กฐิน 48 วัด


 
คณะกองทานบารมีฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ๔๘ วัด 

1.วัดเกตุสโมสร
2.วัดประชาบำรุง
3.วัดบางไทร
4.วัดปากคลองบางขนาก
5.วัดประจำรัง
6.วัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง
7.วัดบางอ้อราษฎร์บำรุง
8.วัดอาคมสิทธาภรณ์
9.วัดสว่างอารมณ์
10.วัดคลองเจ้า
11.วัดปากคลองหลวงแพ่ง
12.วัดบึงทองหลาง
13.วัดแครายวงค์มณี
14.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
15.วัดรามัญ คลอง 17
16.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
17.วัดบึงตาหอม
18.วัดคลองหกวา
19.วัดตีตะเรด
20.วัดตะพังคี
21.วัดญาณรังษาราม
22.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
23.วัดโพรงอากาศ
24.วัดลาดบางกระเบน
25.วัดบางน้ำเปรี้ยว
26.วัดบางสาย
27.วัดโพธิ์เย็น
28.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
29.วัดคลอง ๑๘
30.วัดหอคอย
31.วัดไผ่ดำเจริญศุข
32.วัดสุวรรณเตมีย์
33.วัดบึงน้ำรักษ์
34.วัดพุทธอุดมวิหาร
35.วัดวิเวกวนาราม
36.วัดสุทธาวาส
37.วัดสุวรรณมาตร
38.วัดขวัญสะอาด
39.วัดคู้เกษมสโมสร
40.วัดไชยธาราประชาบำรุง
41.วัดวีระชัยโชติการาม
42.วัดอนันต์โชติการาม
43.วัดคลองเฆ่
44.วัดคลองปาง จังหวัดตรัง
45.วัดร่องกอก จังหวัดลำปาง
46.วัดบ้านวังแรง  จังหวัดนครสวรรค์
47.วัดบางปรงธรรมโชติการาม
48.สำนักปฎิบัติธรรม(บุปผาสวัสดี)

_/i\_ ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐีทุกๆท่านๆ ที่ร่วมบุญทอดกฐิน 48 วัด มาในครั้งนี้
ขอบุญนี้เป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย แคล้วคลาด พ้นจากภัยพิบัติโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ด้วยผลบุญนี้ จะทำให้เป็นท่านทั้งหลายเป็นมห่เศรษฐี  ไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้  หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยากเป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย  เจริญในธรรมได้ง่าย
ขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายและผู้โมทนา ทุกๆท่าน จงเป็นผู้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ทุกประการ นับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
 
.
รายนามเจ้าภาพคณะกองทานบารมีฯ กฐิน 48  วัด 
.
ต้นบุญ คุณ_แหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว_ทองเต็ม     ๕๐๐     บาท
ปิดประตูนรกคุณแหม่มต้นบุญ   ๑,๐๒๓ บาท
คุณตุ้ม รจนา  พร้อมครอบครัว    ๑๐๐   บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณมนัสวี โจชิ พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณอรุณ โจชิ พร้อมครอบครัว ๖,๐๐๐  บาท
คุณก้อย ณัฐพัชร์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเบญจวรรณ กิติธีระกุล พร้อมครอบครัว   ๖๐๐  บาท
คุณกาญจนา เพิ่มฤาชัย พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอรุณ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยด้วย  ๔๙๙ บาท
คุณมนัสวี โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญต่อยอดรวย  ๔๙๙  บาท
หนูจุก หนูช้าง หนูชมพู่  หนุอาร์ต และป้าพัน  ๔๐  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอ๊อด ศรายุทธ  พร้อมครอบครัว   ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กอง  ๕๐๐  บาท
ครอบครัวทีปวัฒน์  ๔๐  บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ  พร้อมครอบครัว  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กอง ๔๘๐  บาท
คุณใหญ่ อรรถพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กอง  ๔๘๐  บาท
คุณเล็ก อรรถสิทธิ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย  พร้อมครอบครัว  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กอง   ๕๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต  พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กอง   ๔๘๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง  พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กอง  ๔๘๐  บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑ กอง   ๔๘๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ๑ กอง  ๕๐๐ บาท
คุณโส  พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ๑ กอง  ๕๐๐ บาท
คุณนัส ดวงพร พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล  พร้อมครอบครัว   ๑๔๕ บาท 
คุณเบิ้ม  อรรถพล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค  นาท้าว พร้อมครอบครัว   ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ๑ กอง    ๔๘๐  บาท 
คุณสมศรี ธีระมั่นคง พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ๑ กอง  ๔๘๐  บาท
คุณพัฒนมณฑ์ บุญร่วม  พร้อมครอบครัว  ๒๑    บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์  ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ๑ กอง  พร้อมครอบครัว  ๔๘๐  บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์ พร้อมครอบครัว  ๓๕๘  บาท
ผู้ร่วมงานบุญ ตักบตรเทโว 
 
 
อัพเดทยอดบุญ  ๑๙,๐๐๐   บาท
 

     #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141
     #เรียนโหราศาสตร์ไทยง่ายกว่าที่คิด 325105145   
     #เรียนดวงไทยฟรี ได้ที่ .. บ้านคุณยายกลิ่นโสม 323174
     #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322105145 
        -----------------------   
     146146 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100 

      

Visitors: 120,160