เรียนรุ้และเข้าใจ ไปทุกวัน

ให้ฝึกเรียนรู้ความจริงด้านบวก ไปทุกวัน
หัดอยู่คนเดียวให้เป็น ให้ชิน 

พยายามทำ
Visitors: 114,331