ทอดผ้ามหากฐิน วัดวีระโชติธรรมาราม

      

XXX
ปิดบุญกฐินแล้วจร้าาา

XXX ปิดบุญกฐินแล้วจร้าาา
XXX ปิดบุญกฐินแล้วจร้าาา
.
#บุญกฐินมหาสามัคคีนี้ สำเร็จแล้ว
#บุญกฐินมหาสามัคคีนี้ สำเร็จแล้ว
#บุญกฐินมหาสามัคคีนี้ สำเร็จแล้ว
.
คณะกองทานบารมี ร่วมถวายบุญกฐินมหาสามัคคี ทั้งสิ้น  45,500  บาท
.
ขอโมทนาสาธุ สาธุ กับท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีและผู้โมทนาบุญ ที่ร่วมบุญกฐิน ปลดหนี้ ซื้อที่ดินขยายทางเปิดทางเข้าวัดฯ
ด้วยผลานิสงส์แห่งบุญจะส่งผลชีวิตไม่มีวันตกต่ำ ไม่มีอับจนหนทาง ทางชีวิตเปิดขยายออก ขยายออกได้โดยฉับพลัน ให้ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง รุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก ปรารถนาสิ่งใดมักจักสำเร็จได้โดยง่าย เป็นที่คารพนับถือศรัทธา กุศลหนุนนำชีวิตทำให้เกิดการบรรเทากรรม เป็นผู้มีทรัพย์สินที่ดิน ชีวิตไม่ต้องพลัดเร่ร่อน ไม่ถูกคดโกง ประกอบอาชีพที่ใดบุญจะเป็นปัจจัยให้อยู่ถูกที่ถูกทาง ประกอบอาชีพเจริญรุ่งเรือง ทรัพย์สินเพิ่มพูนทวีดั่งที่ดินที่ทางที่ขยายออกได้ไม่รู้จบ
.
รายนามท่านเจ้าภาพ ปลดหนี้ซื้อที่ดินขยาย เปิดทางเข้าวัดฯ
.
ต้นบุญคุณ แหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว ๑,๐๐๐.๕๘ บาท
อาแปะลู่อวิ่น ๕๙ บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ๑๙ บาท
คุณอาทยา สุขโท พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอัง อังสนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศิริทัศนีย์ ประเสริฐมนูกิจ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณยุ้ย มีณณ์รญาห์ พร้อมครอบครัว ๗๒ บาท
คุณณัชกิจ อุษาวัฒนากุล เเละครอบครัว ๙๙๙ บาท
คุณเมธาวีร์ มีทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสมศรี ธีระมั่นคง พร่อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณตูน นุชนารถ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ๙๙๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ๖,๐๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย ๔๙๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย ๔๙๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย ๔๙๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย ๔๙๙ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย ๙๙๙ บาท
คุณรณ เทพอัมพร พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณณัฐพัชร์ ภวนันท์เตชานนท์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ พร้อมครอบครัว ๕๑๕ บาท
คุณนพัชนันต์ ธันยภัทรโรจน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆๆ มาด้วย ๒๙๐ บาท
คุณหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว ๑๐๐บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณศิระ ตีรณานุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณพัฒนมณฑ์ บุญร่วม พร้อมครอบครัว ๒๑ บาท
คุณวิไล เดอ รอยเตอร์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณวิไล เดอ รอยเตอร์ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆๆ มาด้วย ๓๐๐ บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณฐมน แสนสมชัย พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
น.ส.ภัทรวรรณ์ - ด.ช. เหนือเมฆ อภิชาตวรคุณ ๗๑ บาท
คุณอุษณี รัศมีวงษ์จันทร์ พร้อมครอบครัว ๒๔๖ บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเมธาวีร์ มีทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอินทร์ริตา โชติสุริยอัครกุล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณเบญญาภา มีสติ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณภาส์ณัฐ บุญชื่น พร้อมครอบครัว ๘๘ บาท
คุณวรรณวดี รัตนเกษมสุข พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพิชามญช์ วิบูลย์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตฤณ- คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศุภชัย นิมิตรัตน์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณพัชรมณฑ์ กริสแก้ว พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณลิลลี่ ชุติพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกชภัส คงถาวร และครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนัท ธีร์ธนัตถ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณผึ้ง กุลฉัตร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตูน นุชนารถ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆๆ มาด้วย ๑๐๐ บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร พร้อมครอบครัว ๑๕๙ บาท
คุณชนัญชิตา ยางจิต พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณวิพาภรณ์ เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณวรางค์ศิริ จอมชาญพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณน้ำทิพย์ วิภาวี พร้อมครอบครัว ๑๑๙ บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณวรินทิพย์ สังข์ทอง พร้อมครอบครัว ๖๗๘.๔๒ บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษณัมพก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนันทภณ ตรีพูนสุข พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณอัคเดช และ กรณ์ภัสสร เรืองกิจจานุวัฒน์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ 30,000-. มาด้วย ๑,๑๑๙ บาท
คุณลูกท้อ อาณดา พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณสนธยา แซ่เตียว พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณต้อ อิชฐ์ชยา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกุลสตรี เกี้ยวสันเทียะ พร้อมครอบครัว ๑๑๙ บาท
คุณหาญศึก สุจริต พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณปัญญา ก้อนทอง พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณรุ่งนภา พ้นวิสัย พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยศิริกุล พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสริญญาภา สุดจิตร พร้อมครอบครัว ๑๐ บาท
คุณสุกัญญา นนทภา พร้อมครอบครัว ๑๙๘ บาท
คุณโสภาพร ชำนาญเท พร้อมครอบครัว ๑๑๙ บาท
คุณพ่ออธิปและคุณแม่ปรีดาวัลย์ เกตุโกมุท พร้อมทั้ง คุณณัฐนรี,คุณสรญา, คุณธนกฤต,ณัฐิญา วนิชวัฒนา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
หนูพริ้ม พิมพ์ภัทรา พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสวนีย์ พิมนล์พันธ์ พร้อมครอบครัว ๓๓๓ บาท
คุณธมกร โมกขเวศ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอุษณี เจริญอภิบาลและครอบครัว ๙๙ บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอนุตร ตันตราภรณ์ พร้อมคอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณกฤษฎา ธารวรพงศ์ พร้อมครอบครัว ๒,๕๐๐ บาท
คุณกรองแก้วมาเจริญ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครบครัว ๒๐๒บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ มาด้วย ๑๐๐ บาท
คุณเอ อุไรภัสร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนสร จิรายุวัฒนา พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๘๐๐ บาท
คุณชนิษฐา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๖๐บาท
คุณพรศรี สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๔๐ บาท
คุณยภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์ พร้อมครอบครัว ๑๙๕ บาท
คุณกรณรัสย์ วุฒิเกตุ (เพื่อนคุณโอ๋) พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณคุณัสนันท์​ ปัญญา​สิทธิ​นันท์​ ,คุณสุนทร . คุณนรภัทร, คุณศุภนันท์​ ​ อเนกโพธิ์​ ๘๘๙ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว ๑๙๘ บาท
คุณกฤตธี และคุณธนวันต์ หงษ์ทอง ๙๙๙ บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
รายชื่อตกหล่น และรอการแจ้งชื่อ และปิดประตูนรก คุณแหม่ม กลิ่นโสม ๓๘๐ บาท
.
.
ยอดปัจจัยปลดหนี้ที่ดิน 45,500 บาท

     #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141
     #เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด 325105145   
     #เรียนดวงไทยฟรี ได้ที่ .. บ้านคุณยายกลิ่นโสม 323174
     #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322105145 
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 

      

Visitors: 120,161