้ายสำหรับหญิง หลอดเลือดโลหิตแดง กระดูกสันหลังบั้นเอว  หู  จมูก
 
โรค หมายถึง โรคหัวใจหรือเกี่ยวกับหัวใจ  หัวใจรั่ว  หัวใจโต โรคเกี่ยวกับตาหรือสายตา  เป็นต้อทั้งหลาย   โรคความดัน  ตะคริวชัก  โรคเกี่ยวกับสันหลังหรือบั้นเอว  ไขสันหลังอักเสบ  ไข้ขึ้นสูง ไข้หวัด มาเลเรีย ปวดหัวตัวร้อน มะเร็งในเมล็ดเลือด  เส้นเลือดตีบ  อุด หรือ ตับ  อัมพาต 
   
แสดงจริต หมายถึง ปัญญาจริต (ปัญญาว่องไว)
  
วัน หมายถึง วันอาทิตย์
 
วัย หมายถึง คนที่อายุระหว่าง ๑ ถึง ๑๐ ปี (วัยเด็ก วัยอ่อน )
 
แสดงถึงเพศ หมายถึง เพศชาย
 
รสซาติ หมายถึง รสเผ็ดร้อน ดูสีสันจัด แต่ไม่ดูเลอะเทอะ หน้าตาดี ดึงดูด
 
ต้นไม้ หมายถึง รากแก้ว ที่ยึดหลักฐานมั่นคง ให้แข็งแรงเจริญเติบโต
 
สัตว์ หมายถึง ครุฑ ราชสีห์ นกอินทรีย์  สิงโต เจ้าป่าจ่าฝูง สัตว์ที่จ่าฝูง
 
วัตถุรูปร่าง หมายถึง รูปทรงกลม หรือรูปดาวที่มีรัศมีเป็นแฉก
 
ทิศ หมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน)
 
สี หมายถึง สีแดง แดงสด แดงเพลิง แดงชาด ระกำ แดงอิฐ สีทอง สีทับทิม สีแบบไม่มีสี(ใสๆ)
 
อัญมณี หมายถึง พลอยสีแดง  ทับทิม  พลอยสีส้ม  สีทอง
 
แร่-โลหะ หมายถึง ทองคำ  แร่ที่ดูแวววาว 
 
 

   
ที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ 
         โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้ 

#คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
#เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com
 -----------------------
 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 • ธรรมซาติของอาทิตย์ (๑) อาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ มีพลังแผ่ซ่าน จึงมีธรรมซาติ ของไฟ คือร้อนแรง ลุกโพลง จึงมีธรรมซาติรุนแรง เข้มแข็ง จริงจัง ยึดมั่นแน่วแน่ เข้าร่วมราศีดาวอื่น มักจะส่ง...

 • คุณสมบัติด้านดีหมายถึง จะมีลักษณะ ชอบที่ช่วยเหลือมวลมนุษย์ ให้พลังงานให้แสงสว่าง ให้ความร้อนเป็นผู้ให้เป็นผู้นำ ชอบใช้อำนาจ ชี้นำ มองชีวิตเพื่อคนหมู่มาก มีปัญญาฉลาดว่องไว กล้าหา...

 • อาทิตย์กุมลัคนา หรือ อาทิตย์กุมลัคน์อาทิตย์กุมลัคนา หรือ อาทิตย์กุมลัคน์ จะเป็นไงนะลัคน์ หรือ ลัคนา หมายถึง สภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมของเจ้าชะตา ลักษณะบุคลิก หรือสิ่งที่เจ้าชะ...

 • ความหมายดาว จันทร์ดาวจันทร์ เราใช้เลข ๒ แทนดาวจันทร์ดาวจันทร์ถือครองทางทิศบรูพา (ตะวันออก)ดาวจันทร์ จัดเป็นดาวศุภเคราะห์ ธาตุดินตามตำนานดาวจันทร์ได้สร้างจากนางฟ้า ๑๕ ตน ดาวจัน...

 • ความหมายดาวอังคาร ที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมายดาวอังคาร ดาวอังคาร เราใช้เลข ๓ แทนดาวอังคารดาวอังคารถือครองทางทิศอาคเนย์ ( ตะวันออกเฉียงใต้ )ดาวอังคาร จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ...

 • ความหมายดาวพุธ ดาวพุธเป็นตัวแทนของเลข ๔ เราจึงใช้เลข๔ แทนดาวพุธดาวพุธถือครองทางทิศทักษิณ ( ทิศใต้ )ดาวพุธ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำตามตำนานดาวพุธ ดาวพุธจึงมีกำลัง ๑๗ ตามทั...

 • ความหมายดาวพฤหัสที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวพฤหัสเลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัสเราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัสดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก)ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพ...

 • ความหมายดาวศุกร์ ที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวศุกร์ในทางโหราศาสตร์เราใช้เลข ๖ แทนดาวศุกร์ดาวศุกร์ถือครองทางทิศเหนือดาวศุกร์ จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุน้ำ(จัดอยู่น้ำ ประเ...

 • ความหมาย .. ดาวเสาร์ เราใช้เลข ๗ แทนดาวเสาร์ในการพยากรณ์ ดาวเสาร์ถือครองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้(หรดี) ดาวเสาร์ จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ธาตุไฟ ตามตำนานโหรฯ ดาวเสาร์สร้างจากเสือ ๑๐ ...

 • ความหมายราหู ที่คนเรียนดวงควรรู้ ดาวราหูดาวราหูเราไม่จัดว่าดาวแต่ก็ยังเคยชินเรียกเป็นดาว เราใช้เลข ๘ แทนดาวราหูดาวราหู เราไม่จัดว่าดาวแต่ก็ยังเคยชินเรียกเป็นดาว เราใช้เล...

 • ความหมายดาวเกตุ ที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวเกตุ ดาวเกตุเราใช้เลข ๙ แทนดาวเกตุ ว่ากันดาวเกตุเป็นส่วนหางของดาวราหู จึงไม่จัดว่าเป็นดาวที่ไม่มีตัวตน จึงไม่มีเรือนให้ถือครองกำ...

 • ความหมาย ดาวมฤตยูที่คนเรียนดวงควรรู้ ความหมาย .. ดาวมฤตยู ดาวมฤตยูเราใช้เลข ๐ แทนดาวมฤตยูดาวมฤตยูเป็นดาวใหม่จึงไม่มีการกำหนดกำลังตามทักษา ไม่มีตำนานดาว โหราศาสตร์สากลจัดให้เป็...
Visitors: 132,316